Zmena v cestovných poriadkoch od 22.7.2019

,

Milí cestujúci,

informujeme o zmenách v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, a.s. s platnosťou od 22. júla 2019:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce
sp. č. 31 – odchod spoja je upravený na 16:15 hod.

402420 Levice – Dolný Pial – Bardoňovo – Pozba
sp. č. 07 – doplnený časový údaj v TČ 1
08 – doplnený časový údaj v TČ 1
09 – doplnený časový údaj v TČ 1
10 – doplnený časový údaj v TČ 1
11 – doplnený časový údaj v TČ 1
15 – doplnený časový údaj v TČ 1
16 – doplnený časový údaj v TČ 1
20 – doplnený časový údaj v TČ 1
27 – doplnený časový údaj v TČ 1
28 – doplnený časový údaj v TČ 1
29 – doplnený časový údaj v TČ 1
32 – doplnený časový údaj v TČ 1

402462 Šahy – Slatina – Dudince – Plášťovce
sp. č. 05 – doplnená zastávka Hokovce,obec,rázc.a Hokovce,RLZ,úprava medzičasov
11 – doplnená zastávka Hokovce,obec,rázc.a Hokovce,RLZ,úprava medzičasov

402468 Šahy – Dudince

sp. č 01 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
02 – odchod spoja je upravený na 5:00 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
04 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
05 – odchod spoja je upravený na 5:40 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
06 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
07 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
08 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec, Horné Semerovce,otoč a H.Semerovce,Pustá Ves,úprava medzičasov
09 – odchod spoja je upravený na 5:40 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
11 – odchod spoja je upravený na 9:20 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
13 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
14 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
15 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
16 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
17 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
18 – odchod spoja je upravený na 12:00 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
20 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
22 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
23 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
24 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
25 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
26 – odchod spoja je upravený na 14:15 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
27 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
29 – odchod spoja je upravený na 16:38 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
30 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
31 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
32 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
33 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
34 – odchod spoja je upravený na 18:15 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
38 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
39 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
40 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
44 – doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov

402445 Želiezovce – Málaš – Tekovské Lužany – Čaka
sp.č.02 – odchod spoja je upravený na 04:25 hod.
15 – odchod spoja je upravený na 14:58 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

ARRIVA nové Zámky, a.s.