Pozastavenie medzinárodnej linky 807807

Pozastavenie medzinárodnej linky

Z účinnosťou od 13.3.2020 pozastavujeme prevádzku linky 807807 z Michaloviec do Užhorodu z poverenia krízového štábu vlády SR do 27.3.2020

Dopravné oddelenie, ARRIVA Michalovce, a.s.