Tarifa a cenník

Tarifa a cenník mestskej a prímestskej dopravy v mestách Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec

Cenník služieb

platný od 1.1.2018
Vystavenie čipovej karty4,00 EUR do 31.7.2022
4,30 EUR od 01.8.2022
Manipulačné len u žiackej čipovej karty (predĺženie platnosti, atď…)0,80 EUR
Vystavenie preukazu na jednotlivú cestu pre žiakov a študentov3,50 EUR
Vystavenie preukazu pre deti do 15 rokov1,00 EUR
Vystavenie preukazu pre deti nad 15 rokov1,00 EUR
Vystavenie preukazu pre občanov nad 70 rokov1,00 EUR
Vystavenie preukazu pre občanov nad 70 rokov – MHD Piešťany1,00 EUR
Správa vkladu na čipovej karte – účtuje sa až po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti čipovej karty vystavenej na dobu 5 rokov3,00 EUR ročne
respektíve do výšky vkladu