Uzavretie mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi

Vážení cestujúci,

Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.

Z toho dôvodu sa mení od 1.3.2019 cestovný poriadok liniek 403402 a 403452, s platnosťou do odvolania. (predpoklad uzavretia mosta je 9 mesiacov).

Na linkách dochádza k predĺženiu jazdných dôb o 5 minút a k nárastu tarifných kilometrov o 6 km, čo bude mať pre cestujúcich prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu (Dolná streda) za následok navýšenie cestovného.

Výpis zmien:

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava

•             Na linke zapracovaná obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, z dôvodu uzavretia mosta v Seredi.

•             Zrušené zastávky Sereď, Progres a Sereď, Pečivárne.

•             Nová zastávky – Sereď, Cukrovarská

•             Navýšenie TKM – 6 km/ spoj

•             Časovo sa predlžuje jazdná doba spojov o 5 minút

 

Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou – Vráble – Nitra – Trnava

•             Na spojoch 3,11,8,14 zapracovaná obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, z dôvodu uzavretia mosta v Seredi.

•             Na spojoch 3,11,8,14 zrušené zastávky Sereď, Progres a Sereď, Pečivárne.

•             Na spojoch 3,11,8,14 nová zastávky – Sereď, Cukrovarská

•             Na spojoch 3,11,8,14 navýšenie TKM – 6 km/ spoj

•             Na spojoch 3,11,8,14 sa časovo predlžuje jazdná doba spojov o 5 minút

•             Na spojoch 8,14 posun odchodu z AS Trnava o 5 minút skôr na 8.55 h resp. 12.40 h

 

Z dôvodu krátkeho času na realizáciu nových cestovných poriadkov budú spoje od 25.2.2019 po 28.2.2019 jazdiť podľa pôvodných cestovných poriadkov, avšak už cez spomínanú obchádzkovú trasu.

Ďakujem za pochopenie

cestovné poriadky platné od 1.3.2019:

Linka 403 402 Nitra - Sereď - Trnava >>>> (dokument Adobe PDF)Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava >>>>

Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou – Vráble – Nitra – Trnava >>>> (dokument Adobe PDF)Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou – Vráble – Nitra – Trnava >>>>