Úplná uzávierka ulice Vrbovská v Meste Piešťany v dňoch 4-5.8.2020 od 8:00 hod. do 15.00 hod.

V súvislosti s odstránením poruchy na vodovodnom potrubí na ulici  Vrbovská, bude úplná uzávierka ulice Vrbovská v úseku od križovatky s ulicou Dopravná a Mudroňova.  Termín uzávierky je v dňoch 4. a 5.8.2020, pričom bude uzávierka v týchto dňoch v časoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Z uvedeného dôvodu nebude obsluhovaná prímestská zastávka Piešťany, Mlyny.

Ďakujeme za pochopenie.