Zoznam zmien cestovných poriadkov od 22.6.2020

205420

Spoj č. 4 = nová značka;  znam.: „X,87“ (premáva školský rok a tiež v období od 22.6. do 30.6.2020)

Spoj č. 5 = nová značka;  znam.: „X,87“ (premáva školský rok a tiež v období od 22.6. do 30.6.2020)

207405

Spoj č. 103 = nový spoj; Naháč, obec 07:02 hod – 07:15 hod Smolenice, žel.st., platný len v období od 22.6. do 30.6.2020

207415
Nový spoj č.113 = kópia spoju č.13, ale so zachádzkou do Bohdanoviec a Boleráz, ZŠ, platný len v období od 22.6. do 30.6.2020

Spoj č.13 = zastavená prevádzka v období od 22.6. do 30.6.2020

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 15.6.2020

203415
Spoj č. 80 = nový spoj; znam.: „X“; Trnava,AS 20:45 hod – 21:00 hod Zavar,obec ;

207410
Spoj č. 28 = nový spoj; znam.: „X“; Zavar,obec 21:02 hod – 21:20 hod Trnava,AS; (cez zast. Zavar, PSAPeugeot)

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 08.6.2020

204416
Spoj č. 61 = posun spoju z 06:40 hod na 06:50 hod

205406
Spoj č. 7, 19, 12, 22 (školské spoje) = spustené do prevádzky od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“

205408
Spoj č. 15, 18 (školské spoje) = spustené do prevádzky od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“
Spoj č. 223 = nový spoj; premávka len od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“ Senica, AS 13:00 hod – Rohov, kult. dom 13:10 hod
Spoj č. 230 = nový spoj; premávka len od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“ Rohov, kult. dom 13:10 – Senica, AS 13:20 hod

207410
Spoj č. 3 = zrušená pozn. na zast. Vlčkovce, rázc. „pokračuje na spoji 4/207410 do Trnavy“
Spoj č. 4 (prázdninový spoj) = zastavenie prevádzky do 30.6.; znam. „X,17“

207413
Spoj č. 3, 20 (školské spoje) = spustené do prevádzky od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.6.2020

203405

Spoj c. 57 = posun spoju z 22:20 hod na 22:10 hod

 

203407

Spoj č. 5, 6, 12 (školské spoje) = spustené do prevádzky do 30.6.

Spoj č. 14 (prázdninový spoj) = zastavenie prevádzky do 30.6.

 

204401

Spoj č. 4 – na zast. Vrbové, nám. zmena pozn. z „pokračuje na sp.č.2/204410 do PN“ na „je možná nadväznosť na sp.č.2/204410 do PN“

 

204402

Spoj č. 3 = rozdelený  na 2 spoje:

a) Spoj č. 3 = znam.: „X“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

b) Spoj č. 1 = znam.: „6,30“ = trasa bez zmeny; posun spoju z 05:25 hod na 05:35 hod

 

204406

Spoj č. 19 – zmena znam. z „X,25“ ma „X,6,30“ (presunutá časť spoja  15 z linky 204416)

 

204412

Spoj č. 50 – úprava čas. údajov v úseku Ratnovce, horný val –> Piešťany, ObÚ polícia

 

204416

Spoj č. 15 – zrušený úsek Piešťany,AS -> Vrbové, nám. = presunutý pod spoj 19 linky 204406 s odchodom o 05:35 hod

 

207401

Spoj č. 7, 10 (školské spoje) = spustené do prevádzky do 30.6.

Spoj č. 12 (prázdninový spoj) = zastavenie prevádzky do 30.6.

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.5.2020

203408

Spoj č. 29 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Hlohovec, AS o 16:20 hod

 

205408

Spoj č. 37 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Senica, AS o 12:10 hod

Spoj č. 41 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň, okrem obdobia 1.7.-31.8.; odchod zo zast. Senica, AS o 15:45 hod

Spoj č. 24 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Holíč, Sasinkova ul. o 15:02 hod

Spoj č. 31 – zmena premávky = zmena znam. z “6,X,30” na “6,30” = premáva len v sobotu

 

207413

 Spoj č. 41 rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 41 = znam.: „6,30“ bez zmeny trasy a čas. údajov

b) Spoj č. 141 = znam.: „X“ posun odchodu z 22:15 hod na 22:35 hod

 

207416

 Spoj č. 67 rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 67 = znam.: „6,30“ bez zmeny trasy a čas. údajov

b) Spoj č. 167 = znam.: „X“ posun odchodu z 22:15 hod na 22:35 hod

 

207419

 Spoj č. 55opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Trnava, AS o 16:05 hod

 

207420

 Spoj č. 35opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Trnava, AS o 17:50 hod

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 10.4.2020 a 14.4.2020

Zmeny cestovných poriadkov od 10.4.2020

204402
Spoj č. 37 a č. 14  = zrušené zachádzanie na zastávky  Piešťany, Kocurice, stred a Piešťany, Kocurice, otoč

204416

Spoj č. 27 a č. 30  = zrušené zachádzanie na zastávky  Piešťany, Kocurice, stred a Piešťany, Kocurice, otoč


Zmeny cestovných poriadkov od 14.4.2020

203401
Spoj č. 28 = nepremáva od 14.4. cez prac. deň; premáva len v sobotu, v nedeľu a št.sviatok

203402
Spoj č. 3 = rozdelený na 2 spoje:
a)      Spoj č. 3 = znam.: „sobota“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
b)      Spoj č. 133 = znam.: „prac. deň“ = zachádza do obce Tekoľdany
Spoj č. 10 = rozdelený na 2 spoje:
a)      Spoj č. 10 = znam.: „sobota“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
b)      Spoj č. 113 = znam.: „prac. den“ = zachádza do obce Tekoľdany

203413
Spoj č. 1 a č. 8 = premáva od 14.4. cez prac. deň

207412
Spoj č. 14 = posun z 20:40 hod na 21:00 hod

207413
Spoj č. 33 = posun z 20:05 na 20:25 hod

207426
Spoj č. 6 = premáva od 14.4. cez prac. deň

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.02.2020

203405

Spoj č. 49 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec, Hlohová ul. z 14:20 hod na 14:18 hod; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

203410

Spoj č. 1 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje v úseku Hlohovec, Šulekovo,rázc. obec-> Hlohovec, Šulekovo, elektr.rozvodňa; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Šulekovo, rázc.; úprava čas. údajov po trase; – 10 min jazd. doby, príchod na koneč,.zast. V.Kostoľany, OcÚ o 05:50 hod

Spoj č. 6 – posun spoja od zast. Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. z 05:21 hod na 05:24 hod, a zároveň na zast. Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. doplnená pozn.: „ čaká vlak Os 3001 max. 2 min.“; príchod na koneč. zast. Hlohovec, AS o 05:38 hod

 

203415

Spoj č. 105 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hlohová ul. -> Šúrovce, žel.st.

 

204404

Spoj č. 41 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, žel.st. -> Poriadie, u Vlčkov; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

204423

Spoj č. 30 – zapracovaný čas. údaj 08:05 hod na zast. Trnava, Nitrianska ul.; predĺžená jazd. doba o 5 min; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 08:15 hod

 

204426

Spoj č. 2 – posun spoju z 06:30 hod na 06:35 hod; úprava čas. údajov po trase

 

205403

Spoj č. 7 – posun spoju od zast. Kúty,žel.st.  z 11:00 hod na 10:55 hod; úprava čas. údajov v úseku Kúty,žel.st. -> Brodské,žel.st.

Spoj č. 12 – posun spoju od zast. Brodské,žel.st.->Kúty,žel.st.  z  11:20 hod na 11:15 hod, a zároveň úprava čas. údajov v tomto úseku; ostatné čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 16 – na zast. Dojč, OMS zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205405

Spoj č. 29 = oprava čas. údaju na zast. Gbely, kolónia z 17:25 hod na 17:21 hod.

Spoj č. 24 – na zast. Dojč, OMS zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205410

Spoj č. 14 – posun spoju z 10:15 hod na 10:10 hod

 

205411

Spoj č. 40 – posun spoju z 11:10 hod na 11:05 hod

 

205414

Spoj č. 10 –  predĺžená jazd. doba o 5 min; posun spoju len zo zač. zast. zast. Prietrž, OcÚ z 07:05 hod na 07:00 hod; úprava čas. údajov v úseku Prietrž, Podhorie, horný koniec a Prietrž, Podhorie, dolný koniec

 

205415

Spoj č. 21 – na zast. Hradište p.Vrátnom,Babina zapracovaný čas. údaj 14:42 hod

Spoj č. 12 – na zast. Senica, Horné Suroviny zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205426

Spoj č. 2, 4 – na zast. Trnava, Kollárova ul. zapracovná pozn. „len na výstup“

 

207406

Spoj č. 35 – zapracované čas. údaje na zast. J.Bohunice, A1  a J,Bohunice, nám.

 

207419

Spoj č. 11 – posun spoju z 04:55 hod na 04:50 hod

Spoj č. 16 – posun spoju z 05:40 hod na 05:35 hod

 

207423

Spoj č. 23 – posun odchodu zo zač. zast. Trnava,G.Dusíka z 04:55 hod na 04:58 hod; úprava čas. údajov v úseku Trnava,J.G.Tajovského -> Trnava, V.Clementisa poliklinika; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

207424

Spoj č. 25 – posun spoja z 19:45 hod na 19:50 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. P.Úľany,Jednota zostáva bez zmeny