Výhodné použitie aplikácie Ubian ako e-shop pre výdaj časových predplatných lístkov

Vyzývame  cestujúcich, ktorí chcú po 1.1.2023 prvotne  zakúpiť niektorý z časových predplatných lístkov  na použitie  e-shop-u  (UBIAN), ktorý umožňuje bez potreby navštívenia predajného  miesta  ARRIVA  kúpu  časového  lístka  a neskôr už  stačí len obnovovať  časovú platnosť  priamo  v autobuse..

Zmena cestovných poriadkov od 1.10.2022

Uplná uzávierka cesty II/514 bude ukončená  30.9.2022.

S platnosťou od 1.10.2022 budú cestovné poriadky liniek 203406, 203407, 203413 platné ako pred uzávierkou.

Zároveň dochádza k zmene cestovných poriadkov nasledovných liniek:

204406  = spoj č. 17 = posun z 12:40 hod na 12:45 hod

207413 = spoj č. 23 = posun z 05:40 hod na 05:35 hod

207413 = spoj č. 49 = skrátená jazd. doba  o 3 min. medzi zast. Hoste, Jednota a Abrahám, kostol; príchod na koneč. zast. Abrahám, kostol o 16:22 hod

 

Uzávierka žel.priecestia v Šelpiciach

Z dôvodu opravy železničného priecestia na Suchovskej ulici v obci Šelpice je od 19.09.2022 (8:00) do 24.09.2022 (8:00) zrušená zastávka Šelpice,pož.zbrojnica. Autobusy budú premávať po obchádzkovej trase a zastavovať na zastávke Šelpice,hostinec.

Most Rakovice-Veselé OTVORENÝ OD PONDELKA 12.9.2022

od 12.9. od 0:00 hod. bude otvorený most medzi obcami Rakovice a Veselé.

Doprava bude zabezpečovaná v pôvodnom cestovnom poriadku, tak ako bolo pred uzatvorením mostu.

 

ďakujeme za pochopenie

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 15.08.2022

204403

Spoj č. 1 – zrušený

Spoj č. 105 – posun spoju z 05:50 hod. na 06:00 hod.; doplnené časové údaje

Spoj č. 130 – posun spoju z 05:25 hod. na 05:20 hod.; úprava časových údajov

Spoj č. 6 – posun spoju z 07:00 hod., na 06:50 hod.

Spoj č. 140 – doplnený čas. údaj 07:38 hod., na zast. Piešťany, Adam Trajan čerp.st.;

204404

Spoj č. 43 – doplnený čas. údaj 19:28 hod. na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 16 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Trebatice, rázc.-> Borovce, ZŠ;

Spoj č. 45 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Borovce, ZŠ -> Trebatice, rázc, rázc.;

zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec

204405

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:20 hod. na 06:30 hod.

204408

Spoj č. 37 – spoj spustený do prevádzky = zmena znam. z „ X,88“ na „X,43“

204414

Spoj č. 109 – posun spoju z 17:05 hod. na 17:10 hod.; úprava čas. údajov

Spoj č. 102 – posun spoju z 07:40 hod. na 07:45 hod.

Spoj č. 26 – zrušený

Spoj č. 106 – doplnený čas. údaj 11:26 hod. na zast. Trebatice, obec

Spoj č. 112 – posun spoju z 17:17 hod. na 17:24 hod.; úprava čas. údajov

204415

Spoj č. 103 – posun spoju z 05:15 hod. na 05:10 hod.

Spoj č. 101 – na zast. V. Kostoľany, OcÚ doplnená pozn. „ je možná nadväznosť na spoj

6/204403 do Piešťan“

Spoj č. 153 – nový spoj; znam. „ X,10“ ; Piešťany, AS 13:25 hod.– Rakovice 13:50 hod.

(bez čas. údaju na zast. Trebatice, obec)

Spoj č. 4 – posun spoju z 04:40 hod. na 04:45 hod.; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 6, 102 – na zast. Veselé, cintorín doplnená pozn. „ je možná nadväznosť na spoj

8/204415 do Piešťan“

Spoj č. 8 – posun spoju z 06:20 hod. na 06:25 hod.; na zast. Rakovice

doplnená pozn. „ čaká spoj 6/204415 zo smeru Chtelnica->Veselé“

Spoj č. 132 – posun spoju z 06:35 hod. na 07:05 hod.; úprava čas. údajov po trase; na zast. Rakovice doplnená pozn. „ čaká spoj 102/204415 zo smeru V. Kostoľany->Veselé“

Spoj č. 152 – nový spoj; znam. „ X,10“ ; Rakovice 13:55 hod. – Piešťany, AS 14:20 hod.

(cez zast. Trebatice, obec)

Spoj č. 56 – zmena znam. nad spojom z „ X,68“ na „X“

Spoj č. 147 – posun spoju z 13:55 hod. na 14:10 hod.

Spoj č. 148 – posun spoju z 14:20 hod. na 14:35 hod.

204419

Spoj č. 21, 24 – spoje spustené do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na „X,43“

Spoj č. 29 – posun spoju z 14:45 hod. na 15:00 hod.

Spoj č. 18 – posun spoju z 15:20 hod. na 15:25 hod.

204426

Spoj č. 5, 8 – spoje spustené do prevádzky = zmena znam. nad spojom z „ X,88“ na „X,43“

Spoj č. 105, 106 – zrušené spoje

205 403

Spoj č. 10 – posun spoju z 09:35 hod. na 09:40 hod.; úprava časových údajov po Kúty;

na zástavke Kúty ,žel.st. doplnená pozn. „čaká vlak z BA max 5min.“

Spoj č. 8 – na zástavke Kúty, žel.st. doplnená pozn. „čaká vlak z BA max 5min.“

Spoj č. 16 –  posun spoju len v úseku Kúty žel.st. -> Senica, AS z 15:05 hod. na 15:10 hod.;

Spoj č. 14 – posun spoju z 14:35 hod. na 14:10 hod.; zrušená prestávka na zast. Kúty žel. stanica

205 418

Spoj č. 18 – posun spoja v úseku Kúty, konečná-> Kúty žel. st. z 12:30 hod. na 12:35 hod.;

posun spoja v úseku Kúty žel. st. -> Šaštín-Stráže, nám. z 12:55 hod. na 13:05 hod.;

na zástavke Kúty žel.st. zrušená pozn.„čaká vlak“

Spoj č. 24 – posun spoja v úseku Kúty žel. st. -> Šaštín-Stráže, nám. z 16:15 hod. na 16:25 hod.;

Spoj č. 12 –na zast. Kúty žel. st. zrušená pozn.„čaká vlak“

205 411

Spoj č. 14 – posun spoju z 07:50 hod. na 07:42 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 25.07.2022- uzávierka mosta Veselé – Rakovice

203406

Spoj č. 10 – časový posun spoja z 13:05 hod. na 12:55 hod.

204401

Spoj č. 101 – časový posun spoja z 04:00 hod. na 04:10 hod.

Spoj č. 102 –časový  posun spoja z 04:15 hod. na 04:25 hod.

204403

Spoj č. 143 – časový posun spoja z 08:20 hod. na 08:25 hod.

Spoj č. 130 – posun spoja z 05:05 hod. na 05:25 hod.

Spoj č. 154 – posun spoja z 16:30 hod. na 16:50 hod.

Spoj č. 156 – posun spoja z 19:25 hod. na 19:30 hod.

204404

Spoj č. 43 –    zapracované časové polohy na autobusových zastávkach v úseku:

Borovce, ZŠ –Trebatice, rázc.;predĺžená jazdná doba spoja o 9 min ; upravené časové polohy v úseku Krakovany žel. zast. –  Myjava; príchod na konečnú  zastávku  Myjava, Jednota o 20:14 hod.

Spoj č. 2, 42 – upravené časové polohy  v úseku Rakovice – Piešťany; predĺžená jazdná doba spoja

o 4 min.

Spoj č. 16 –  zapracovaná časová poloha  na  autobusovej zastávke Piešťany, ObÚ Juh

204406

Spoj č. 38 –  časový posun spoja  z 20:05 hod. na 20:20 hod.;

204414

Spoj č. 101 – časový posun spoja z 06:00 hod. na 06:05 hod.

Spoj č. 103 – časový posun spoja z 09:45 hod.na 09:50 hod.

Spoj č. 105 –časový  posun spoja z 20:20 hod. na 20:35 hod.

Spoj č. 104 – časový posun spoja z 10:40 hod. na 10:35 hod.

Spoj č. 106 – časový posun spoja z 10:40 hod. na 11:20 hod.

Spoj č. 114 – nový spoj; označený znamienkom: „ X“- premáva počas pracovných dní ;

Rakovice 16:38 hod. – Vrbové, nám. 16:48 hod.

204415

Spoj č. 149 – nový spoj; označený znamienkom : „ X“ – premáva počas pracovných dní ; Piešťany, AS 17:15 hod. – Rakovice 17:39 hod.

Spoj č. 151 – nový spoj; označený znamienkom: „ X“ – premáva počas pracovných dní; Piešťany, AS 18:10 hod. – Rakovice 18:34 hod.

Spoj č. 150 – nový spoj; označený znamienkom : „ X“ – premáva počas pracovných dní ; Rakovice 18:35 hod. –Piešťany, AS 19:00 hod.

Spoj č. 103 –časový  posun spoja z 04:55 hod. na 05:15 hod.

Spoj č. 13 – časový posun spoja  z 08:40 hod. na 08:30 hod.

Spoj č. 11 – časový posun spoja  z 09:00 hod. na 09:05 hod.

Spoj č. 15 –časový  posun spoja z 10:10 hod.na 10:30 hod.

Spoj č. 109 – na autobusovej zastávke Veselé, cintorín doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo  spoju 19 linky 204415 zo smeru  Piešťany-Rakovice“

Spoj č. 23 – časový posun spoja z 15:30 hod. na 15:10 hod.

Spoj č. 141 –časový  posun spoja z 16:20 hod. na 16:40 hod.

Spoj č. 105 – na autobusovej zastávke  Veselé, cintorín doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo  spoju 25 linky 204415 zo smeru  Piešťany-Rakovice“

Spoj č. 143 – časový posun spoja z 19:15 hod. na 19:20 hod.

Spoj č. 137 – zapracovaná časová poloha na autobusovej zastávke Trebatice, obec

Spoj č. 135 – časový posun spoja z 22:25 hod. na 22:45 hod.; zapracovaný čas. údaj na autobusovej zastávke  Trebatice, obec

Spoj č. 39 – časový posun spoja z 23:15 hod. na 23:10 hod.

Spoj č. 4 – časový posun spoja z 04:30 hod. na 04:50 hod.

Spoj č. 112 – časový posun spoja z 08:50 hod. na 08:55 hod.

Spoj č. 146 – časový posun spoja z 09:00 hod. na 09:10 hod.

Spoj č. 134 – časový posun spoja z 09:10 hod. na 08:55 hod.

Spoj č. 18 – časový posun  spoja z 11:10 hod. na 10:45 hod.

Spoj č. 54 – časový posun spoja z 15:55 hod. na 16:15 hod.

Spoj č. 32 – časový posun spoja z 16:20 hod. na 16:35 hod,;

na autobusovej zastávke Rakovice doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 34 linky 204415 zo smeru  Chtelnica-Veselé“

Spoj č. 40 – časový posun spoja z 18:50 hod.na 18:55 hod.

Spoj č. 136 – zapracovaná časová poloha na autobusovej zastávke  Trebatice, obec; na autobusovej zastávke  Rakovice doplnená pozn. „čaká príchod cestujúcich zo spoju 24 linky 204414 zo smeru Trnava-Veselé“

204416

Spoj č. 29 – časový posun spoja z 12:50 hod. na 12:55 hod.

zrušené časové polohy na autobusovej zastávke  Kočín-Lančár,Kočín a Kočín-Lančár,Lančár;

Spoj č. 12 – zapracovaná časová poloha  05:31 hod. na autobusovej zastávke Krakovany, žel. zast.

204426

Spoj č.  105 – nový spoj = náhrada za spoj č. 5, spoj  skrátený po autobusovú zastávku  Ducové, OcÚ  – spoj  premáva len počas uzávery  mosta Rakovice-Veselé označený znamienkom  „X“ – premáva počas pracovných dní ; Piešťany, AS – 16:10 hod. – Ducové, OcÚ 16:37 hod.

Spoj č.  106 – nový spoj – náhrada spoju č. 8, ale skrátený po autobusovú zastávku  Ducové, OcÚ –  premáva len počas uzávery  mosta Rakovice-Veselé označený znamienkom „X“ – premáva počas pracovných dní ; Ducové, OcÚ 16:40 hod. – Piešťany, AS 17:59 hod.

207407

Spoj č. 38 – časový posun spoja z 19:05 hod. na 19:10 hod.