I N F O R M Á C I E o verejnej autobusovej doprave počas rekonštrukcie mosta

Počas rekonštrukcie mosta v Hlohovci od 20.4. do 18.10. 2022 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná nasledovne:

Linky:

203401 Hlohovec-Madunice-Piešťany

203405 Hlohovec-Červeník-Trnava

203409 Hlohovec-Malženice-Jaslovské Bohunice

203410 Hlohovec-Žlkovce-Veľké Kostoľany

203412 Hlohovec-Šulekovo-Leopoldov

203414 Hlohovec-Sereď-Bratislava

203415 Hlohovec-Šúrovce-Trnava

203423 Hlohovec-Trakovice-Trnava-Senec-Bratislava

204401 Vrbové-Veľké Kostoľany-Madunice-Hlohovec

204421 Piešťany-Hlohovec-Nitra

počas rekonštrukcie mosta nebudú vychádzať zo zastávky AS Hlohovec, budú vychádzať z dočasne umiestnených zastávok pri parkovisku Tesco na ceste za čerpacou stanicou Oliva. Názov zastávky v cestovných poriadkoch je Hlohovec,HM TESCO.

Všetky spoje vychádzajúce z týchto zastávok budú zachádzať na železničnú stanicu Leopoldov.

Výstupná zastávka bude umiestnená na ceste medzi kruhovým objazdom a mostom. Všetky prichádzajúce spoje budú taktiež zachádzať na železničnú stanicu Leopoldov.

K obmedzeniam počtu spojov oproti riadnemu cestovnému poriadku nedôjde okrem linky 204421. Treba sledovať odchody spojov od HM TESCO, ktoré boli upravené kvôli času potrebnému na peší presun cez most a vlakovým prípojom. Cestové poriadky nájdete na stránke tu:  Cestovné poriadky

 Linky:

203402 Hlohovec-Šalgovce-Radošina

203403 Hlohovec-Radošina-Piešťany

203406 Hlohovec-Veľké Ripňany

203407 Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce

203408 Hlohovec-Sasinkovo

203413 Hlohovec-Lukáčovce-Nitra

204412 Piešťany-Sokolovce-Hlohovec

204421 Piešťany-Hlohovec-Nitra

204409 Topoľčany-Veľké Ripňany-Hlohovec

budú mať presunuté nástupištia na Hlohovej ulici na zastávky 1-4 pred kruhovým objazdom. Nástupištia prímestskej dopravy na Hlohovej ul. č. 5,6,7 budú v tomto období zrušené. Všetky tieto linky na AS Hlohovec majú nástupištia zachované. Linka 204421 bude vychádzať z AS Hlohovec podľa cestovného poriadku. K obmedzeniam počtu spojov oproti riadnemu cestovnému poriadku nedôjde okrem linky 204421, treba sledovať odchody, niektoré časy sú upravené k vôli peším presunom cez most.

Kyvadlová doprava bude premávať po trase AS Hlohovec-Hlohová ul.-AS Hlohovec, spoje sú doplnené na linke 203403.

Nástup kyvadlovej dopravy na AS je na zastávke č.5, výstup na zast.MHD, nástup na Hlohovej ul. je na zastávke č.10 /vedľa terajšej výstupnej zastávky/ výstup kyvadlovej dopravy na Hlohovej ulici bude na zastávke č.4.

Linky: 202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec a  202426 Sereď-Vinohrady nad Váhom-Hlohovec zostávajú na súčasných nástupištiach.

nákres nástupíšť na zastávke Hlohovec, Hlohová ul. tu: Hlohová

nákres nástupíšť na zastávke Hlohovec, HM TESCO tu: Tesco

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 1.4.2022

204414
Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,AS ->V.Kostoľany, OcÚ; +5 min. jazd. doby; odchod spoja zo zač.zast. Trnava, AS o 20:35 hod

207416
Spoj č. 61 – úprava čas. údajov v úseku Trnava, T.Vansovej Okružné nám. -> Budmerice, nám.; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Budmerice,nám. o 19:20 hod
Spoj č. 70, 60, 34, 64 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Biely Kostol, Pionierske nám. -> Trnava, T.Vansovej Okružné nám.; zapracovaný čas. údaj na zast. v úseku Biely Kostol, rázc. -> Trnava, Ružindolská cesta; príchody spojov na koneč. zast. Trnava, AS sú bez zmeny

 

MHD Trnava – uzávierka Spartakovskej ulice

Z dôvodu výstavby okružnej križovatky na Spartakovskej ulici v Trnave budú od 14.3.2022 do 14.6.2022 premávať linky MHD Trnava číslo 3, 4 a 22 po obchádzkovej trase cez Hlbokú a Starohájsku ulicu.

Zastávky Spartakovská a V.Clementisa budú počas uzávierky obojstranne zrušené.

Náhradná zastávka pre linky MAD 3, 4 a 22 bude Hlboká (smer Kollárova), resp. Starohájska (smer Družba). Dočasne bude zriadená nová zastávka na Hlbokej ulici pri amfiteátri, resp. pri čerpacej stanici OMV s názvom Hlboká,Spartakovská.

Cestovné poriadky MAD Trnava liniek 3, 4 a 22 počas uzávierky:  Linka 3, Linka 4, Linka 22

Cestovný poriadok prímestskej linky 207423 Trnava – Jaslovské Bohunice počas uzávierky:  Linka 207423

 

 

MHD SENICA – neobslúženie zastávky Sadová ul. od 7.-25.3.2022

Z dôvodu úplnej uzávierky Sadovej ulice počas výstavby vyvýšenej križovatky Sadová – Mudrochova v dňoch 7.-25.3.2022 nebude na linke č. 4 v MHD Senica obslúžená zastávka Sadová ul.

Žiacka linka č. 4 bude mimoriadne obsluhovať zastávky Tesco a Poliklinika.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam na stiahnutie TU:  oznam_MHD_ATT_ neobsluzenie Sadova ul

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.03.2022

203402

Spoj č. 19, 40 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Orešany -> Šalgovce, OcÚ; zapracovaný čas. údaj na zast. Orešany,Jednota a Svrbice.

203405

Spoj č. 1 – zapracovaný čas. údaj 04:26 hod na zast. Bučany, mlyn; úprava čas. údajov na zast. Bučany, Ilona ŠM a Trnava, Oravné.

203410

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. V.Kostoľany, Zákostoľany z 10:50 hod na 10:48 hod; ostatné čas. údaje sú bez zmeny.

204404

Spoj č. 24 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 24 = znam.: „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 28 = znam.: „+“ = predĺžený po zast. Piešťany, AS s príchodom o 14:35 hod.

Spoj č. 14 – zmena znamienka nad spojom z „6,+,46“ na „6,33“.

204406

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,žel.st. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 16:00 hod.

204412

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hviezdoslavova ul. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 11:30 hod.

204417

Spoj č. 17 – posun spoju z 16:10 hod na 16:15 hod; úprava čas. údajov po trase.

204419

Spoj č. 3 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, Bratislavská ul. -> V.Orvište, nadjazd; odchod spoju zo zač. zast. a príchod na konečnú. zast. bez zmeny.

Spoj č. 10 – posun spoju z 08:25 hod na 08:10 hod; úprava čas. údajov po trase.

204424

Spoj č. 7 – posun spoju z 13:10 hod na 13:15 hod.

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO -> Piešťany, AS; príchod na konečnú zast. Piešťany, AS o 16:40 hod.

204426

Spoj č. 9 – posun spoju z 11:15 hod na 11:30 hod.

Spoj č. 5 – na zast. Piešťany, AS doplnená pozn.: „čaká vlak RR711“; úprava čas. údajov     v úseku Kočovce, Beckovská Vieska, rázc. -> Kočovce, Rakoľuby,HELLA.

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:15 hod na 07:05 hod.

Spoj č. 8 – posun spoju z 17:23 hod na 17:50 hod.

205410

Spoj č. 3 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 06:54 hod.

Spoj č. 7 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 09:32 hod.

Spoj č. 9 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 10:34 hod.

Spoj č. 11 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 11:42 hod.

207426

Spoj č. 24 – posun spoju z 06:45 hod na 06:41 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 21.02.2022

Vzhľadom na situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sú dočasne pozastavené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas  odchodu smer
203415 25 8,50 Horné Zelenice-Trnava
203405 6 10,50 Trnava-Hlohovec
203405 89 13,50 Hlohovec-Trnava
203405 78 14,25 Trnava-Hlohovec
203412 23 15,40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16,30 Leopoldov-Hlohovec
203413 29 7,05 Hlohovec-Rišňovce
203413 40 7,25 Rišňovce-Hlohovec

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 11.02.2022

Vzhľadom na situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sú dočasne pozastavené nasledovné spoje:

Linka Spoj čas  odchodu smer
203415 25 8,50 Horné Zelenice-Trnava
203405 6 10,50 Trnava-Hlohovec
203414 5 13,20 Hlohovec-Šúrovce
203414 4 14,30 Šúrovce-Hlohovec
203412 23 15,40 Hlohovec-Leopoldov
203412 24 16,30 Leopoldov-Hlohovec
203413 29 7,05 Hlohovec-Rišňovce
203413 40 7,25 Rišňovce-Hlohovec

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.02.2022

203401

Spoj č. 44 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce, Hať -> Hlohovec, AS; príchod na koneč. zast. Hlohovec,AS o 10:00 hod.

 203405

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Oravné -> Hlohovec,Priemyselná ul.;

Spoj č. 32 –  posun spoja z 14:55 hod na 15:00 hod. 

203409

Spoj č. 12, 16  –  na zast. Trakovice,PD zapracovaný čas. údaj 07:00 hod. 

203413

Spoj č. 3 –  na zast. Hlohovec, Farmapavilón zapracovaný čas. údaj 06:02 hod. 

204402

Spoj č. 10 – zrušený čas. údaj na zast. Trebatice, obec; úprava časových údajov v úseku Trebatice, štadión -> Piešťany, AS; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS. o 15:15 hod

spoj č. 30 – na zast. Brezová p.B. aut.st. do poznámky doplnený text. „čaká príchod spoja 29/303405 z Myjavy“.

204404

Spoj č. 29 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany,AS -> Vrbové, nám.; odchod zo zač. zast. Piešťany, AS o 14:00 hod.

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, ZŠ -> Vrbové, eva.kostol;

Spoj č. 30 – presunutý z 12/204410; znam.: „X,43“; Krajné, aut.st. 12:43 hod – Vrbové, nám. 13:05 hod.

Spoj č. 52 –  posun spoja z 08:50 hod na 08:35 hod; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 09:20 hod.

Spoj č. 22 –  posun spoja z 10:45 hod na 11:10 hod.

204408

Spoj č. 25 – úprava čas. údajov len v úseku Modrová,pošta -> N.Lehota,obec.

Spoj č. 8 –  posun spoja z 05:35 hod na 05:30 hod;príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 06:40 hod; na zast. Modrová, pošta zrušená pozn. „čaká 1/304418….“

204410

Spoj č. 13 – na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 29/204404 z Piešťan“; zmena znamienka nad spojom z „X,10“ na „X,43“.

Spoj č. 12 – zrušený => presunutý pod spoj č. 30 / 204404.

Spoj č. 15 –  posun spoja z 15:35 hod na 15:40 hod; úprava čas. Údajov.

Spoj č. 14 –  posun spoja z 15:45 hod na 15:48 hod; úprava čas. Údajov.

204412

Spoj č. 52 –  posun spoja z 08:00 hod na 07:50 hod;

204415

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku V.Kostoľany,vysielač obec ->Piešťany, AS;  príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 06:35 hod.

Spoj č. 40 – úprava čas. Údajov v úseku Nižná, obec -> Piešťany, AS; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 19:40 hod.

204416

Spoj č. 14 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn. „čaká spoj 13/207409 z Chtelnice“.

Spoj č. 46 –  posun spoja z 15:20 hod na 15:27 hod.

204417

Spoj č. 19 –  posun spoja z 15:05 hod na 15:10 hod; na zast. Piešťany, AS doplnená

pozn. „čaká vlak z Bratislavy R 609 max. 5 min“.

204424

Spoj č. 7-  rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 7 = znam.: „X,43“.
  2. Spoj č. 27 = znam.: „6,+,46“,úprava čas. údajov v úseku Piešťany,Obú Juh -> Nitra, Štúrova ul.

Spoj č. 12 –  rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 12 = znam.: „X,43“,úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO->Piešťany,AS.
  2. Spoj č. 22 = znam.: „6,+,46“,úprava čas. Údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO->Piešťany,AS.

204425

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov; len  v úseku Vrbové, nám.  -> Brezová p.B. aut.st.

204426

Spoj č. 5 – zrušený čas. údaj 16:37 hod na zast. Lúka, Chirana.

205408

Spoj č. 4 – posun spoja v úseku Radošovce, nám odchod 8:54 hod. Príchod na konečnú zástavku Senica, AS o d 09:24 hod.

Spoj č. 40 – posun spoja v úseku Radošovce nám odchod o 19:00 hod.

príchod na konečnú zástavku Senica, AS o 19:28 hod.

205415

Spoj č. 7 – posun odchodu len na zástavke Jablonica, žel.st. o na 6:39 hod.

205405

Spoj č. 11 – posun spoja v úseku od Gbely nám odchod 11:50 hod príchod na Gbely, žel. St. 11:57 hod.

205423

Spoj č. 2 – zmena časových údajov po trase spoja.

205424

Pridaná zástavka Malacky, štadión.

Spoj č. 7 – posun spoja z 9:00 hod na 07:30 hod

Spoj č. 5 – posun spoja z 16:30 hod na 17:00 hod

Spoj č. 6 – posun spoja odchod 18:45 hod na 18:30 hod

207403

Spoj č. 10 – posun spoju z 06:52 hod na 06:55 hod; úprava čas. údajov po trase; zrušené čas. údaje na zastávkach v obci Špačince.

207409

Spoj č. 13 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn. „je možná nadväznosť na  spoj 14/204416 do Piešťan“.

207415

Spoj č. 53 – posun spoju z 18:30 hod na 18:20 hod.

Spoj č. 52 – posun spoju z 19:30 hod na 19:20 hod.

207421

Spoj č. 13 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 13 – znam.: „X,43“; posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod.
  2. Spoj č. 11 – znam.. „6,30“; posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod; zrušené čas. údaje na zast. Bohdanovce,n.T.,host. a Šelpice,pož.zbrojnica; zapracovaný čas. údaj na zast. Šelpice,hostinec.