Zmena cestovných poriadkov od 5.6.2023

203401

Spoj č. 44 – posun spoja z 09:15 hod na 09:05 hod

203405

Spoj č. 29 – posun spoja z 13:00 hod na 13:10 hod

Spoj č. 80 – posun spoja z 13:45 hod na 13:40 hod

Spoj č. 40 – posun spoja z 16:40 hod na 16:35 hod

Spoj č. 42 – posun spoja z 17:30 hod na 17:35 hod

203406

Spoj č. 18 – posun spoja z 08:10 hod na 08:00 hod

203410

Spoj č. 15 – posun spoja z 12:40 hod na 12:50 hod

Spoj č. 12 – posun spoja z 07:30 hod na 07:20 hod

Spoj č. 18 – posun spoja z 11:15 hod na 11:05 hod

Spoj č. 22 – posun spoja z 13:10 hod na 13:20 hod; zrušené čas. údaje v úseku

Leopoldov, Gojdičova ul. zdrav. str. -> Leopoldov, Uhoľné sklady; skrátená jazdná doba o

-5min; príchod na konečnú zast. Hlohovec, AS o 13:50 hod

204401

Spoj č. 6 – posun spoja z 11:30 hod na 11:40 hod

204403

Spoj č. 5 – posun spoja z 13:00 hod na 13:10 hod; -5 min. jazdnej doby; príchod na konečnú zast.

  1. Kostoľany, OcÚ o 13:45 hod

204404

Spoj č. 19 – posun spoja z 08:25 hod na 08:15 hod

204412

Spoj č. 7 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 7 = “X,43” – trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 47 = “6,+,38” – trasa spoja bez zmeny, ale posun spoja z 06:00 hod na 06:10 hod

Spoj č. 18 – posun spoja z 09:15 hod na 09:05 hod

Spoj č. 44 – posun spoja z 19:15 hod na 19:05 hod

204418

Spoj č. 51 – posun spoja z 08:05 hod na 08:10 hod

Spoj č. 36 – posun spoja z 12:00 hod na 11:45 hod

204421

Spoj č. 5 – posun spoja z 14:10 hod na 14:15 hod; -5 min. jazdnej doby v úseku  Kľačany, žel.st. ->

Nitra, AS; príchod na konečnú zast. Nitra, AS bez zmeny;

Spoj č. 10 – posun spoja z 06:55 hod na 06:45 hod; -5 min. jazdnej doby; príchod na konečnú zast.

Piešťany, AS o 07:25 hod

Spoj č. 12 – posun spoja z 09:30 hod na 09:40 hod

204424

Spoj č. 11 – posun spoja z 16:55 hod na 17:05 hod

Spoj č. 6 – posun spoja z 08:30 hod na 08:15 hod

204425

Spoj č. 19 – posun spoja z 10:30 hod na 10:20 hod

204426

Spoj č. 4 – posun spoja z 10:05 hod na 10:00 hod

204428

Spoj č. 12 – posun spoja z 11:30 hod na 12:00 hod

205425

Spoj č, 2,4 – zrušený čas. údaj na zast. Šelpice, hostinec