Zoznam zmien CP od 1.5.2019 – Trnava

203402
Spoj č. 52 – úprava čas. údajov po trase; -8 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. HC,AS o 17:22 hod

203409
Spoj č. 1, 10 – zmena znam. Z “X,6” na “X,25” (v sobotu -22 km; -23 km)

203410
Spoj č. 25 – spoj rozdelený na :
a) Spoj č. 25 = znam.. “X,25” = trasa a čas. údaje bez zmeny
b) Spoj č. 27 = znam.. “6,+,34” = zapracované čas. údaje na zast. Červeník u Mihálika; Madunice nám.;
Madunice, Nákupné stredisko; Červeník, rázc.nadjazd; zrušený čas. údaj na zast. Červeník
Mlynská ul.; úprava čas. údajov po trase; (+2km v sobotu a v nedeľu)
Spoj č. 6 – posun spoja z 04:50 hod na 04:55 hod (žiadosť)

203414
Spoj č. 1 – posun spoja z 04:50 hod na 04:45 hod; -5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase;
Spoj č. 6 – v úseku Šúrovce, Valtov Šúr po Hlohovec, AS = na zastávkach zapracovaná pozn. “len na výstup”

204404
Spoj č. 4 – posun spoja z 05:55 hod na 05:50 hod

204406
Spoj č. 1 – zrušený (“X,25” -5 km)

204410
Spoj č. 17, 21, 6, 16, 28 – zrušené (“X,10” -12km; spoj 6 = “X,25”; -17 km)

204416
Spoj č. 39 – doplnené čas. údaje na zast. Piešťany, Kocurice, rázc.; Trebatice štadión; Trebatice obec;
Krakovany žel.zast.; úprava čas. údajov po trase

204419
Spoj č. 7, 43 – zrušené (“X,25” -11km; “X,10”; -6 km)
Spoj č. 12 – predĺžený spoj po zast. Piešťany,AS s príchodom o 14:50 hod; (X,25; +10km)

204420
Spoj č. 8 – nad spoj doplnená pozn.: “ na zast. J.Bohunice, nám možnosť prestupu na spoj 9/207406 do
Dechtíc a Chtelnice”

204423
Spoj č. 21 – úprava čas. údajov potrase; +2 min jazd.doby; príchod na koneč.zast. BA,AS o 06:22 hod
(žiadosť)
Spoj č. 2 – posun spoja z 06:35 hod na 06:25 hod; +5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase;
(žiadosť)

205402
Spoj č. 5 – posun spoja z 10:55 hod na 11:00 hod, úprava čas. polôh po trase, príchod na konečnú
zastávku ponechaný

205403
Spoj č. 8 – úprava čas. polôh po trase od zastávky Borský Mikuláš, Nádražná 700 – zmena
príchodu na konečnú zastávku 9:10 hod

205405
Spoj č. 17 – úprava čas. polôh po trase– zmena príchodu na konečnú zastávku 13:45 hod

205406
Spoj č. 29 – úprava čas. polôh po trase od zastávky Čáčov, horný koniec, príchod na konečnú
zast. nezmenený

205408
Spoj č. 4 – úprava čas. polôh po trase od zastávky Dubovce, rázc. po Radošovce,nám.

205410
Spoj č. 23 – úprava čas. polôh po trase
Spoj č. 22 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 7:12 hod

205411
Spoj č. 17 – zrušenie informatívnej značky: vyčká na zast. Jablonica, AS spoj 4 linky 205425 z
Nitry (obchádzka Sereď, neaktuálna poznámka)
Spoj č. 26 – posun z 16:15 hod na 16:45 hod

205415
Spoj č. 1 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 5:23 hod
Spoj č. 7 – spoj bude začínať zo zast. Jablonica, žel.st. o 6:20 hod, úprava čas. polôh po trase – zmena
príchodu na konečnú zastávku 6:47 hod (vratný k spoju č. 6)
Spoj č. 9 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 10:50 hod
Spoj č. 11 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 10:53 hod
Spoj č. 13 – posun z 11:45 hod na 11:50 hod, úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na
konečnú zastávku 12:38 hod
Spoj č. 21 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na koneč.zast 14:53 hod, vloženie čas. údaju na
zast. Hradište p. Vrátnom, Dol.mlyn, zrušený čas. údaj na zast. Hradište p. Vrátnom, Babina
Spoj č. 25 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 15:13 hod, vloženie
čas. údaju na zast. Senica, Alchem 14:43 hod
Spoj č. 27 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 16:43 hod
Spoj č. 31- úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 17:20 hod
Spoj č. 35 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 19:15 hod
Spoj č. 33- úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 19:20 hod, pridanie
informačnej poznámky: na zast. Jablonica, AS čaká príchod spoja 4 linky 205425 z Nitry
Spoj č. 4 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 4:43 hod
Spoj č. 6 – úprava čas. polôh po trase – predĺženie spoja na zast. Jablonica, žel.st.
Spoj č. 10 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 7:43 hod, vloženie
čas. údajov na zast. Hlboké, kostol až Senica, Alchem, zrušenie čas. údajov na zast. Senica,
Dolné Suroviny a Senica, Horné SurovinySpoj č. 14 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na koneč. zast. 7:50 hod, pridanie informačnejpoznámky: na zast. Jablonica, AS čaká príchod spoja 8 linky 205411 z Plav. Petra v dni školského
vyučovania, zrušenie čas. údajov na zast. Hradište p. Vrátnom, Babina a Osuské, Rásnik
Spoj č. 16 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 13:27 hod, vloženie čas.
údaju na zast. Hlboké, rázc. 13:20 hod a Senica, Alchem 13:24 hod
Spoj č. 18 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na koneč. zast. 13:27 hod, pridanie informačnej
poznámky: na zast. Jablonica, AS čaká príchod spoja 18 linky 205410 z Malaciek , vloženie čas.
údaju na zast. Senica, Alchem 13:24 hod
Spoj č. 22 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 15:26 hod
Spoj č. 26 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 16:16 hod
Spoj č. 30 – úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na konečnú zastávku 18:10 hod, vloženie čas.
údaju na zast. Senica, Alchem 18:05 hod
Spoj č. 28 – posun spoja z 17:40 hod na 17:35 hod, úprava čas. polôh po trase – zmena príchodu na
konečnú zastávku 18:10 hod, vloženie čas. údaju na zast. Senica, Alchem 18:05 hod

207403
Spoj č. 9 – posun spoju z 12:32 hod na 12:35 hod; +3 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase po
zast. Vrbové, Šteruská cesta;
Spoj č. 13 – posun spoju z 15:50 hod na 15:53 hod;
Spoj č. 18 – úprava čas. údajov po trase v úseku Vrbové ev.a.v.kostol->Dechtice -5 min jazd. doby;
príchod Dechtice nám.I 07:09 hod

207406
Spoj č. 9 – posun spoju z 11:45 hod na 11:50 hod; +2 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; nad
spoj doplnená pozn. “na zast. J.Bohunice, nám. čaká spoj 8/204420 z J.B.V2 „
Spoj č. 25 – oprava odchodu zo zač. zast. Trnava, AS z 11:50 hod na 11:48 hod; + 2 min jazd. doby;
ostatné čas. údaje bez zmeny
Spoj č. 18 = posun spoju z 07:16 hod na 07:10 hod; +1 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; + nad spojom doplnená pozn.: “možnosť prestupu na zast. J.Bohunice,nám. na spoj 15/207423 do J.B.
V2”

207410
Doplnená zast. Dolná Streda, pošta medzi zast. Vlčkovce, cukrovar a Sereď, Cukrovarská ul.
Spoj č. 21 – posun spoju z 15:25 hod na 15:30 hod; doplnené čas. údaje na vloženej zastávke; úprava
čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby;
Spoj č. 22 – doplnené čas. údaje na vloženej zastávke; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby;
Spoj č. 15, 26 – doplnené čas. údaje na vloženej zastávke; úprava čas. údajov po trase
207419
Spoj č. 51 – zapracovaný čas. údaj 15:25 hod na zast. Zvončín, rázc.; zrušená pozn.: “len na nástup” na
zast. Trnava, Orešianska ul.; úprava čas. údajov po trase; (žiadosť)
Spoj č. 43 – nový spoj (presunutý spoj 23 z 207426); znam.: „X,10“; Trnava, AS 14:40 hod – Suchá
n.P.,nám 15:00 hod(cez obec Zvončín)
Spoj č. 44 – nový spoj (presunutý spoj 30 z 207426); znam.: „X,10“; Suchá n.P.,nám 15:05 hod –
Trnava, AS 15:25 hod(cez obec Zvončín)

207423
Spoj č. 15 – nad spoj doplnená pozn. “na zast. J.Bohunice,nám čaká spoj 18/207406 z Dechtíc,
Chtelnice, Vrbového”

207424
Spoj 49 – spoj ukončený na zast. P.Úľany, žel.zast.
Spoj 39 = nový spoj; znam.. „X,25“ P.Úľany, žel.zast. 07:25 hod – P.Úľany, Lúčny dvor rázc. 07:30
hod (žiadosť, vlak)
Spoj č. 4 – posun spoju z 04:20 hod na 04:17hod; +3 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase;
Spoj č. 40 – posun spoju z 05:05 hod na 05:03hod; +2 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase;
Spoj č. 36 – zapracovaný čas. údaj 17:19 hod na zast. Trnava, Strojárenská ul. rázc.; úprava čas.
údajov po trase; (žiadosť)

207426
Spoj č. 23 + 30 = spoje zrušené => skrátené a presunuté na linku 207419/43 + 44 (-16 km cez prázdníny;
-6 km cez X,10“)