Uzávierka okružnej križovatky na Zelenečskej ulici v Trnave od 2.11.2020

Z dôvodu rekonštrukcie okružnej križovatky Zelenečská – Mikovíniho – G.Goliána v Trnave  od 2.11.2020 do 22.11.2020 bude prímestská a mestská autobusová doprava premávať s obmedzením a po obchádzkových trasách.

Mestská autobusová doprava Trnava:

Linka 5 bude presmerovaná cez Zelenečskú ulicu a nebude obsluhovať zastávky Tamaškovičova, Bulharská,Potraviny, Bulharská,TatrachemaMikovíniho, pričom časť spojov bude presunutá na náhradnú linku 35.

Náhradná linka 35 bude mať trasu Botanická,Jednota – Hospodárska – Bulharská – Mikovíniho.

Prímestská autobusová doprava:

Linka 207411 – na trase Trnava-Zeleneč a späť budú spoje premávať po obchádzkovej trase cez obec Hrnčiarovce n/P a cez obec Zeleneč bude poradie obsluhy zastávok nasledovné: Zeleneč,dolný koniec – Zeleneč,pohostinstvo – Zeleneč,cintorín – Zeleneč,OcÚ – Zeleneč,dolný koniec. Spoje majú zmenené časy odchodov zo zastávok z dôvodu časového zdržania na obchádzke.

Linka 207412 (Trnava-Zeleneč-Majcichov-Abrahám) – na trase Trnava-Zeleneč a späť budú spoje premávať po obchádzkovej trase cez obec Hrnčiarovce n/P a cez obec Zeleneč bude poradie obsluhy zastávok nasledovné v oboch smeroch: Zeleneč,diaľnica – Zeleneč,dolný koniec – Zeleneč,pohostinstvo – Zeleneč,cintorín – Zeleneč,OcÚ – Zeleneč,dolný koniec – Zeleneč,diaľnica. Spoje majú zmenené časy odchodov zo zastávok z dôvodu časového zdržania na obchádzke. Spoje číslo 1 a 5 nebudú zachádzať do obce Zeleneč a obsluhovať ju.

Linka 207416 – na trase Trnava,AS – Zavar,log.park a späť nebudú spoje obsluhovať zastávku Trnava,Linčianska I. Náhradná zastávka bude Trnava,Tamaškovičova.

Zmena cestovných poriadkov od 28.10.2020

Na všetkých prímestských linkách je spustená premávka spojov v režime letných prázdnin s posilou =
spoje so značkou nad spojom X,10 nebudú premávať počas pracovných dní
spoje so značkou nad spojom   X,68  a  X,20  budú premávať počas pracovných dní
Spoje v sobotu a nedeľu premávajú ako v sobotu a v nedeľu  cez letné prázdniny.

Zoznam posilnených spojov, ktoré premávajú od 28.10.2020:

203401/ 2
203406/ 7, 14
203407/ 5, 6, 12
203408 /7, 8, 20, 21
203410 / 7, 9, 14, 15
203412 / 1, 15, 18

204402 / 19, 28
204406 / 15, 20
204407 / 3, 12, 30, 33, 36
204408 / 9
204410 / 11, 12, 13
204412 / 25, 51, 54
204416 / 13, 42, 65
204417 / 5, 6, 11, 12
204426 / 3, 6

205402 / 6
205404 / 2, 7, 8, 15
205406 / 7, 12, 19, 22
205408 / 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 32, 43
205411 / 1, 8, 14
205418 / 1, 11, 12
205420 / 4, 5, 7

207401 / 7, 10
207405 / 103, 105
207413 / 3, 20
207415 / 113

Zoznam spojov, ktoré premávajú len cez jesenné prázdniny = v dňoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.:

203406 / 9, 10
203407 / 14
203410 / 11, 17

204402 / 7
204410 / 1
204412 / 21
204416 / 17

205408 / 3
205411 / 3, 10

207401 / 12
207410 / 4

Dočasné zastavenie cezhraničnej linky Holíč – Hodonín od 26.10.2020

Dňom 26.10.2020 bude dočasne zastavená cezhraničná linka 205 701 Holíč – HODONÍN až do odvolania.

Dôvodom sú ďalšie opatrenia v súvislosti s 2. vlnou pandémie Covid 19, ktoré majú výrazný vplyv na pokles tržieb danej linky.

Ďakujeme za pochopenie.

stánok predpredaja/informácií na AS v Piešťanoch – zmena adresy od 2.10.2020.

Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice bude zrušený stánok predpredaja/informácií na autobusovej stanici v Piešťanoch.

Dočasný predpredaj/informácie bude od 2.10.2020 zriadený na novej adrese Dopravná 7 v Piešťanoch na prvom poschodí, č.d. 43.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zmena cestovného poriadku 203407 od 28.09.2020

203407

Spoj č. 5, 6, 12 = školské spoje = zastavené od 28.9. do 2.10.2020

Spoj č. 14 a 16 = prázdninové spoje = spustená prevádzka aj od 28.9. do 2.10.2020

 

Zmena nástupíšť na AS v Piešťanoch od 28.9.2020 o 10:00 hod.

Od pondelka 28.9.2020 10.00 hod. bude z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice zmena v organizácií dopravy a zmena autobusových nástupíšť.  Dočasné autobusové nástupištia sú zaznačené v orientačnom pláne v priloženom odkaze. Na dočasných nástupištiach budú zamenené smery nástupišťa č. 1 s nástupišťom č.3.

mapa autobusy rev.2 A5

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 14.09.2020

203401
Zastávka Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. upravená na zastávku s prestávkou
Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 05:55 hod na 06:00 hod, príchod o 05:55 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
Spoj č. 36 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 07:25 hod na 07:30 hod, príchod o 07:25 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
Spoj č. 18 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 16:57 hod na 17:02 hod, príchod o 16:57 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS

203412
Spoj č. 5 – posun spoju z 05:50 hod na 06:05 hod; + úprava čas.údajov v úseku Hlohovec, Hlohová ul. ->Hlohovec, Šulekovo, elektr. rozvodňa

207421
Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku Zavar, PSA Peugeot->Trstín, OcÚ; odchod spoja zo zač. zast. a príchod spoja na koneč. zast. zostávajú bez zmeny

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.09.2020

203402

Spoj č. 2 = predĺžený spoj = zmena zač.zast. z H.Otrokovce, čakáreň s odchodom o 06:00 hod na Tekoľdany, obec s odchodom o 05:55 hod; predĺžený úsek je s poznámkou „spoj na zavolanie“;

 

205408

Spoj č. 223 a 230 = „mimoriadne spoje“ zrušené

 

205418

Spoj č. 27 – nový spoj = „spoj na zavolanie“; znam.: „6,+“; Šaštín-Stráže, nám. 12:50 hod– Kúty, žel.st. 13:05 hod;

Spoj č. 29 – nový spoj = „spoj na zavolanie“; znam.: „6,+“; Šaštín-Stráže, nám. 14:50 hod – Kúty, žel.st. 15:05 hod;

Spoj č. 28 – nový spoj = „spoj na zavolanie“; znam.: „6,+“; Kúty, žel.st. 13:25 hod – Šaštín-Stráže, nám. 13:40 hod;

Spoj č. 30 – nový spoj = „spoj na zavolanie“; znam.: „6,+“; Kúty, žel.st. 15:25 hod – Šaštín-Stráže, nám. 15:40 hod;

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 10.8.2020

203405

Spoj c. 55 = zmena znamienka nad spojom z „X,25“ na „X,10“ ; trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 63 = „nový spoj“; znamienko nad spojom „X,68“; kópia spoju č. 55, ale trasa cez zast. Hlohovec, Priemyselná ul. a odchod zo zač. zast. Hlohovec, AS o 06:25 hod

Spoj č. 31 = posun spoju z 06:30 hod na 06:25 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Priemyselná ul.

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 20.7.2020

203405

Spoj c. 86 = skrátenie jazd. doby o 5 min; úprava čas.údajov v úseku Trnava, AS -> Bučany, mlyn; posun odchodu spoju zo zač. zast z 14:45 hod na 14:50 hod;

 

204412

Spoj č. 8 – na zast. Piešťany, ObÚ polícia doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 5/204415 do Chtelnice“

 

204415

Spoj č. 5 – na zast. Piešťany, ObÚ polícia doplnená pozn.: „čaká na spoj 8/204412 z Hlohovca max. 5 min.“

 

204416

Spoj č. 61 = posun spoju z 06:50 hod na 06:40 hod