Turistický vláčik ARRIVA

Vážení cestujúci,

od dnešného dňa môžete obdivovať krásy Nitry aj z nového turistického vláčika ARRIVA. Jazdiť bude každý deň do konca októbra. Vláčik je vybavený bezbariérovou rampou pre imobilných občanov a kočíky s deťmi.

Vláčik premáva v júni až septembri každú hodinu od 10:00 do 18:00, v októbri bude k dispozícii len v popoludňajších hodinách, a to od 13:00 do 17:00. Trasa je Svätoplukovo námestie – Pešia zóna – Palárikova ulica – Ulica Fraňa Mojtu – Wilsonovo nábrežie – Parkové nábrežie – Mestský Park Sihoť – Jesenského ulica – Župné námestie – Pribinovo námestie – Hrad – Župné námestie – Farská ulica – Kupecká ulica –  Svätoplukovo námestie. Cestujúci môžu do vláčiku nastúpiť na zastávkach Park Sihoť a Hrad. Na zastávke Hrad má vláčik 20 minútovú prestávku, aby si cestujúci mohli prezrieť areál. Ak by sa na Hrade chceli zdržať dlhšie, môžu pokračovať nasledujúcim vláčikom bez nutnosti kupovať ďalší cestovný lístok.

Ceny cestovného nájdete v priloženej tabuľke

Cestujúci 15 – 64 rokov 2 eurá
Deti  7 -14 rokov, dospelí od 65 rokov

a zdravotne ťažko postihnutí občania

1 euro
Deto do 6 rokov v sprievode dospelého zdarma

Bližšie informácie sa dozviete:

https://vlaciknitra.sk/sk/