Zmeny v cestovných poriadkoch prímestských liniek Michalovce

Zmeny v cestovných poriadkoch prímestských liniek

Od 1. mája 2019 prichádza v cestovných poriadkoch k zmenám, ide o linky:

807403 Michalovce – Zemplínska šírava – Poruba pod Vihorlatom – od 1.5.2019
807409 Michalovce – Senné – Vojany – od 1.5.2019
807411 Michalovce – Pavlovce nad Uhom-Vysoká nad Uhom-Pinkovce – Veľké Kapušany – od 1.5.2019
807413 Michalovce – Lastomír – Budkovce – Drahňov – od 1.5.2019
807418 Michalovce – Hriadky – Trebišov – od 1.5.2019
807425 Michalovce – Sobrance – Husák – Nižné Nemecké – Jenkovce – Tašuľa – od 1.5.2019
809402 Sobrance – Kristy – Sejkov – Husák – Nižné Nemecké – Bežovce – Záhor – od 1.5.2019
809404 Sobrance – Niž.Rybnica – Úbrež – Veľ.Revištia – Bunkovce – Bl.Remety – Svätuš – od 1.5.2019
809405 Sobrance – Kristy – Bežovce – Záhor – Pavlovce nad Uhom – V.Kapušany – Vojany – od 1.5.2019
811401 Trebišov-Zemplín.Hradište-Novosad-Hraň-Brehov-Cejkov-Slovenské Nové Mesto – od 1.5.2019
811402 Trebišov – Zempl.Jastrabie – Cejkov- Borša – Streda nad Bodrogom – od 1.5.2019
811404 Trebišov – Veľaty – Kašov ( Luhyňa – Michaľany – Byšta – Brezina) – od 1.5.2019
811409 Trebišov-Čeľovce-Slivník-Kuzmice-Byšta-Michaľany – od 1.5.2019
811428 Trebišov – Zempl.Jastrabie – Brehov – Oborín – Vojany – V.Kapušany – od 1.5.2019
811481 Pribeník – Kráľ.Chlmec – Somotor – Slov.Nové Mesto – Trebišov – od 1.5.2019
811489 Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany – Trebišov – Sečovce – Košice – od 1.5.2019

Ďakujeme za pochopenie.

ARRIVA Michalovce, a.s.