Zoznam zmien cestovných poriadkov od 1.4.2022

204414
Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,AS ->V.Kostoľany, OcÚ; +5 min. jazd. doby; odchod spoja zo zač.zast. Trnava, AS o 20:35 hod

207416
Spoj č. 61 – úprava čas. údajov v úseku Trnava, T.Vansovej Okružné nám. -> Budmerice, nám.; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Budmerice,nám. o 19:20 hod
Spoj č. 70, 60, 34, 64 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Biely Kostol, Pionierske nám. -> Trnava, T.Vansovej Okružné nám.; zapracovaný čas. údaj na zast. v úseku Biely Kostol, rázc. -> Trnava, Ružindolská cesta; príchody spojov na koneč. zast. Trnava, AS sú bez zmeny

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.03.2022

203402

Spoj č. 19, 40 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Orešany -> Šalgovce, OcÚ; zapracovaný čas. údaj na zast. Orešany,Jednota a Svrbice.

203405

Spoj č. 1 – zapracovaný čas. údaj 04:26 hod na zast. Bučany, mlyn; úprava čas. údajov na zast. Bučany, Ilona ŠM a Trnava, Oravné.

203410

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. V.Kostoľany, Zákostoľany z 10:50 hod na 10:48 hod; ostatné čas. údaje sú bez zmeny.

204404

Spoj č. 24 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 24 = znam.: „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 28 = znam.: „+“ = predĺžený po zast. Piešťany, AS s príchodom o 14:35 hod.

Spoj č. 14 – zmena znamienka nad spojom z „6,+,46“ na „6,33“.

204406

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,žel.st. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 16:00 hod.

204412

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hviezdoslavova ul. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 11:30 hod.

204417

Spoj č. 17 – posun spoju z 16:10 hod na 16:15 hod; úprava čas. údajov po trase.

204419

Spoj č. 3 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, Bratislavská ul. -> V.Orvište, nadjazd; odchod spoju zo zač. zast. a príchod na konečnú. zast. bez zmeny.

Spoj č. 10 – posun spoju z 08:25 hod na 08:10 hod; úprava čas. údajov po trase.

204424

Spoj č. 7 – posun spoju z 13:10 hod na 13:15 hod.

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO -> Piešťany, AS; príchod na konečnú zast. Piešťany, AS o 16:40 hod.

204426

Spoj č. 9 – posun spoju z 11:15 hod na 11:30 hod.

Spoj č. 5 – na zast. Piešťany, AS doplnená pozn.: „čaká vlak RR711“; úprava čas. údajov     v úseku Kočovce, Beckovská Vieska, rázc. -> Kočovce, Rakoľuby,HELLA.

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:15 hod na 07:05 hod.

Spoj č. 8 – posun spoju z 17:23 hod na 17:50 hod.

205410

Spoj č. 3 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 06:54 hod.

Spoj č. 7 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 09:32 hod.

Spoj č. 9 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 10:34 hod.

Spoj č. 11 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 11:42 hod.

207426

Spoj č. 24 – posun spoju z 06:45 hod na 06:41 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 21.02.2022

Vzhľadom na situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sú dočasne pozastavené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas  odchodu smer
203415 25 8,50 Horné Zelenice-Trnava
203405 6 10,50 Trnava-Hlohovec
203405 89 13,50 Hlohovec-Trnava
203405 78 14,25 Trnava-Hlohovec
203412 23 15,40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16,30 Leopoldov-Hlohovec
203413 29 7,05 Hlohovec-Rišňovce
203413 40 7,25 Rišňovce-Hlohovec

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 11.02.2022

Vzhľadom na situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sú dočasne pozastavené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas  odchodu smer
203415 25 8,50 Horné Zelenice-Trnava
203405 6 10,50 Trnava-Hlohovec
203414 5 13,20 Hlohovec-Šúrovce
203414 4 14,30 Šúrovce-Hlohovec
203412 23 15,40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16,30 Leopoldov-Hlohovec
203413 29 7,05 Hlohovec-Rišňovce
203413 40 7,25 Rišňovce-Hlohovec

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.02.2022

203401

Spoj č. 44 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce, Hať -> Hlohovec, AS; príchod na koneč. zast. Hlohovec,AS o 10:00 hod.

 203405

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Oravné -> Hlohovec,Priemyselná ul.;

Spoj č. 32 –  posun spoja z 14:55 hod na 15:00 hod. 

203409

Spoj č. 12, 16  –  na zast. Trakovice,PD zapracovaný čas. údaj 07:00 hod. 

203413

Spoj č. 3 –  na zast. Hlohovec, Farmapavilón zapracovaný čas. údaj 06:02 hod. 

204402

Spoj č. 10 – zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec; úprava časových údajov v úseku Trebatice, štadión -> Piešťany, AS; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS. o 15:15 hod

spoj č. 30 – na zast. Brezová p.B. aut.st. do poznámky doplnený text. „čaká príchod spoja 29/303405 z Myjavy“.

204404

Spoj č. 29 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany,AS -> Vrbové, nám.; odchod zo zač. zast. Piešťany, AS o 14:00 hod.

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, ZŠ -> Vrbové, eva.kostol;

Spoj č. 30 – presunutý z 12/204410; znam.: „X,43“; Krajné, aut.st. 12:43 hod – Vrbové, nám. 13:05 hod.

Spoj č. 52 –  posun spoja z 08:50 hod na 08:35 hod; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 09:20 hod.

Spoj č. 22 –  posun spoja z 10:45 hod na 11:10 hod.

204408

Spoj č. 25 – úprava čas. údajov len v úseku Modrová,pošta -> N.Lehota,obec.

Spoj č. 8 –  posun spoja z 05:35 hod na 05:30 hod;príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 06:40 hod; na zast. Modrová, pošta zrušená pozn. „čaká 1/304418….“

204410

Spoj č. 13 – na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 29/204404 z Piešťan“; zmena znamienka nad spojom z „X,10“ na „X,43“.

Spoj č. 12 – zrušený => presunutý pod spoj č. 30 / 204404.

Spoj č. 15 –  posun spoja z 15:35 hod na 15:40 hod; úprava čas. Údajov.

Spoj č. 14 –  posun spoja z 15:45 hod na 15:48 hod; úprava čas. Údajov.

204412

Spoj č. 52 –  posun spoja z 08:00 hod na 07:50 hod;

204415

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku V.Kostoľany,vysielač obec ->Piešťany, AS;  príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 06:35 hod.

Spoj č. 40 – úprava čas. Údajov v úseku Nižná, obec -> Piešťany, AS; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 19:40 hod.

204416

Spoj č. 14 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn. „čaká spoj 13/207409 z Chtelnice“.

Spoj č. 46 –  posun spoja z 15:20 hod na 15:27 hod.

204417

Spoj č. 19 –  posun spoja z 15:05 hod na 15:10 hod; na zast. Piešťany, AS doplnená

pozn. „čaká vlak z Bratislavy R 609 max. 5 min“.

204424

Spoj č. 7-  rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 7 = znam.: „X,43“.
  2. Spoj č. 27 = znam.: „6,+,46“,úprava čas. údajov v úseku Piešťany,Obú Juh -> Nitra, Štúrova ul.

Spoj č. 12 –  rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 12 = znam.: „X,43“,úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO->Piešťany,AS.
  2. Spoj č. 22 = znam.: „6,+,46“,úprava čas. Údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO->Piešťany,AS.

204425

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov; len  v úseku Vrbové, nám.  -> Brezová p.B. aut.st.

204426

Spoj č. 5 – zrušený čas. údaj 16:37 hod na zast. Lúka, Chirana.

205408

Spoj č. 4 – posun spoja v úseku Radošovce, nám odchod 8:54 hod. Príchod na konečnú zástavku Senica, AS o d 09:24 hod.

Spoj č. 40 – posun spoja v úseku Radošovce nám odchod o 19:00 hod.

príchod na konečnú zástavku Senica, AS o 19:28 hod.

205415

Spoj č. 7 – posun odchodu len na zástavke Jablonica, žel.st. o na 6:39 hod.

205405

Spoj č. 11 – posun spoja v úseku od Gbely nám odchod 11:50 hod príchod na Gbely, žel. St. 11:57 hod.

205423

Spoj č. 2 – zmena časových údajov po trase spoja.

205424

Pridaná zástavka Malacky, štadión.

Spoj č. 7 – posun spoja z 9:00 hod na 07:30 hod

Spoj č. 5 – posun spoja z 16:30 hod na 17:00 hod

Spoj č. 6 – posun spoja odchod 18:45 hod na 18:30 hod

207403

Spoj č. 10 – posun spoju z 06:52 hod na 06:55 hod; úprava čas. údajov po trase; zrušené čas. údaje na zastávkach v obci Špačince.

207409

Spoj č. 13 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn. „je možná nadväznosť na  spoj 14/204416 do Piešťan“.

207415

Spoj č. 53 – posun spoju z 18:30 hod na 18:20 hod.

Spoj č. 52 – posun spoju z 19:30 hod na 19:20 hod.

207421

Spoj č. 13 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 13 – znam.: „X,43“; posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod.
  2. Spoj č. 11 – znam.. „6,30“; posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod; zrušené čas. údaje na zast. Bohdanovce,n.T.,host. a Šelpice,pož.zbrojnica; zapracovaný čas. údaj na zast. Šelpice,hostinec.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 24.01.2022

205403

Spoj č. 7  = zmena časových údajov v úseku od Kúty, žel.st. po Brodské, žel.st.

Spoj č. 16  = zmena odchodu zo zástavky Brodské, žel.st z 14:40 hod na 14:30 hod. úprava časových údajov po zástavku Kúty, žel.st.

Premávanie vybraných školských spojov počas režimu školských prázdnin od 13.12.2021

Od 13.12. 2021 premávajú autobusy ako cez školské prázdniny a až do odvolania k nim navyše premávajú tieto vybrané školské spoje:

Linka Spoj Čas odchodu Smer jazdy
203412 1 7:12 Hlohovec-Leopoldov park
203401 2 7:25 Leopoldov park-Hlohovec
203406 7 11:50 Hlohovec-Veľké Ripňany
203406 14 12:50 Veľké Ripňany-Hlohovec
203412 15 13:35 Hlohovec-Leopoldov park
203412 18 14:00 Leopoldov park-Hlohovec
203407 12 12:50 Pastuchov-Hlohovec
203407 6 6:40 Pastuchov-Hlohovec
203407 5 6:54 H.Trhovište-Pastuchov
203408 8 7:20 Sasinkovo-Kľačany ZŠ
203408 7 7:35 Kľačany-Sasinkovo
203408 20 12:50 Sasinkovo-Kľačany ZŠ
203408 21 13:10 Kľačany-Sasinkovo
203408 35 14:20 Hlohovec-Sasinkovo
203410 14 7:10 Ratkovce-Trakovice
203410 7 7:35 Trakovice-Veľké Kostoľany
203410 9 6:40 Hlohovec-Ratkovce
203410 15 12:40 Hlohovec-Ratkovce
203402 40 13:45 Ardanovce-Hlohovec
204407 3 14:15 Piešťany – Ducové
204407 12 14:40 Ducové – Piešťany
204407 36 12:45 Ducové – Piešťany
204408 9 12:10 Piešťany – Ducové
204410 2 7:20 Vrbové – Piešťany
204410 11 6:45 Piešťany – Vrbové
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204410 13 14:30 Vrbové – Krajné
204410 17 7:30 Piešťany – Vrbové
204412 32 14:20 Hlohovec – Piešťany
204414 15 7:30 Vrbové – Rakovice
204414 26 7:45 Rakovice – Piešťany
204417 6 7:05 Krakovany – Piešťany
204417 11 13:15 Piešťany – Vrbové
204417 12 13:45 Vrbové – Piešťany
205402 6 7:50 Bors.Sv.Jur – SE
205404 2 7:15 Sobotište-SE
205404 7 7:00 SE-Sobotište
205404 15 14:10 SE-Sobotište
205404 18 14:25 Sobotište-SE
205406 7 6:55 SE-Šaj.Humence
205406 12 7:30 Šaj.Humence – SE
205406 19 13:15 SE-Šaj.Humence
205406 22 13:50 Šaj.Humence – SE
205408 9 7:20 Lopašov -Radošovce
205408 12 7:20 Častkov-SE
205408 13 7:10 SE-Častkov
205408 14 7:10 Radošovce-Lopašov
205408 15 7:15 SE-Rohov
205408 16 7:25 Holíč-Trnovec
205408 17 7:30 Trnovec-Holíč
205408 18 7:25 Rohov-SE
205408 23 13:00 SE-Koválovec
205408 27 14:10 SE-Častkov
205408 28 14:25 Častkov-SE
205408 30 13:45 Koválovec-SE
205408 32 7:00 Koválovec-Radošovce
205408 43 6:10 SE-Koválovec
205411 1 6:15 SE-Pl.Peter
205411 8 7:10 PL.Peter-Osuské
205411 14 7:50 Osuské-SE
205418 1 6:35 Kúty žel-Kúty konečná
205418 11 7:35 Kúty žel-Kúty konečná
205418 12 6:45 Kúty konečná – Kúty žel
205420 4 13:45 Bors.Sv.Jur – Šaštín Stráže
205420 5 7:20 Šaštín Stráže – Borský Sv.Jur
205420 7 14:10 Šaštín Stráže – Sekule
207401 7 7:10 Špačince,obec – Horné Dubové,ZŠ
207401 10 7:25 Horné Dubové,ZŠ – Trnava,AS
207405 3 6:55 Dechtice,nám. – Lošonec,horný koniec
207405 6 12:55 Smolenice,žel.st. – Naháč,obec
207409 102 6:45 Vrbové,nám. – Trnava,AS (zachádza do Kočín-Lančár)
207410 5 6:50 Trnava,AS – Vlčkovce,cukrovar
207410 11 13:20 Zavar,Automobilová – Vlčkovce,cukrovar
207410 20 13:03 Zavar,otoč – Zavar,Automobilová
207413 37 13:40 Vlčkovce,cukrovar – Majcichov,OcÚ
207413 32 13:55 Majcichov,OcÚ – Trnava,AS
207413 3 7:29 Vlčkovce,cukrovar – Majcichov,u Krajčoviča
207413 20 7:50 Majcichov,u Krajčoviča – Trnava,AS
207415 25 12:55 Trnava,AS – Boleráz,ZŠ
207415 34 13:30 Boleráz,ZŠ – Trnava,AS
207415 113 6:45 Trnava,AS – Buková,ZŠ (zachádza do Bohdanovce n.Trnavou a Boleráz,ZŠ)
207416 20 13:25 Borová,OcÚ – Trnava,AS
207419 21 7:30 Lošonec,horný koniec – Smolenice,žel.st.
207426 7 6:35 Trnava,AS – Dlhá
207426 12 7:05 Dlhá – Trnava,AS
207426 11 12:25 Trnava,AS – Dlhá

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 13.12.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 13.12. 2021 premáva ako cez školské prázdniny a až do odvolania sa dočasne zastavujú tieto spoje:

LinkaSpojčas odchodusmer jazdy

Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
203402 17 9:00 Hlohovec-Tekolďany
203402 18 9:40 Tekolďany-H.Otrokovce
203402 30 10:50 H.Otrokovce-Hlohovec
203403 1 5:35 H.Otrokovce-Piešťany
203403 2 6:25 Piešťany-Hlohovec
203403 5 14:30 Hlohovec-Piešťany
203403 6 15:45 Piešťany-Hlohovec
204404 53 21:20 Piešťany – Krajné
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204412 1 4:45 zrušený len úsek PN -> Ratnovce; v úseku Sokolovce -> Hlohovec – premáva
204412 2 14:45 Hlohovec – Piešťany
204412 8 5:55 Hlohovec – Piešťany
204412 9 6:50 Piešťany – Hlohovec
204412 15 18:15 Piešťany – Hlohovec
204412 17 10:15 Piešťany – Hlohovec
204412 18 9:15 Hlohovec – Piešťany
204412 22 11:50 Hlohovec – Piešťany
204412 25 13:40 Piešťany – Hlohovec
204412 33 15:35 Piešťany – Hlohovec
204412 38 16:50 Hlohovec – Piešťany
204412 43 21:05 Piešťany – Hlohovec
204412 44 19:15 Hlohovec – Piešťany
204412 48 22:25 Hlohovec – Piešťany
204414 24 20:35 Trnava – Piešťany
204414 25 19:10 Piešťany – Trnava
204414 33 21:40 Vrbové – Veľké Kostoľany
204416 71 6:50 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204419 24 21:45 Pobedim – Piešťany
204426 1 8:55 Piešťany – Nové Mesto n.Váhom
204426 2 7:15 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany
204426 4 10:05 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany
204426 5 16:05 Piešťany – Nové Mesto n.Váhom
204426 7 5:08 Modrová – Nové Mesto n.Váhom
204426 8 17:23 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany
204426 9 11:15 Piešťany – Nové Mesto n.Váhom
204426 10 12:45 Nové Mesto n.Váhom – Piešťany

Ďakujeme za pochopenie

 

Dočasné zastavenie spojov z dôvodu pandemickej situácie od 03.12.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie COVID v stave vodičov autobusov schopných vykonávať prácu sa od 03.12. 2021 až do odvolania dočasne zastavujú tieto spoje:

Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
Linka Spoj čas odchodu smer jazdy
203402 17 9:00 Hlohovec-Tekolďany
203402 18 9:40 Tekolďany-H.Otrokovce
203402 30 10:50 H.Otrokovce-Hlohovec
203403 1 5:35 H.Otrokovce-Piešťany
203403 2 6:25 Piešťany-Hlohovec
203403 5 14:30 Hlohovec-Piešťany
203403 6 15:45 Piešťany-Hlohovec
203405 7 6:55 Hlohovec-Trnava
203405 18 8:45 Trnava-Hlohovec
203405 30 13:45 Trnava-Hlohovec
203405 83 12:40 Hlohovec-Trnava
203405 84 14:45 Trnava-Hlohovec
203405 85 13:35 Hlohovec-Trnava
203410 31 6:25 Hlohovec-Červeník
203410 32 6:50 Červeník-Hlohovec
203412 6 6:25 Leopoldov-Hlohovec o 6,25
203412 7 6:45 Hlohovec-Leopoldov o 6,45
203412 8 7:10 Leopoldov-Hlohovec o 7,10
203412 23 15:40 Hlohovec-Leopoldov o 15,40
203412 24 16:25 Leopoldov-Hlohovec o 16,25
203414 4 14:30 Šúrovce-Hlohovec o 14,30
203414 5 13:20 Hlohovec-Šúrovce o 13,20
203415 106 7:45 Trnava-Hlohovec odchod 7,45
204402 6 6:10 Brezová p.Bradlom – Vrbové
204402 9 5:00 Vrbové – Brezová p.Bradlom
204404 46 22:40 Myjava – Podkylava
204404 53 21:05 Piešťany – Myjava
204406 10 10:00 Šípkové – Piešťany
204408 37 22:25 Piešťany – Modrová
204410 7 9:40 Vrbové – Šípkové
204410 9 11:00 Piešťany – Krajné
204410 12 13:15 Krajné – Vrbové
204412 1 4:45 zrušený len úsek PN -Ratnovce, v úseku Sokolovce-Hlohovec premáva
204412 2 14:45 Hlohovec – Piešťany
204412 8 5:55 Hlohovec – Piešťany
204412 9 6:50 Piešťany – Hlohovec
204412 15 18:15 Piešťany – Hlohovec
204412 17 10:15 Piešťany – Hlohovec
204412 18 9:15 Hlohovec – Piešťany
204412 22 11:50 Hlohovec – Piešťany
204412 25 13:40 Piešťany – Hlohovec
204412 33 15:35 Piešťany – Hlohovec
204412 38 16:50 Hlohovec – Piešťany
204412 43 21:05 Piešťany – Hlohovec
204412 44 19:15 Hlohovec – Piešťany
204412 48 22:25 Hlohovec – Piešťany
204413 5 13:33 Piešťany – Dechtice
204414 24 20:35 Trnava – Piešťany
204414 25 19:10 Piešťany – Trnava
204415 28 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 19 8:15 Vrbové – Chtelnica
204416 23 11:10 Piešťany – Chtelnica
204416 26 9:15 Chtelnica – Piešťany
204416 31 14:10 Vrbové – Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica – Vrbové
204416 44 14:35 Chtelnica – Piešťany
204416 53 15:35 Piešťany – Vrbové
204416 61 6:40 Vrbové – Chtelnica
204419 21 21:20 Piešťany – Pobedím
204421 1 6:15 Piešťany – Nitra
204421 12 9:30 Nitra – Piešťany
204421 15 14:10 Piešťany – Nitra
204421 20 17:10 Piešťany – Nitra
204423 20 9:00 Bratislava,AS – Trnava,AS
204423 33 6:20 Trnava,AS – Bratislava,AS
204426 1 8:55 Piešťany – Trenčín
204426 2 6:35 Trenčín – Piešťany
204426 3 15:20 Piešťany – Lúka
204426 4 12:10 Trenčín – Piešťany
204426 5 16:20 Piešťany – Trenčín
204426 6 15:50 Lúka – Piešťany
204426 7 5:20 Modrová – Trenčín
204426 8 18:10 Trenčín – Piešťany
205402 20 5:50 Šaštín-Stráže, nám. – Senica AS
205402 23 5:25 Senica, AS – Šaštín Stráže, nám.
205406 7 7:00 Senica, AS – Šajdíkové Humence, konečná
205406 12 7:30 Šajdíkove Humence, konečná – Senica, AS
205407 3 6:40 Senica, AS – Rovensko
205407 6 6:55 Rovensko, OcÚ – Senica AS
205408 25 13:30 Senica, AS – Holíč , Sasinkova ul
205408 34 15:00 Holíč, Sasinkova ul. – Senica, AS
205414 1 5:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 4 5:45 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Brezová p. Br., PS
205414 6 6:20 Brezová p.Bradlom, PS – Senica, AS
205414 11 13:00 Senica, AS – Brezová p. Bradlom ,AS
205414 20 14:05 Brezová p.Bradlom, aut.st. – Senica, AS
207402 14 6:50 Dechtice,pri kríži – Trnava,AS
207402 35 6:05 Trnava,AS – Dechtice,pri kríži
207408 4 7:08 Dolné Lovčice,pri zvonici – Trnava,AS
207408 37 6:40 Trnava,AS – Dolné Lovčice,pri zvonici
207425 6 7:05 Voderady,nám – Trnava,AS
207425 7 6:40 Trnava,AS – Voderady,nám.
207425 10 6:45 Pusté Úľany, Lúčny Dvor – Trnava,AS (nahradený spojom 207425/12)

 

Ďakujeme za pochopenie