Výluka MHD v Nitre

Vážení cestujúci,
z dôvodu rozkopávky Kluchovej ulice bude potrebné dočasne zmeniť trasy liniek MHD.
Linka 7 v smere z Kalvárie do centra po Rázusovej ul. a Štefánikovej triede. V smere z centra na Kalváriu sa trasa nemení. Termín: od 29.9.2018 8:00 (sobota) do 30.9.2018 20:00 (nedeľa)
Zastávky smer Kalvária budú bez zmeny.

Zastávky smer Kmeťova:
Rázusova – premiestnená na Rázusovu ul., pred križovatku s ul. 8. mája
8. mája – zrušená bez náhrady
Hodžova – zrušená bez náhrady
Rázc. Autobusová stanica – premiestená na Štefánikovu tr., na zastávku ostatných liniek smerom  do centra (pri bývalom pivovare)
V tomto smere na obchádzkovej trase zastaví aj na zast. Rázc. Železničná stanica.

Ďakujeme za pochopenie.