ARRIVA informuje o nových cestovných poriadkoch, ktoré začnú platiť od 13. decembra. Cestujúci v Nitrianskom, Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji nájdu odchody svojich spojov na webových stránkach spoločností ARRIVA NITRA, ARRIVA Trnava, ARRIVA Liorbus a ARRIVA Michalovce. Zmeny  cestovných poriadkov autobusov zohľadňujú zmeny v cestovných poriadkoch súvisiacich vlakov i požiadavky cestujúcich a objednávateľov.

Prímestské a mestské autobusové linky prešli niekoľkými zmenami, medzi ktorými sú úpravy časov odchodov autobusov. Cieľom zmien je priniesť plynulejšiu vzájomnú nadväznosť autobusových spojov, nadväznosť na vlakové spojenia. Presné časy odchodov a informácie o zmenách týkajúcich sa nového cestovného poriadku nájdu cestujúci na stránke spoločností v sekcii cestovné poriadky.