Zmena cestovných poriadkov od 1.3.2018

V cestovných poriadkoch prímestských liniek ARRIVA NITRA a.s. platia od 1.3.2018 zmeny. Ide o spoje:

Linka 403456:
Zrušená neobsluhovaná zastávka Tč 17 Veľký Ďur, Rohožnica
Zrušené nevyužívané zastávky: Tč 9 Vráble, SAD
Tč 10 Vráble, RD
Tč 12 Vráble, osada
Tč 19 Veľký Ďur, transformovňa
Tč 20 Veľký Ďur, SPP FO
Tč 28 Lula, rázc.
Spoj č. 12 – oprava medzizastávkových časov

Linka 407408:
Zrušená neobsluhovaná zastávka Tč 17 Malé Kozmálovce, horný koniec.

Linka 407411:
Zrušená neobsluhovaná zastávka Tč 15 Neverice, Čakýň

Linka 407404:
Spoj č. 12 – oprava medzizastávkových časov

Linka 407410:
Spoj č. 4 – zmena odchodu 6:40 zo zastávky Nitra, AS na 6:38 .

Linka 407413:
Spoj č. 30 – oprava medzizastávkových časov

Linka 406414:
Zrušené neobsluhované zastávky Tč 8 Jacovce, Záplotie
Tč 9 Kuzmice

Linka 406420:
Zrušená neobsluhovaná zastávka Tč 21 Veľké Ripňany, rázc. k žel. st.

Linka 406423:
Zrušená neobsluhovaná zastávka Tč 3 Tovarníky, Baránok

Linka 406424:
Zrušené neobsluhované zastávky Tč 17 Topoľčany, Krušovská
Tč 28 Rajčany, RD
Tč 31 Chynorany, RD

Linka 406425:
Zrušená neobsluhovaná zastávka Tč 13 Partizánske, Veľké Bielice , žel.st.

Linka 406405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra
• Na spoji 49 s odchodom o 7.50 h z AS Topoľčany pridanie zastávky Hrušovany, kostol

Linka 403416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín
• spoj 16 s odchodom o 7.00 h zo zast. Malý Lapáš, na Pažiti posunutý na nový odchod o 7.05 h

Linka 403422 Nitra – Veľká Dolina
• Na spoji 40 úprava jazdnej doby a doplnené znamienko „nadväzuje v sobotu na zast. Cabaj-Čápor, rázc.,na spoj 403423/5 do Šale “

Linka 403405 Nitra – Nové Sady – Kapince
• Na spoji 8 s odchodom 6.35 h zo zast. Nové Sady, Ceroviny, RD predĺženie  jazdnej doby po Nové Sady, ZŠ o 5 minút

Linka 403406 Nitra – Horné Obdokovce
• Na spoji 2 s odchodom 15.50 h zo zast. Šurianky, Jednota zrušené zastávky od t.č. 13 po t.č. 6

403 460 Vráble – Michal n./ Žitavou – Kmeťovo – Černík
• Na spoji 9 úprava zastávkových časov pri t.č. 31 a 32