Trnava stanica

Zmeny v cestovných poriadkoch prímestských liniek

V cestovných poriadkoch prímestských liniek platia od 4. 2. 2019 zmeny. Ide o spoje:

 204404 Piešťany – Vrbové – Krajné – Myjava

Spoj č. 4 – oprava čas. údaju (odchod)  na zast. Vrbové, nám. z 06:15 hod na 06:17 hod

 

204425 Piešťany – Vrbové – Senica

Spoj č. 21 – posun spoja z 10:00 hod na 09:50 hod

 

205422 Senica – Jablonica – Rohožžník – Bratislava

Spoj č. 11 – zapracovaný čas. údaj 13:12 hod na zast. Senica,Vajanského ul. cintorín (skúšobná doba na 1 mesiac)

 

207416 Trnava – Borová – Budmerice – Bratislava

Zrušená zast. Trnava, Linčianska I.

Vložená nová zast. Trnava,Tamaškovičova ul. (náhrada zrušenej zastávky) medzi zast. Zavar, PSA Peugeot a Trnava, AS

Spoj č. 51, 37, 49, 65, 54, 58, 40 – zrušený čas. údaj na zast. Trnava, Linčianska (uzatvorený most na Mikovíniho ul. v Trnave) a zapracovaný čas. údaj na novej zast. Trnava, Tamaškovičova ul.

 

207419 Trnava – Horné Orešany – Smolenice

Vložená zast. Dolné Orešany, obec medzi zast. H.Orešany, Vinohrady  a Dolné Orešany, kostol

Spoj č. 50 – zmena čas. údaju = zrušený čas. údaj na zast. D.Orešany, kostol a zapracovaný na zast. D.Orešany, obec

 

207421 Trnava – Senica

Spoj č. 21– presmerovanie spoja: zrušené čas. údaje na zast. Trnava,AS a Trnava, Zelený kríček; zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, vodáreň, úprava čas. údajov po trase spoja

Spoj č. 18 – posun spoja z 20:35 hod na 20:25 hod

 

Ďakujeme za pochopenie.

ARRIVA Trnava, a.s.