Zoznam zmien cestovných poriadkov od 09.05.2022

207410, 207412, 207413  = návrat k pôvodným cestovným poriadkom pred uzávierkou železničného priecestia v obci Križovany nad Dudváhom

207411

Spoj č. 32 – posun spoju z 14:33 hod na 14:38 hod

207416

Spoj č. 17 – posun spoju z 13:00 hod na 12:55 hod;  zrušené čas. údaje na zast. a v úseku Modra,Štefánikova -> Pezinok, Trnavská a  v úseku Pezinok, Fándlyho  -> Pezinok, Grinava

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Pezinok, Radničné námestie -> Trnava, AS

Spoj č. 30 – úprava čas. údajov v úseku Pezinok, Radničné námestie -> Trnava, Hospodárska ul. čerp.st.;

207419

Spoj č. 45 – na zast. Suchá nad Parnou., Kostol doplnená poznámka

Spoj č. 56 – doplnené čas. údaje na zast. Suchá nad Parnou., Hoštáky; Suchá nad Parnou. ,Ružová dolina; Trnava, Orešianska ul.; Trnava, Suchovská ul.; Trnava, Hospodárska ul. čerp.st.

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 03.05.2022

 

207410

Spoj č. 1 – zrušené časové údaje v úseku Zavar, obec -> Križovany n.D.,žel.st.;zapracované časové údaje na zástavke Vlčkovce, rázc., Križovany n.D., ZŠ; Križovany n.D.,pošta.

Spoj č.  3 – zrušené časové údaje v úseku Zavar, Hlavná ul.-> Križovany n.D.,ZŠ; príchod na konečnú zástavku Vlčkovce,rázc, o 05:55 hod.

Spoj č.  5, 9, 8 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.

Spoj č.  11 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.; posun spoju z 13:20 hod na 13:15 hod.

Spoj č.  13 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany, žel.st.;zapracovaný čas. údaje na zástavke Vlčkovce,rázc.; Križovany n.D.,ZŠ; Križovany n.D.,pošta.

Spoj č.  2– zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.;príchod na konečnú zástavku Trnava,AS o 05:35 hod.

Spoj č. 20 – zrušený

Spoj č.  14 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D., žel.st.; posun spoju z 14:37 hod na 14:47 hod.

Spoj č. 120 – nový spoj; znamienko „ X“; Križovany n.D., pošta 13:00 hod – Zavar, Automobilová 13:15 hod.

207413

Spoj č. 39 – posun spoju z 06:50 hod na 06:55 hod.

Spoj č. 37 – posun spoju z 13:40 hod na 13:45 hod.

207412

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:00 hod na 07:05 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.05.2022

207421 

Spoj č. 6 = úprava časových údajov po trase od zástavky Senica, Vajanského.ul. po Boleráz, rázc., príchod na konečnú zástavku bez zmeny.

205423

Spoj č. 2 = úprava časových údajov po trase od zástavky Pezinok, Radničné nám. po Dolné Orešany, Obec., príchod na konečnú zástavku bez zmeny.

205410

Spoj č. 7 = zmena časového údaju na zástavke Sološnica, pri kríži z 9:03 hod na 9:00 hod.

205425

Spoj č. 5 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

Spoj č. 4 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

205401

Spoj č. 28 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

Spoj č. 25 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 11.04.2022

203401

Spoj č. 18 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 18 = znam.: “X,+” = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 118 = znam.: “6” = kópia spoju č. 18, ale skrátený po zast. Leopoldov, Gojdičova ul.,žel.st.; a posun spoju z 16:30 hod na 16:15 hod; + pozn. “pokračuje na 203405/101 do Trakovíc”

203402

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203403

Spoj č. 49 – nový spoj; znam.: “X”; Hlohovec, AS 07:15 hod – Hlohovec, Hlohová ul. 07:20 hod

Spoj č. 50 – nový spoj; znam.: “X”; Hlohovec, Hlohová ul. 06:50 hod – Hlohovec, AS 06:55 hod

203405

Spoj č. 101 – nový spoj; znam.. “6”; Leopoldov, Gojdičova ul.,žel.st. 16:55 hod – Trakovice,rázc.pri kríži 17:02 hod

Spoj č. 102 – nový spoj; znam.. “6”; Trakovice,rázc. 17:05 hod – Hlohovec, HM Tesco 17:15 hod

Spoj č. 35 –  posun spoju z 14:45 hod na 14:50 hod; + pozn. “čaká vlak max 5 min”

Spoj č. 33 – posun spoju z 14:20 hod na 14:25 hod

203406

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203407

Spoj č. 9 – zmena znam. z “X,6” na “X”

Spoj č. 22 – posun spoju z 23:10 hod na 23:15 hod;

Spoj č. 34, 101 – zrušené spoje

203410

Spoj č. 25 –  posun spoju z 18:28 hod na 18:43 hod; zmena znam. z “X” na “X,6”

Spoj č. 27 – zmena znam. Z “6,+” na “+”

Spoj č. 30 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 30 = znam.: “X,+” = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 130 = znam.: “6” = kópia spoju č. 30, ale zapracovaný čas. údaj na zast. Leopoldov, liehovar; +4 min. jazd. doby, príchod na koneč. zast. Hlohovec, HM Tesco o 17:45 hod

203413

Spoj č. 19 –  posun spoju z 14:45 hod na 14:55 hod

Spoj č. 31 –  posun spoju z 22:25 hod na 22:30 hod

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203415

Spoj č. 23 –  posun spoju z 22:25 hod na 22:09 hod; zrušený čas. údaj na zast. HC, HM TESCO

Spoj č. 19 – posun spoju z 18:25 hod na 18:45 hod

Spoj č. 24 – posun spoju z 19:10 hod na 19:15 hod

Spoj č. 49 – na zast. Siladice, Jednota doplnená pozn.: “čaká spoj 19/203415 z Hlohovca”

Spoj č. 117 – posun spoju z 18:30 hod na 18:50 hod

Spoj č. 116 – posun spoju z 19:30 hod na 19:45 hod

Spoj č. 37 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 37 = znam.: “X” = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 137 (TT)= znam.: “6” = kópia spoju č. 37, ale posun spoju z 06:35 hod na 06:50 hod

Spoj č. 7 – posun spoju z 11:30 hod na 11:35 hod

Spoj č. 9 – rozdelený na 2 spoje

 1. Spoj č. 9 = znam.: “X” = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 99 = znam.: “6” = kópia spoju č. 9, ale posun spoju z 12:05 hod na 12:20 hod

Spoj č. 48 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 48 = znam.: “X” = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 148 (TT)= znam.: “6” = kópia spoju č. 48, ale posun spoju z 14:55 hod na 14:35 hod; úprava čas- údajov po trase

204401

Zmena trasy spojov 1, 7, 9 = najskôr čas. údaj na zast. Hlohovec, Priemyselna ul., následne HC, HM TESCO

Zmena trasy spojov 4, 8, 10 = najskôr čas. údaj na zast. HC, HM TESCO, následne Hlohovec, Priemyselna ul.,

Spoj č. 10 –  posun spoju z 22:30 hod na 22:40 hod; úprava čas. údajov po trase; – 5 min jazd. doby; na zast.

V.Kostoľany, OcÚ zrušená pozn.: “je možná nadväznosť 39/204415”

204412

Spoj č. 48 –  posun spoju z 22:25 hod na 22:30 hod

204414

Spoj č. 9 – posun spoju z 06:20 hod na 06:15 hod; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby; príchod na koneč.

zast. bez zmeny

204421

Spoj č. 54 –  posun spoju z 08:50 hod na 07:35 hod

Spoj č. 64 –  posun spoju z 11:38 hod na 09:40 hod

Spoj č. 58 –  posun spoju z 14:25 hod na 12:55 hod

Spoj č. 103 –  posun spoju z 05:50 hod na 04:30 hod

Spoj č. 104 –  posun spoju z 06:40 hod na 05:20 hod

Spoj č. 51 –  posun spoju z 07:50 hod na 08:30 hod

Spoj č. 4 –  posun spoju z 08:45 hod na 09:50 hod

Spoj č. 53 –  posun spoju z 09:50 hod na 12:30 hod

Spoj č. 14 –  posun spoju z 10:40 hod na 13:20 hod

Spoj č. 59 –  posun spoju z 11:55 hod na 14:27 hod

Spoj č. 8 –  posun spoju z 13:25 hod na 15:25 hod

Spoj č. 57 –  posun spoju z 15:55 hod na16:30 hod

Čiastočne zrušené spoje dňa 30.3.2022 na linke 204421

Dňa 30.3.2022 z dôvodu uzávery mostu v Hlohovci bude linka 204421/7 premávať iba v úseku od Piešťan po Šulekovo rázc., časť spoja Hlohovec – Nitra bude vynechaná a linka 204421/6 bude premávať iba v úseku Šulekovo rázc. – Piešťany, časť spoja Nitra – Hlohovec bude vynechaná.

ďakujeme za pochopenie

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 1.4.2022

204414
Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,AS ->V.Kostoľany, OcÚ; +5 min. jazd. doby; odchod spoja zo zač.zast. Trnava, AS o 20:35 hod

207416
Spoj č. 61 – úprava čas. údajov v úseku Trnava, T.Vansovej Okružné nám. -> Budmerice, nám.; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Budmerice,nám. o 19:20 hod
Spoj č. 70, 60, 34, 64 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Biely Kostol, Pionierske nám. -> Trnava, T.Vansovej Okružné nám.; zapracovaný čas. údaj na zast. v úseku Biely Kostol, rázc. -> Trnava, Ružindolská cesta; príchody spojov na koneč. zast. Trnava, AS sú bez zmeny

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.03.2022

203402

Spoj č. 19, 40 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Orešany -> Šalgovce, OcÚ; zapracovaný čas. údaj na zast. Orešany,Jednota a Svrbice.

203405

Spoj č. 1 – zapracovaný čas. údaj 04:26 hod na zast. Bučany, mlyn; úprava čas. údajov na zast. Bučany, Ilona ŠM a Trnava, Oravné.

203410

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. V.Kostoľany, Zákostoľany z 10:50 hod na 10:48 hod; ostatné čas. údaje sú bez zmeny.

204404

Spoj č. 24 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 24 = znam.: „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 28 = znam.: „+“ = predĺžený po zast. Piešťany, AS s príchodom o 14:35 hod.

Spoj č. 14 – zmena znamienka nad spojom z „6,+,46“ na „6,33“.

204406

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,žel.st. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 16:00 hod.

204412

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hviezdoslavova ul. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 11:30 hod.

204417

Spoj č. 17 – posun spoju z 16:10 hod na 16:15 hod; úprava čas. údajov po trase.

204419

Spoj č. 3 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, Bratislavská ul. -> V.Orvište, nadjazd; odchod spoju zo zač. zast. a príchod na konečnú. zast. bez zmeny.

Spoj č. 10 – posun spoju z 08:25 hod na 08:10 hod; úprava čas. údajov po trase.

204424

Spoj č. 7 – posun spoju z 13:10 hod na 13:15 hod.

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO -> Piešťany, AS; príchod na konečnú zast. Piešťany, AS o 16:40 hod.

204426

Spoj č. 9 – posun spoju z 11:15 hod na 11:30 hod.

Spoj č. 5 – na zast. Piešťany, AS doplnená pozn.: „čaká vlak RR711“; úprava čas. údajov     v úseku Kočovce, Beckovská Vieska, rázc. -> Kočovce, Rakoľuby,HELLA.

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:15 hod na 07:05 hod.

Spoj č. 8 – posun spoju z 17:23 hod na 17:50 hod.

205410

Spoj č. 3 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 06:54 hod.

Spoj č. 7 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 09:32 hod.

Spoj č. 9 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 10:34 hod.

Spoj č. 11 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 11:42 hod.

207426

Spoj č. 24 – posun spoju z 06:45 hod na 06:41 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 21.02.2022

Vzhľadom na situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sú dočasne pozastavené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas  odchodu smer
203415 25 8,50 Horné Zelenice-Trnava
203405 6 10,50 Trnava-Hlohovec
203405 89 13,50 Hlohovec-Trnava
203405 78 14,25 Trnava-Hlohovec
203412 23 15,40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16,30 Leopoldov-Hlohovec
203413 29 7,05 Hlohovec-Rišňovce
203413 40 7,25 Rišňovce-Hlohovec

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 11.02.2022

Vzhľadom na situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sú dočasne pozastavené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas  odchodu smer
203415 25 8,50 Horné Zelenice-Trnava
203405 6 10,50 Trnava-Hlohovec
203414 5 13,20 Hlohovec-Šúrovce
203414 4 14,30 Šúrovce-Hlohovec
203412 23 15,40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16,30 Leopoldov-Hlohovec
203413 29 7,05 Hlohovec-Rišňovce
203413 40 7,25 Rišňovce-Hlohovec

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.02.2022

203401

Spoj č. 44 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce, Hať -> Hlohovec, AS; príchod na koneč. zast. Hlohovec,AS o 10:00 hod.

 203405

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Oravné -> Hlohovec,Priemyselná ul.;

Spoj č. 32 –  posun spoja z 14:55 hod na 15:00 hod. 

203409

Spoj č. 12, 16  –  na zast. Trakovice,PD zapracovaný čas. údaj 07:00 hod. 

203413

Spoj č. 3 –  na zast. Hlohovec, Farmapavilón zapracovaný čas. údaj 06:02 hod. 

204402

Spoj č. 10 – zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec; úprava časových údajov v úseku Trebatice, štadión -> Piešťany, AS; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS. o 15:15 hod

spoj č. 30 – na zast. Brezová p.B. aut.st. do poznámky doplnený text. „čaká príchod spoja 29/303405 z Myjavy“.

204404

Spoj č. 29 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany,AS -> Vrbové, nám.; odchod zo zač. zast. Piešťany, AS o 14:00 hod.

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, ZŠ -> Vrbové, eva.kostol;

Spoj č. 30 – presunutý z 12/204410; znam.: „X,43“; Krajné, aut.st. 12:43 hod – Vrbové, nám. 13:05 hod.

Spoj č. 52 –  posun spoja z 08:50 hod na 08:35 hod; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 09:20 hod.

Spoj č. 22 –  posun spoja z 10:45 hod na 11:10 hod.

204408

Spoj č. 25 – úprava čas. údajov len v úseku Modrová,pošta -> N.Lehota,obec.

Spoj č. 8 –  posun spoja z 05:35 hod na 05:30 hod;príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 06:40 hod; na zast. Modrová, pošta zrušená pozn. „čaká 1/304418….“

204410

Spoj č. 13 – na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 29/204404 z Piešťan“; zmena znamienka nad spojom z „X,10“ na „X,43“.

Spoj č. 12 – zrušený => presunutý pod spoj č. 30 / 204404.

Spoj č. 15 –  posun spoja z 15:35 hod na 15:40 hod; úprava čas. Údajov.

Spoj č. 14 –  posun spoja z 15:45 hod na 15:48 hod; úprava čas. Údajov.

204412

Spoj č. 52 –  posun spoja z 08:00 hod na 07:50 hod;

204415

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku V.Kostoľany,vysielač obec ->Piešťany, AS;  príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 06:35 hod.

Spoj č. 40 – úprava čas. Údajov v úseku Nižná, obec -> Piešťany, AS; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 19:40 hod.

204416

Spoj č. 14 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn. „čaká spoj 13/207409 z Chtelnice“.

Spoj č. 46 –  posun spoja z 15:20 hod na 15:27 hod.

204417

Spoj č. 19 –  posun spoja z 15:05 hod na 15:10 hod; na zast. Piešťany, AS doplnená

pozn. „čaká vlak z Bratislavy R 609 max. 5 min“.

204424

Spoj č. 7-  rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 7 = znam.: „X,43“.
 2. Spoj č. 27 = znam.: „6,+,46“,úprava čas. údajov v úseku Piešťany,Obú Juh -> Nitra, Štúrova ul.

Spoj č. 12 –  rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 12 = znam.: „X,43“,úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO->Piešťany,AS.
 2. Spoj č. 22 = znam.: „6,+,46“,úprava čas. Údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO->Piešťany,AS.

204425

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov; len  v úseku Vrbové, nám.  -> Brezová p.B. aut.st.

204426

Spoj č. 5 – zrušený čas. údaj 16:37 hod na zast. Lúka, Chirana.

205408

Spoj č. 4 – posun spoja v úseku Radošovce, nám odchod 8:54 hod. Príchod na konečnú zástavku Senica, AS o d 09:24 hod.

Spoj č. 40 – posun spoja v úseku Radošovce nám odchod o 19:00 hod.

príchod na konečnú zástavku Senica, AS o 19:28 hod.

205415

Spoj č. 7 – posun odchodu len na zástavke Jablonica, žel.st. o na 6:39 hod.

205405

Spoj č. 11 – posun spoja v úseku od Gbely nám odchod 11:50 hod príchod na Gbely, žel. St. 11:57 hod.

205423

Spoj č. 2 – zmena časových údajov po trase spoja.

205424

Pridaná zástavka Malacky, štadión.

Spoj č. 7 – posun spoja z 9:00 hod na 07:30 hod

Spoj č. 5 – posun spoja z 16:30 hod na 17:00 hod

Spoj č. 6 – posun spoja odchod 18:45 hod na 18:30 hod

207403

Spoj č. 10 – posun spoju z 06:52 hod na 06:55 hod; úprava čas. údajov po trase; zrušené čas. údaje na zastávkach v obci Špačince.

207409

Spoj č. 13 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn. „je možná nadväznosť na  spoj 14/204416 do Piešťan“.

207415

Spoj č. 53 – posun spoju z 18:30 hod na 18:20 hod.

Spoj č. 52 – posun spoju z 19:30 hod na 19:20 hod.

207421

Spoj č. 13 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 13 – znam.: „X,43“; posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod.
 2. Spoj č. 11 – znam.. „6,30“; posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod; zrušené čas. údaje na zast. Bohdanovce,n.T.,host. a Šelpice,pož.zbrojnica; zapracovaný čas. údaj na zast. Šelpice,hostinec.