Výluka MHD v Nitre 4. – 12.8.2018

Vážení cestujúci,
z dôvodu tlakového čistenia kanalizácie budú v termíne 4. – 12.8.2018 dočasne zmenené

trasy liniek MHD.

Linka 7 obojsmerne po Štefánikovej triede a Rázusovej ul. Termín: 4.8.2018 (sobota) a 5.8.2018 (nedeľa)Zastávky smer Kalvária:
8. mája – zrušená bez náhrady
Rázusova – premiestnená na Rázusovu ul., za križovatku s ul. 8. mája
Zastávky smer Kmeťova:
Rázusova – premiestnená na Rázusovu ul., pred križovatku s ul. 8. mája
8. mája – zrušená bez náhrady
Hodžova – zrušená bez náhrady
Rázc. Autobusová stanica – premiestená na Štefánikovu tr., na zastávku ostatných liniek smerom do centra (pri bývalom pivovare)
V tomto smere na obchádzkovej trase zastaví aj na zast. Rázc. Železničná stanica.

Linka 25 medzi zastávkami Rázc. Autobusová stanica a Záhradná bez zastavenia obchádzkou cez Priemyselnú ul. Termín: 4.8.2018 (sobota) až 12.8.2018 (nedeľa) V prípade skoršieho ukončenia prác bude riadna trasa linky obnovená ihneď.
Zastávky smer Wilsonovo nábrežie:
Špitálska – zrušená bez náhrady
Kasalova – zrušená bez náhrady

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlnenie prípadného meškania spôsobeného obchádzkou.

ARRIVA NITRA a.s.