MHD Piešťany – opatrenie na ochranu zdravia

Cestovať v autobuse je možné iba s použitím ochranného rúška, šatky alebo inej vhodnej alternatívy. Bez uvedených ochranných prostriedkov je vstup do autobusu zakázaný. Odporúčame používať rukavice a dostatočný odstup medzi ostatnými cestujúcimi.

Za pochopenie ďakujeme.