Trnava stanica

Zmena v cestovných poriadkoch prímestských liniek od 14.1.2019

V cestovných poriadkoch prímestských liniek platia od 14. 1. 2019 zmeny. Ide o spoje:

 

 203401 Hlohovec-Madunice-Piešany

Spoj č. 1 – posun spoju z 05:05 hod na 04:55 hod;

Spoj č. 3 – posun spoju z 05:20 hod na 05:15 hod;

Spoj č. 4 – posun spoju z 05:28 hod na 05:18 hod;

 

203415 Hlohovec-Šúrovce-Trnava

Spoj č. 105 – rozdelený na 2 spoje:

a)   Spoj č. 105 = znam.: „X,25“ = na zast. Zavar, PSA Peugeot zapracovaný čas. údaj; úprava čas.

údajov po trase; príchod a odchod spoju bez zmeny

b)   Spoj č. 103 = znam.: „6,+,34“ = kópia spoju č. 105, ale bez čas. údaju na zast. Zavar, PSA

Peugeot; úprava čas. údajov po trase; príchod a odchod spoju bez zmeny

 

204404 Piešany-Vrbové-Krajné-Myjava

Spoj č. 4 – posun spoju z 06:00 hod na 05:55 hod;

 

204406 Piešany-Ostrov-Vrbové-Šípkové

Spoj č. 13 a 17 – rozdelený na 2 spoje:

a)   Spoj č.13  a spoj č.17 = zmena zznam. Z „X,25“ na „X,10“; trasa a čas. údaje bez zmeny

b)   Spoj č. 3  = znam. . „X, 68“; trasa a čas. údaje podľa spoju č. 11

Spoj č. 13 = nad spoj doplnená pozn.: „pokračuje na spoji 17 linky 204406 do Šípkového“

 

204407 Piešany-Moravany nad Váhom-Ducové-Hubina

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov po trase bez zmeny odchodu a príchodu spoja

 

204408 Piešany-Modrová-Nová Lehota

Spoj č. 21 – posun spoju z 14:40 hod na 14:45 hod;

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov po trase bez zmeny odchodu a príchodu spoja

 

204415 Piešany-Ve¾ké Kosto¾any-Chtelnica

Spoj č. 13 – posun spoju z 09:10 hod na 09:15 hod; zrušená pozn. nad spojom „čaká vlak max. 5 min“

 

204416 Piešany-Vrbové-Dolný Lopašov-Chtelnica

Spoj č. 22 – posun spoju z 14:10 hod na 14:00 hod;

 

204419 Piešany-V.Orvište-Pobedim-Podolie / Vrbové

Spoj č. 6 – posun spoju z 06:15 hod na 06:20 hod;

 

204421 Piešany-Hlohovec-Nitra

Spoj č. 3 – oprava čas. údaju na zast. Drahovce Majer

Spoj č. 2 – na zast. Drahovce, ZŚ a Drahovce, rázc. zrušená pozn. „len na výstup“

Spoj č. 20 – nad spoj doplnená pozn. : „ na zast. Leopoldov, Štúrova ul. žel.st. čaká vlak z BA max. 5 min.“

 

205406 Senica-Koválov-Šajdíkove Humence

Spoj č. 29 – posun spoja z 14:50 hod na 14:55 hod

Spoj č. 38 – posun spoja z 15:15 hod na 15:20 hod

 

205425 Senica-Trnava-Nitra

Spoj č. 1 – posun spoja z 5:40 hod na 5:35 hod, zrušenie čas. údaju na zastávke  Vlčkovce,rázc., úprava

jazdnej doby do Nitry

 

207410 Trnava-Vlèkovce/Križovany nad Dudváhom/-Sereï

Spoj č. 20 – zrušený čas. údaj na zast. Križovany n.D., žel.st.;

 

207413 Trnava-Vlèkovce-Opoj-Majcichov-Abrahám

Spoj č. 11 – posun spoja z 11:55 hod na 12:05 hod

 

207421 Trnava-Senica

Spoj č. 21– posun spoja od zastávky Trnava,AS o 2 min. – z 6:35 hod na 6:37 hod (SE)

 

207424 Trnava-Cífer-Voderady-Pusté Ú¾any

Spoj č. 7 – zmena odchodu zo zač. zast. TT,AS z 06:45 hod na 06:40 hod; +5 min jazd. doby; úprava čas.

údajov po trase; nad spoj doplnená pozn.: „na zast. Cífer,žel.st. čaká vlak max 3 min “

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov po trase bez zmeny odchodu a príchodu spoja

 

207426 Trnava-Dlhá/Horné Orešany-Smolenice

Spoj č. 25 – nad spojom zrušená pozn.: “ pokračuje ….. do Trstína a TT”

 

Bližšie informácie sa dozviete na priloženom linku:

http://www.arrivatrnava.sk/