Výsledky súťaže “Vianočná pohľadnica ARRIVA”

Milí naši kamaráti,

ďakujeme všetkým malým aj veľkým umelcom, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže “Vianočná pohľadnica ARRIVA“. Všetky vaše práce, ktoré ste nám zaslali do súťaže vyhlásenej počas Európskeho týždňa mobility, sa nám veľmi páčili.

Odborná porota hodnotila predovšetkým originalitu a kreativitu umeleckých prác. Vybrali sme 5 víťazných kolektívov, ktorým srdečne blahoželáme. Víťazné práce sme odmenili výletom autobusom do vybranej jaskyne pre celú triedu.

Víťazi súťaže sú:

ARRIVA NITRA ZŠ Na Hôrke, Nitra, II.B trieda
ARRIVA Nové Zámky ZŠ Školská Levice, VIII.A trieda
ARRIVA Trnava Spojená škola Piešťany,  1. TVP trieda
ARRIVA Liorbus ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená, II. A trieda
ARRIVA Michalovce ZŠ s MŠ Krčava, žiačka 4. ročníka Laura S.

Všetci výhercovia budú kontaktovaní aj písomne.

Výhercom srdečne blahoželáme a želáme veľa pekných zážitkov na výlete.

KLIKNITE SEM PRE ZOBRAZENIE VÍŤAZNÝCH PRÁC.