Partizánska Ľupča – obmedzenie dopravy (Remeselnícky jarmok) – 23.9.2023