Vyplňte prieskum spokojnosti cestujúcich a vyhrajte hodnotné ceny!

Milí naši cestujúci,

spoločnosti ARRIVA na Slovensku štartujú tretí ročník celoslovenského prieskumu spokojnosti cestujúcich – symbolicky na záver Európskeho týždňa mobility a pri príležitosti Dňa bez áut. Tak ako vlani, aj tento rok môžu všetci tí, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.

Urobiť tak môžete od 22. septembra do 22. decembra 2022 prostredníctvom online dotazníka, ktorý pozostáva z 12 otázok a je dostupný na našej webovej stránke. Okrem vyjadrenia svojho názoru sa môžete zapojiť do súťaže o hodnotné a zaujímavé ceny.

Do súťaže sa zapojíte zadaním e-mailovej adresy, v kolónke na konci dotazníka, a akceptovaním podmienok súťaže. Každý mesiac počas trvania prieskumu, teda v troch kolách, vyžrebujeme spolu až 45 výhercov.

Do prieskumu sa môže zapojiť každý, kto využíva služby spoločností, a to vyplnením online dotazníka v časovom rozmedzí troch mesiacov, od 22. septembra do 22. decembra 2022. Otázky sú zamerané na hodnotenie kvality vozidlového parku, na spokojnosť s dostupnosťou informácií či dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu i poriadok v autobusoch, ale aj na komunikáciu a správanie vodičov.

Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich spoločností ARRIVA na Slovensku i informácie o súťaži sú dostupné na stránke www.arriva.sk/prieskum.

Prieskum je zabezpečený s podporou Žilinského samosprávneho kraja.