Zmeny cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.2.2017

SÚPIS ZMIEN
v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť
s platnosťou od 1. februára 2017

OJ Komárno:
401405 Komárno – Okoličná na Ostrove – Veľké Kosihy
sp. č. 17 – zmena negatívnej značky (69) na (68)
25 – zmena znamienka z X(41) na X(11)

OJ Nové Zámky:
404 418 Nové Zámky – Andovce – Zemné – Kolárovo
spoj č.49 – úprava odchodu z 7:00 hod. na 07:05 hod.

404 430 Nové Zámky – Tekovské Lužany – Levice
spoj č.02 – úprava odchodu z 05:45 hod. na 05:40 hod.; úprava medzičasov

OJ Šaľa:
405401 Šaľa -Šoporňa – Sereď
spoj č. 03 – úprava odchodu z 5:00 hod. na 4:55 hod.
spoj č. 18 – úprava odchodu z 5:35 hod. na 5:30 hod.

401405 Komárno-Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy od 1.2.2017
404418 Dvory nad Žitavou-Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo od 1.2.2017
404430 Nové Zámky-Tekovské Lužany-Levice od 1.2.2017
405401 Šaľa-Šoporňa-Sereď od 1.2.2017