Výhodné použitie aplikácie Ubian ako e-shop pre výdaj časových predplatných lístkov

Vyzývame  cestujúcich, ktorí chcú po 1.1.2023 prvotne  zakúpiť niektorý z časových predplatných lístkov  na použitie  e-shop-u  (UBIAN), ktorý umožňuje bez potreby navštívenia predajného  miesta  ARRIVA  kúpu  časového  lístka  a neskôr už  stačí len obnovovať  časovú platnosť  priamo  v autobuse..

Zmena cestovných poriadkov od 1.10.2022

Uplná uzávierka cesty II/514 bude ukončená  30.9.2022.

S platnosťou od 1.10.2022 budú cestovné poriadky liniek 203406, 203407, 203413 platné ako pred uzávierkou.

Zároveň dochádza k zmene cestovných poriadkov nasledovných liniek:

204406  = spoj č. 17 = posun z 12:40 hod na 12:45 hod

207413 = spoj č. 23 = posun z 05:40 hod na 05:35 hod

207413 = spoj č. 49 = skrátená jazd. doba  o 3 min. medzi zast. Hoste, Jednota a Abrahám, kostol; príchod na koneč. zast. Abrahám, kostol o 16:22 hod

 

Uzávierka žel.priecestia v Šelpiciach

Z dôvodu opravy železničného priecestia na Suchovskej ulici v obci Šelpice je od 19.09.2022 (8:00) do 24.09.2022 (8:00) zrušená zastávka Šelpice,pož.zbrojnica. Autobusy budú premávať po obchádzkovej trase a zastavovať na zastávke Šelpice,hostinec.

Most Rakovice-Veselé OTVORENÝ OD PONDELKA 12.9.2022

od 12.9. od 0:00 hod. bude otvorený most medzi obcami Rakovice a Veselé.

Doprava bude zabezpečovaná v pôvodnom cestovnom poriadku, tak ako bolo pred uzatvorením mostu.

 

ďakujeme za pochopenie

Zmena otváracích hodín na predpredaji v Piešťanoch od 30.8 do 30.9.2022

Z dôvodu začiatku školského roku a s tým spojené zvýšenie množstva vybavovaných žiackych a študentských preukazov budú v období od 30.8. do 30.9. 2022 na predpredaji v Piešťanoch predĺžené stránkové hodiny a to na deň streda v čase:

7:30 – 11:30 12:00 – 16:00

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 15.08.2022

204403

Spoj č. 1 – zrušený

Spoj č. 105 – posun spoju z 05:50 hod. na 06:00 hod.; doplnené časové údaje

Spoj č. 130 – posun spoju z 05:25 hod. na 05:20 hod.; úprava časových údajov

Spoj č. 6 – posun spoju z 07:00 hod., na 06:50 hod.

Spoj č. 140 – doplnený čas. údaj 07:38 hod., na zast. Piešťany, Adam Trajan čerp.st.;

204404

Spoj č. 43 – doplnený čas. údaj 19:28 hod. na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 16 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Trebatice, rázc.-> Borovce, ZŠ;

Spoj č. 45 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Borovce, ZŠ -> Trebatice, rázc, rázc.;

zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec

204405

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:20 hod. na 06:30 hod.

204408

Spoj č. 37 – spoj spustený do prevádzky = zmena znam. z „ X,88“ na „X,43“

204414

Spoj č. 109 – posun spoju z 17:05 hod. na 17:10 hod.; úprava čas. údajov

Spoj č. 102 – posun spoju z 07:40 hod. na 07:45 hod.

Spoj č. 26 – zrušený

Spoj č. 106 – doplnený čas. údaj 11:26 hod. na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 112 – posun spoju z 17:17 hod. na 17:24 hod.; úprava čas. údajov

204415

Spoj č. 103 – posun spoju z 05:15 hod. na 05:10 hod.

Spoj č. 101 – na zast. V. Kostoľany, OcÚ doplnená pozn. „ je možná nadväznosť na spoj

6/204403 do Piešťan“

Spoj č. 153 – nový spoj; znam. „ X,10“ ; Piešťany, AS 13:25 hod.– Rakovice 13:50 hod.

(bez čas. údaju na zast. Trebatice, obec)

Spoj č. 4 – posun spoju z 04:40 hod. na 04:45 hod.; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 6, 102 – na zast. Veselé, cintorín doplnená pozn. „ je možná nadväznosť na spoj

8/204415 do Piešťan“

Spoj č. 8 – posun spoju z 06:20 hod. na 06:25 hod.; na zast. Rakovice

doplnená pozn. „ čaká spoj 6/204415 zo smeru Chtelnica->Veselé“

Spoj č. 132 – posun spoju z 06:35 hod. na 07:05 hod.; úprava čas. údajov po trase; na zast. Rakovice doplnená pozn. „ čaká spoj 102/204415 zo smeru V. Kostoľany->Veselé“

Spoj č. 152 – nový spoj; znam. „ X,10“ ; Rakovice 13:55 hod. – Piešťany, AS 14:20 hod.

(cez zast. Trebatice, obec)

Spoj č. 56 – zmena znam. nad spojom z „ X,68“ na „X“

Spoj č. 147 – posun spoju z 13:55 hod. na 14:10 hod.

Spoj č. 148 – posun spoju z 14:20 hod. na 14:35 hod.

204419

Spoj č. 21, 24 – spoje spustené do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na „X,43“

Spoj č. 29 – posun spoju z 14:45 hod. na 15:00 hod.

Spoj č. 18 – posun spoju z 15:20 hod. na 15:25 hod.

204426

Spoj č. 5, 8 – spoje spustené do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na „X,43“

Spoj č. 105, 106 – zrušené spoje

205 403

Spoj č. 10 – posun spoju z 09:35 hod. na 09:40 hod.; úprava časových údajov po Kúty;

na zástavke Kúty ,žel.st. doplnená pozn. „čaká vlak z BA max 5min.“

Spoj č. 8 – na zástavke Kúty, žel.st. doplnená pozn. „čaká vlak z BA max 5min.“

Spoj č. 16 –  posun spoju len v úseku Kúty žel.st. -> Senica, AS z 15:05 hod. na 15:10 hod.;

Spoj č. 14 – posun spoju z 14:35 hod. na 14:10 hod.; zrušená prestávka na zast. Kúty žel. stanica

205 418

Spoj č. 18 – posun spoja v úseku Kúty, konečná-> Kúty žel. st. z 12:30 hod. na 12:35 hod.;

posun spoja v úseku Kúty žel. st. -> Šaštín-Stráže, nám. z 12:55 hod. na 13:05 hod.;

na zástavke Kúty žel.st. zrušená pozn.„čaká vlak“

Spoj č. 24 – posun spoja v úseku Kúty žel. st. -> Šaštín-Stráže, nám. z 16:15 hod. na 16:25 hod.;

Spoj č. 12 –na zast. Kúty žel. st. zrušená pozn.„čaká vlak“

205 411

Spoj č. 14 – posun spoju z 07:50 hod. na 07:42 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 25.07.2022- uzávierka mosta Veselé – Rakovice

203406

Spoj č. 10 – časový posun spoja z 13:05 hod. na 12:55 hod.

204401

Spoj č. 101 – časový posun spoja z 04:00 hod. na 04:10 hod.

Spoj č. 102 –časový  posun spoja z 04:15 hod. na 04:25 hod.

204403

Spoj č. 143 – časový posun spoja z 08:20 hod. na 08:25 hod.

Spoj č. 130 – posun spoja z 05:05 hod. na 05:25 hod.

Spoj č. 154 – posun spoja z 16:30 hod. na 16:50 hod.

Spoj č. 156 – posun spoja z 19:25 hod. na 19:30 hod.

204404

Spoj č. 43 –    zapracované časové polohy na autobusových zastávkach v úseku:

Borovce, ZŠ –Trebatice, rázc.;predĺžená jazdná doba spoja o 9 min ; upravené časové polohy v úseku Krakovany žel. zast. –  Myjava; príchod na konečnú  zastávku  Myjava, Jednota o 20:14 hod.

Spoj č. 2, 42 – upravené časové polohy  v úseku Rakovice – Piešťany; predĺžená jazdná doba spoja

o 4 min.

Spoj č. 16 –  zapracovaná časová poloha  na  autobusovej zastávke Piešťany, ObÚ Juh

204406

Spoj č. 38 –  časový posun spoja  z 20:05 hod. na 20:20 hod.;

204414

Spoj č. 101 – časový posun spoja z 06:00 hod. na 06:05 hod.

Spoj č. 103 – časový posun spoja z 09:45 hod.na 09:50 hod.

Spoj č. 105 –časový  posun spoja z 20:20 hod. na 20:35 hod.

Spoj č. 104 – časový posun spoja z 10:40 hod. na 10:35 hod.

Spoj č. 106 – časový posun spoja z 10:40 hod. na 11:20 hod.

Spoj č. 114 – nový spoj; označený znamienkom: „ X“- premáva počas pracovných dní ;

Rakovice 16:38 hod. – Vrbové, nám. 16:48 hod.

204415

Spoj č. 149 – nový spoj; označený znamienkom : „ X“ – premáva počas pracovných dní ; Piešťany, AS 17:15 hod. – Rakovice 17:39 hod.

Spoj č. 151 – nový spoj; označený znamienkom: „ X“ – premáva počas pracovných dní; Piešťany, AS 18:10 hod. – Rakovice 18:34 hod.

Spoj č. 150 – nový spoj; označený znamienkom : „ X“ – premáva počas pracovných dní ; Rakovice 18:35 hod. –Piešťany, AS 19:00 hod.

Spoj č. 103 –časový  posun spoja z 04:55 hod. na 05:15 hod.

Spoj č. 13 – časový posun spoja  z 08:40 hod. na 08:30 hod.

Spoj č. 11 – časový posun spoja  z 09:00 hod. na 09:05 hod.

Spoj č. 15 –časový  posun spoja z 10:10 hod.na 10:30 hod.

Spoj č. 109 – na autobusovej zastávke Veselé, cintorín doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo  spoju 19 linky 204415 zo smeru  Piešťany-Rakovice“

Spoj č. 23 – časový posun spoja z 15:30 hod. na 15:10 hod.

Spoj č. 141 –časový  posun spoja z 16:20 hod. na 16:40 hod.

Spoj č. 105 – na autobusovej zastávke  Veselé, cintorín doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo  spoju 25 linky 204415 zo smeru  Piešťany-Rakovice“

Spoj č. 143 – časový posun spoja z 19:15 hod. na 19:20 hod.

Spoj č. 137 – zapracovaná časová poloha na autobusovej zastávke Trebatice, obec

Spoj č. 135 – časový posun spoja z 22:25 hod. na 22:45 hod.; zapracovaný čas. údaj na autobusovej zastávke  Trebatice, obec

Spoj č. 39 – časový posun spoja z 23:15 hod. na 23:10 hod.

Spoj č. 4 – časový posun spoja z 04:30 hod. na 04:50 hod.

Spoj č. 112 – časový posun spoja z 08:50 hod. na 08:55 hod.

Spoj č. 146 – časový posun spoja z 09:00 hod. na 09:10 hod.

Spoj č. 134 – časový posun spoja z 09:10 hod. na 08:55 hod.

Spoj č. 18 – časový posun  spoja z 11:10 hod. na 10:45 hod.

Spoj č. 54 – časový posun spoja z 15:55 hod. na 16:15 hod.

Spoj č. 32 – časový posun spoja z 16:20 hod. na 16:35 hod,;

na autobusovej zastávke Rakovice doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 34 linky 204415 zo smeru  Chtelnica-Veselé“

Spoj č. 40 – časový posun spoja z 18:50 hod.na 18:55 hod.

Spoj č. 136 – zapracovaná časová poloha na autobusovej zastávke  Trebatice, obec; na autobusovej zastávke  Rakovice doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 24 linky 204414 zo smeru Trnava-Veselé“

204416

Spoj č. 29 – časový posun spoja z 12:50 hod. na 12:55 hod.

zrušené časové polohy na autobusovej zastávke  Kočín-Lančár,Kočín a Kočín-Lančár,Lančár;

Spoj č. 12 – zapracovaná časová poloha  05:31 hod. na autobusovej zastávke Krakovany, žel. zast.

204426

Spoj č.  105 – nový spoj = náhrada za spoj č. 5, spoj  skrátený po autobusovú zastávku  Ducové, OcÚ  – spoj  premáva len počas uzávery  mosta Rakovice-Veselé označený znamienkom  „X“ – premáva počas pracovných dní ; Piešťany, AS – 16:10 hod. – Ducové, OcÚ 16:37 hod.

Spoj č.  106 – nový spoj – náhrada spoju č. 8, ale skrátený po autobusovú zastávku  Ducové, OcÚ –  premáva len počas uzávery  mosta Rakovice-Veselé označený znamienkom „X“ – premáva počas pracovných dní ; Ducové, OcÚ 16:40 hod. – Piešťany, AS 17:59 hod.

207407

Spoj č. 38 – časový posun spoja z 19:05 hod. na 19:10 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 18.07.2022- uzávierka mosta Veselé – Rakovice

Uzávierkou mosta  Rakovice- Veselé  sa stáva  neprejazdným  úsek  medzi  autobusovými zastávkami Veselé, cintorín  a  Rakovice

Zmeny cestovných poriadkov  počas uzávierky mostu  Rakovice-Veselé:

204401

Spoj č. 1, 5, 7, 9,– skrátené = spoje začínajú od zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Vrbové -> Rakovice

Spoj č. 101 – nový spoj; znam.: „ X“; Vrbové, nám. 04:00 hod – Rakovice 04:11 hod.

Spoj č. 102 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 04:15 hod – Vrbové, nám. 04:26 hod.

Spoj č. 4, 6, 8, 10 – skrátené po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Vrbové

Spoj č. 10 – úprava jazd. doby  v úseku Červeník, rázc. podjazd ->Vesele, cintorín; -5 min. jazd. doby

204403

Spoj č. 101 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 04:55 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 05:24 hod.;

Spoj č. 105 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 05:50 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 06:19 hod.;

Spoj č. 141 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Piešťany, AS 06:25 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 06:54 hod.;

Spoj č. 115 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 06:35 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 07:00 hod.;

Spoj č. 143 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Piešťany, AS 08:20 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 08:49 hod.;

Spoj č. 155 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Piešťany, AS 10:35 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 10:59 hod.;

Spoj č. 145 – nový spoj; znam.: „ 6“; Piešťany, AS 11:45 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 12:10 hod.;

Spoj č. 111 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 12:55 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 13:24 hod.;

Spoj č. 147 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Piešťany, AS 15:05 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 15:35 hod.;

Spoj č. 127 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 16:20 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 16:49 hod.;

Spoj č. 131 – nový spoj; bez znam.; Piešťany, AS 17:55 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 18:24 hod.;

Spoj č. 133 – nový spoj; bez znam.; Piešťany, AS 19:10 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 19:39 hod.;

Spoj č. 151 – nový spoj; znam.: „ +“; Piešťany, AS 20:05 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 20:34 hod.;

Spoj č. 135 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 20:45 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 21:14 hod.;

Spoj č. 153 – nový spoj; znam.: „ 6“; Piešťany, AS 21:00 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 21:29 hod.;

Spoj č. 130 – nový spoj; bez znam.; Veľké Kostoľany, OcÚ 05:05 hod.– Piešťany, AS 05:35 hod.;

Spoj č. 106 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 06:26 hod.– Piešťany, AS 06:56 hod.;

Spoj č. 144 – nový spoj; znam.: „ 6“; Veľké Kostoľany, OcÚ 07:05 hod. – Piešťany, AS 07:35 hod.;

Spoj č. 140 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 07:20 hod. – Piešťany, AS 07:50 hod.;

Spoj č. 146 – nový spoj; znam.: „ +“; Veľké Kostoľany, OcÚ 07:55 hod.– Piešťany, AS 08:25 hod.;

Spoj č. 148 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Veľké Kostoľany, OcÚ 08:45 hod. – Piešťany, AS 09:15 hod.;

Spoj č. 150 – nový spoj; znam.: „ +“; Veľké Kostoľany, OcÚ 11:55 hod. – Piešťany, AS 12:25 hod.;

Spoj č. 142 – nový spoj; znam.: „ 6“; Veľké Kostoľany, OcÚ 13:05 hod.– Piešťany, AS 13:35 hod.;

Spoj č. 138 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 14:00 hod.– Piešťany, AS 14:30 hod.;

Spoj č. 152 – nový spoj; znam.: „ +“; Veľké Kostoľany, OcÚ 14:15 hod.– Piešťany, AS 14:45 hod.;

Spoj č. 110 – nový spoj;  bez znam; Veľké Kostoľany, OcÚ 14:25 hod.– Piešťany, AS 14:55 hod.;

Spoj č. 132 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 15:00 hod.– Piešťany, AS 15:30 hod.;

Spoj č. 116 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 15:38 hod.– Piešťany, AS 16:08 hod.;

Spoj č. 154 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Veľké Kostoľany, OcÚ 16:30 hod.– Piešťany, AS 17:00 hod.;

Spoj č. 134 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 16:45 hod.– Piešťany, AS 17:15 hod.;

Spoj č. 136 – nový spoj; znam.: „ X“; Veľké Kostoľany, OcÚ 18:05 hod.– Piešťany, AS 18:35 hod.;

Spoj č. 156 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Veľké Kostoľany, OcÚ 19:25 hod.– Piešťany, AS 19:55 hod.;

204404

Na linke vložené zast. Trebatice, rázc.; Borovce, Drobný; Borovce, ZŠ; Rakovice = medzi zast. Trebatice,

obec a Trebatice, štadión;

Spoj č. 2, 42 – zapracované čas. údaje na vložených zastávkach; zapracované +9 min. jazd. doby; príchod

na konečnú zast. Piešťany, AS o 05:36 hod.;

Spoj č. 12 – zapracované čas. údaje na vložených zastávkach; zapracované +9 min. jazd. doby; príchod

na konečnú zast. Piešťany, AS o 11:16 hod.;

204405

Spoj č. 1, 11 – skrátené = spoje začínajú od zast. Veľké Kostoľany, OcÚ; zrušený úsek Piešťany ->

Veľké Kostoľany, vysielač;

Spoj č. 5 – skrátený = začína od zast. Veľké Kostoľany, OcÚ; zrušený úsek Vrbové ->

Veľké Kostoľany, vysielač;

Spoj č.  6, 10 – skrátené po zast. Veľké Kostoľany, OcÚ; zrušený úsek Veľké Kostoľany, vysielač -> Piešťany;

Spoj č.  16 – skrátený po zast. Veľké Kostoľany, OcÚ; zrušený úsek Veľké Kostoľany, vysielač -> Vrbové

204406

Spoj č. 38 – posun spoju z 20:20 hod. na 20:05 hod.

204410

Spoj č. 1, 2 – dočasne zrušené spoje

204414

Spoj č. 11, 7, 37, 23, 33, 2, 4, 28, 16 – zrušené spoje;

Spoj č. 3, 9, 13, 17, 27–skrátené=spoje začínajú od zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Vrbové -> Rakovice

Spoj č. 19, 25–skrátené=spoje začínajú od zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Piešťany->Rakovice

Spoj č. 5 – skrátený = začína od zast. Veľké Kostoľany, OcÚ; zrušený úsek Piešťany ->

Veľké Kostoľany, vysielač;

Spoj č. 31 – predĺžený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 08:30 hod.;

Spoj č. 6, 8, 14, 20, 24 – skrátené po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Vrbové;

Spoj č. 12, 18 – skrátené po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 32 – predĺžený po zast. Veselé, cintorín s príchodom o 08:30 hod.;

Spoj č. 101 – nový spoj; znam.: „ X“; Vrbové, nám. 06:00 hod – Rakovice 06:10 hod.;

Spoj č. 103 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 09:45 hod – Rakovice 10:25 hod.(cez Vrbové);

Spoj č. 107 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Vrbové, nám. 14:00 hod. – Rakovice 14:10 hod.;

Spoj č. 109 – nový spoj; znam.: „ X“; Vrbové, nám. 17:05 hod – Rakovice 17:15 hod

Spoj č. 105 – nový spoj; znam.: „ X“; Vrbové, nám. 20:20 hod. – Rakovice 20:30 hod.;

Spoj č. 102 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 07:40 hod.– Vrbové, nám. 07:55 hod.;

Spoj č. 104 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 10:40 hod.– Piešťany, AS 11:20 hod.;

Spoj č. 106 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 10:40 hod.– Piešťany, AS 11:00 hod.;

Spoj č. 110 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Rakovice 14:20 hod.– Vrbové, nám. 14:35 hod.;

Spoj č. 108 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 23:15 hod. – Vrbové, nám. 23:25 hod.;

Spoj č. 112 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 17:17 hod – Piešťany,AS 17:33 hod

204415

Spoj č. 3 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 07:05 hod.;zrušený úsek Piešťany -> Rakovice

Spoj č. 5 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 9, 19, 23, 25 – skrátený po zast. Rakovice; zrušený úsek Veselé, cintorín -> V.Kostoľany;

Spoj č. 11 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 09:00 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 13 – skrátený po zast. Rakovice; zrušený úsek Veselé, cintorín -> Chtelnica;

posun spoju z 09:15 hod na 08:40 hod.;

Spoj č. 113 – nový spoj; znam.: „ X“; Veselé, cintorín 09:40 hod. – Chtelnica, nám. 10:10 hod.;

Spoj č. 15 – nad spoj doplnené znam.. „X“; skrátený po zast. Rakovice;

zrušený úsek Veselé, cintorín -> Chtelnica;

Spoj č. 115 – nový spoj; znam.:“X“;  Veselé, cintorín 11:00 hod. – Chtelnica, nám. 11:30 hod.;

Spoj č. 47 – skrátený = začína od zast. Veľké Kostoľany, OcÚ s odchodom o 12:11 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Veľké Kostoľany, vysielač;

Spoj č. 17 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 12:35 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 21 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 15:40 hod.; zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 51 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 15:45 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 27 – skrátený = začína od zast. Veľké Kostoľany, OcÚ s odchodom o 16:50 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Veľké Kostoľany, vysielač

Spoj č. 31 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 18:35 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 35 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 19:50 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 43 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 19:50 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 45 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 20:45 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 37 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 21:25 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 33 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 21:40 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 39 – skrátený = začína od zast. Veselé, cintorín s odchodom o 23:15 hod.;

zrušený úsek Piešťany -> Rakovice;

Spoj č. 135 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 22:25 hod. – Rakovice 22:45 hod.;

Spoj č. 103 – nový spoj; bez znam.; Veselé, cintorín 04:55 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 05:03 hod.;

Spoj č. 131 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 06: 00 hod. – Rakovice 06:20 hod.;

Spoj č. 101–nový spoj; znam.:„ X“; Veselé, cintorín 06:40 hod.–Veľké Kostoľany, OcÚ 06:48 hod.;

Spoj č. 121 – nový spoj; znam.: „ 6“; Veselé, cintorín 06:55 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 07:03 hod.;

Spoj č. 117 – nový spoj; znam.: „ X“; Veselé, cintorín 07:10 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 07:18 hod.;

Spoj č. 123 – nový spoj; znam.: „ +“; Veselé, cintorín 07:45 hod.– Veľké Kostoľany, OcÚ 07:53 hod.;

Spoj č. 127 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Veselé, cintorín 08:36 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 08:44 hod.;

Spoj č. 145 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Piešťany, AS 08:30 hod.;– Rakovice 08:53 hod.;

Spoj č. 125 – nový spoj; znam.: „6,+“; Veselé, cintorín 11:10 hod.– Chtelnica, nám. 11:40hod.;

Spoj č. 129–nový spoj; znam.: „+“; Veselé, cintorín 11:45 hod.–Veľké Kostoľany, OcÚ 11:53 hod.;

Spoj č. 133 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 12:35 hod. – Rakovice 12:55 hod.;

Spoj č. 119 – nový spoj; znam.: „ 6“; Veselé, cintorín 12:55 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 13:03 hod.;

Spoj č. 111 – nový spoj; znam.: „ X“; Veselé, cintorín 13:50 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 13:58 hod.;

Spoj č. 139 – nový spoj; znam.: „+“; Veselé, cintorín 14:06 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 14:14 hod.;

Spoj č. 147 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Piešťany, AS 13:55 hod.– Rakovice 14:15 hod.;

Spoj č. 109 – nový spoj; znam.: „ X“; Veselé, cintorín 14:50 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 14:58 hod.;

Spoj č. 141 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Veselé, cintorín 16:20 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 16:28 hod.;

Spoj č. 105 – nový spoj; znam.: „ X“; Veselé, cintorín 16:35 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 16:43 hod.;

Spoj č. 10 – skrátený po zast. Veselé, cintorín Spoj č. 107 – nový spoj; znam.: „ X“;

Veselé, cintorín 17:55 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 18:03 hod.;

Spoj č. 143 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Veselé, cintorín 19:15 hod. – Veľké Kostoľany, OcÚ 19:23 hod.;

Spoj č. 137 – nový spoj; znam.: „ X“; Piešťany, AS 20:25 hod. – Rakovice 20:45 hod.;

Spoj č. 4 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 6 – posun spoju z 05:15 hod. na 06:00 hod.; skrátený po zast. Veselé, cintorín;

Spoj č. 8 – skrátený = začína od zast. Rakovice s odchodom o 06:20 hod.;

Spoj č. 58 – skrátený po zast. Veselé, cintorín;

Spoj č. 48 – skrátený po zast. Veselé;

Spoj č. 14, 30, 32 – skrátený = začína od zast. Rakovice;

Spoj č. 16 – posun spoju z 08:10 hod. na 08:20 hod. len cez pracovný deň;

Spoj č. 114 – nový spoj; znam.: “6,+“; Chtelnica,nám.08:10 hod.–Veselé, cintorín 08:35 hod.;

Spoj č. 18, 26 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 20 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 22 – posun spoju z 12:30 hod na 12:20 hod.; zmena znam. z „X,6“ na „X“; skrátený

po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 142 – nový spoj; znam.: “6,“; Chtelnica,nám. 12:30 hod. – Veselé, cintorín 12:54 hod.;

Spoj č. 122 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 13:05 hod. –Piešťany, AS 13:29 hod.;

Spoj č. 24 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 46 = dočasne zrušený;

Spoj č. 56 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 28 – posun spoju z 14:35 hod. na 14:20 hod.; skrátený po zast. Veselé, cintorín;

zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 54 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 34 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 38 – posun spoju z 17:40 hod. na 17:25 hod.; skrátený po zast. Veselé, cintorín;

zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 40 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 42 – posun spoju z 20:45 hod. na 20:05 hod.; skrátený po zast. Veselé, cintorín;

zrušený úsek Rakovice -> Piešťany;

Spoj č. 132 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 06:35 hod.– Piešťany, AS 06:55 hod.;

Spoj č. 102 – nový spoj; znam.: „ X“; V.Kostoľany, OcÚ 06:50 hod. – Veselé, cintorín 06:58 hod.;

Spoj č. 110 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; V.Kostoľany, OcÚ 06:55 hod. – Veselé, cintorín 07:03 hod.;

Spoj č. 112 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; V.Kostoľany, OcÚ 08:50 hod. – Veselé, cintorín 08:58 hod.;

Spoj č. 146 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Rakovice 09:00 hod. – Piešťany, AS 09:25 hod.;

Spoj č. 134 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 09:10 hod. – Piešťany, AS 09:30 hod.;

Spoj č. 126 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; V.Kostoľany, OcÚ 11:00 hod.– Veselé, cintorín 11:09 hod.;

Spoj č. 148 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; Rakovice 14:20 hod. – Piešťany, AS 09:25 hod.;

Spoj č. 116 – nový spoj; znam.: „ 6,+“; V.Kostoľany, OcÚ 15:35 hod.– Veselé, cintorín 15:43 hod.;

Spoj č. 104 – nový spoj; bez znam.; V.Kostoľany, OcÚ 18:25 hod. – Veselé, cintorín 18:33 hod.;

Spoj č. 106 – nový spoj; bez znam.; V.Kostoľany, OcÚ 19:40 hod.– Veselé, cintorín 19:48 hod.;

Spoj č. 120 – nový spoj; znam.: „ +“; V.Kostoľany, OcÚ 20:35 hod.– Veselé, cintorín 20:43 hod.;

Spoj č. 138 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 20:50 hod. – Piešťany, AS 21:05 hod.;

Spoj č. 108 – nový spoj; znam.: „ X“; V.Kostoľany, OcÚ 21:15 hod. – Veselé, cintorín 21:23 hod.;

Spoj č. 136 – nový spoj; znam.: „ X“; Rakovice 21:15 hod. – Piešťany, AS 21:35 hod.;

Spoj č. 124 – nový spoj; znam.: „ 6“; V.Kostoľany, OcÚ 21:30 hod. – Veselé, cintorín 21:38 hod.;

204416

Spoj č. 25 – obnovenie dočasne zastaveného spoja“– zmena znam. z „X,88“ na „X,43“;

Spoj č. 54 – zrušené čas. údaje v úseku Vrbové, žel.st. -> Piešťany;

207407

Na linke vložená zast. Chtelnica, nám. medzi zast. Veľké Kostoľany, vysielač a Nižná, obec

Spoj č. 3 – zrušené čas. údaje v úseku Veľké Kostoľany, vysielač->Vrbové, žel.st.; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; úprava čas. údajov v úseku Trakovice, rázc.-> Vrbové; + 5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Vrbové, nám. o 08:05 hod.;

Spoj č. 5 – zrušené čas. údaje v úseku Veľké Kostoľany, vysielač->Vrbové, žel.st.; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 10 min jazd. doby; príchod na konečnú zast. Vrbové, nám. o 08:50 hod.;

Spoj č. 51 – skrátený po zast. Veselé, cintorín; zrušený úsek Rakovice -> Vrbové;

Spoj č. 21 – zrušené čas. údaje v úseku Veľké Kostoľany, vysielač->Vrbové, žel.st.; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 10 min jazd. doby; príchod na konečnú zast. Vrbové, nám. o 16:10 hod.;

Spoj č. 9 – zrušené čas. údaje v úseku Veľké Kostoľany, vysielač->Vrbové, žel.st.; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 10 min jazd. doby; príchod na konečnú zast. Vrbové, nám. o 16:50 hod.;

Spoj č. 52, 54 – skrátené = spoje začínajú od zast. Veselé, cintorín zrušený úsek Vrbové -> Rakovice;

Spoj č. 16 – zrušené čas. údaje v úseku Vrbové, žel.st. -> Veľké Kostoľany, vysielač; posun spoja z 8:15 hod na 08:05 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 5 min jazd. doby; príchod na konečnú zast. Trnava, AS  o 09:18 hod.;

Spoj č. 18 – zrušené čas. údaje v úseku Vrbové, žel.st. -> Veľké Kostoľany, vysielač; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 7 min jazd. doby; príchod na konečnúzast. Trnava, AS  o 10:07 hod.;

Spoj č. 32 – zrušené čas. údaje v úseku Vrbové, žel.st. -> Veľké Kostoľany, vysielač; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 9 min jazd. doby; príchod na konečnú zast. Trnava, AS  o 17:24 hod.;

Spoj č. 42 – zrušené čas. údaje v úseku Vrbové, žel.st. -> Veľké Kostoľany, vysielač; zapracovaný čas. údaj na zast. Chtelnica, nám.; + 10 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Trnava, AS  o 18:05 hod.