Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.5.2020

203408

Spoj č. 29 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Hlohovec, AS o 16:20 hod

 

205408

Spoj č. 37 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Senica, AS o 12:10 hod

Spoj č. 41 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň, okrem obdobia 1.7.-31.8.; odchod zo zast. Senica, AS o 15:45 hod

Spoj č. 24 – opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Holíč, Sasinkova ul. o 15:02 hod

Spoj č. 31 – zmena premávky = zmena znam. z “6,X,30” na “6,30” = premáva len v sobotu

 

207413

 Spoj č. 41 rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 41 = znam.: „6,30“ bez zmeny trasy a čas. údajov

b) Spoj č. 141 = znam.: „X“ posun odchodu z 22:15 hod na 22:35 hod

 

207416

 Spoj č. 67 rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 67 = znam.: „6,30“ bez zmeny trasy a čas. údajov

b) Spoj č. 167 = znam.: „X“ posun odchodu z 22:15 hod na 22:35 hod

 

207419

 Spoj č. 55opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Trnava, AS o 16:05 hod

 

207420

 Spoj č. 35opätovné sprevádzkovanie spoja cez pracovný deň; odchod zo zast. Trnava, AS o 17:50 hod

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 10.4.2020 a 14.4.2020

Zmeny cestovných poriadkov od 10.4.2020

204402
Spoj č. 37 a č. 14  = zrušené zachádzanie na zastávky  Piešťany, Kocurice, stred a Piešťany, Kocurice, otoč

204416

Spoj č. 27 a č. 30  = zrušené zachádzanie na zastávky  Piešťany, Kocurice, stred a Piešťany, Kocurice, otoč


Zmeny cestovných poriadkov od 14.4.2020

203401
Spoj č. 28 = nepremáva od 14.4. cez prac. deň; premáva len v sobotu, v nedeľu a št.sviatok

203402
Spoj č. 3 = rozdelený na 2 spoje:
a)      Spoj č. 3 = znam.: „sobota“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
b)      Spoj č. 133 = znam.: „prac. deň“ = zachádza do obce Tekoľdany
Spoj č. 10 = rozdelený na 2 spoje:
a)      Spoj č. 10 = znam.: „sobota“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
b)      Spoj č. 113 = znam.: „prac. den“ = zachádza do obce Tekoľdany

203413
Spoj č. 1 a č. 8 = premáva od 14.4. cez prac. deň

207412
Spoj č. 14 = posun z 20:40 hod na 21:00 hod

207413
Spoj č. 33 = posun z 20:05 na 20:25 hod

207426
Spoj č. 6 = premáva od 14.4. cez prac. deň

 

 

MHD Trnava – aktuálne opatrenie

Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia cestujúcich v MHD Trnava, ktoré prijalo Mesto Trnava:

Cestovať autobusmi mestskej autobusovej dopravy v Trnave je možné iba s použitím rúška, prípadne šálu či šatky alebo inej vhodnej alternatívy. Odporúčame používať aj rukavice.

Vstup do mestskej autobusovej dopravy bez uvedených ochranných prostriedkov sa zakazuje.

Ďakujeme za pochopenie.

MHD Trnava – aktuálna zmena v prevádzke

Vzhľadom na aktuálne prijaté preventívne opatrenia v meste Trnava bude MHD Trnava od 16.03.2020 (pondelok) do odvolania premávať v tzv. víkendovom režime aj počas pracovných dní.

V prevádzke budú linky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 a 16. Nebudú premávať linky 12, 21, 22 a 23.

Poprosíme cestujúcich, aby si pred cestovaním MHD pozreli cestovný poriadok platný v sobotu/nedeľu a na zastávkach sa riadili cestovnými poriadkami v stĺpci “so-ne-sviatok”.

O prípadných ďalších zmenách budeme cestujúcich priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Zastavenie linky Holíč – Hodonín. Mimoriadne opatrenie !

Vážení cestujúci,

v súlade s mimoriadnym preventívnym opatrením o dočasnom zastavení medzištátnej verejnej dopravy

od 13.03.2020 (piatok) až do odvolania nebude premávať linka 205 701 Holíč – Hodonín.

O prípadnej zmene tohto režimu budeme cestujúcich informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Preventívne opatrenia

Vážení cestujúci,

vo všetkých spoločnostiach ARRIVA na Slovensku sme minulý týždeň prijali preventívne opatrenia na ďalšie zvýšenie bezpečnosti našich cestujúcich i vodičov v súvislosti s koronavírusom. Ich súčasťou je intenzívnejšie dezinfikovanie autobusov verejnej dopravy. Pre všetky naše prevádzky sme objednali špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú na sanitáciu bežne používané v nemocniciach. Minulý týždeň sme tiež spustili dezinfekciu každého vozidla počas riadnej prevádzky, ktorú budeme vykonávať až do odvolania. Preventívne opatrenia sme pripravili aj pre našich kolegov a zabezpečili sme nákup dezinfekčných prostriedkov.

Prosíme všetkých cestujúcich, aby sa riadili nariadeniami Úradu hlavného hygienika a Ministerstva zdravotníctva SR a  dodržiavali všetky odporúčané hygienické zásady.

Ak by ktokoľvek potreboval informácie v súvislosti s koronavírusom, môže sa obrátiť na infolinku ministerstva zdravotníctva na čísle 0800 221 234.

Dovoľujeme si zaželať všetkým pevné zdravie. Zostaňme pokojní a umývajme si ruky!

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 16.2.2020

Na základe oznámenia MsÚ v Trnave bude z dôvodu konania sa futbalového zápasu a zaistenia bezpečnosti dňa 16.2.2020 v čase od cca 12.00  uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka č.16 nebude obsluhovať navyše zastávku Sladovnícka.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.02.2020

203405

Spoj č. 49 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec, Hlohová ul. z 14:20 hod na 14:18 hod; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

203410

Spoj č. 1 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje v úseku Hlohovec, Šulekovo,rázc. obec-> Hlohovec, Šulekovo, elektr.rozvodňa; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Šulekovo, rázc.; úprava čas. údajov po trase; – 10 min jazd. doby, príchod na koneč,.zast. V.Kostoľany, OcÚ o 05:50 hod

Spoj č. 6 – posun spoja od zast. Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. z 05:21 hod na 05:24 hod, a zároveň na zast. Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. doplnená pozn.: „ čaká vlak Os 3001 max. 2 min.“; príchod na koneč. zast. Hlohovec, AS o 05:38 hod

 

203415

Spoj č. 105 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hlohová ul. -> Šúrovce, žel.st.

 

204404

Spoj č. 41 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, žel.st. -> Poriadie, u Vlčkov; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

204423

Spoj č. 30 – zapracovaný čas. údaj 08:05 hod na zast. Trnava, Nitrianska ul.; predĺžená jazd. doba o 5 min; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 08:15 hod

 

204426

Spoj č. 2 – posun spoju z 06:30 hod na 06:35 hod; úprava čas. údajov po trase

 

205403

Spoj č. 7 – posun spoju od zast. Kúty,žel.st.  z 11:00 hod na 10:55 hod; úprava čas. údajov v úseku Kúty,žel.st. -> Brodské,žel.st.

Spoj č. 12 – posun spoju od zast. Brodské,žel.st.->Kúty,žel.st.  z  11:20 hod na 11:15 hod, a zároveň úprava čas. údajov v tomto úseku; ostatné čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 16 – na zast. Dojč, OMS zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205405

Spoj č. 29 = oprava čas. údaju na zast. Gbely, kolónia z 17:25 hod na 17:21 hod.

Spoj č. 24 – na zast. Dojč, OMS zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205410

Spoj č. 14 – posun spoju z 10:15 hod na 10:10 hod

 

205411

Spoj č. 40 – posun spoju z 11:10 hod na 11:05 hod

 

205414

Spoj č. 10 –  predĺžená jazd. doba o 5 min; posun spoju len zo zač. zast. zast. Prietrž, OcÚ z 07:05 hod na 07:00 hod; úprava čas. údajov v úseku Prietrž, Podhorie, horný koniec a Prietrž, Podhorie, dolný koniec

 

205415

Spoj č. 21 – na zast. Hradište p.Vrátnom,Babina zapracovaný čas. údaj 14:42 hod

Spoj č. 12 – na zast. Senica, Horné Suroviny zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205426

Spoj č. 2, 4 – na zast. Trnava, Kollárova ul. zapracovná pozn. „len na výstup“

 

207406

Spoj č. 35 – zapracované čas. údaje na zast. J.Bohunice, A1  a J,Bohunice, nám.

 

207419

Spoj č. 11 – posun spoju z 04:55 hod na 04:50 hod

Spoj č. 16 – posun spoju z 05:40 hod na 05:35 hod

 

207423

Spoj č. 23 – posun odchodu zo zač. zast. Trnava,G.Dusíka z 04:55 hod na 04:58 hod; úprava čas. údajov v úseku Trnava,J.G.Tajovského -> Trnava, V.Clementisa poliklinika; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

207424

Spoj č. 25 – posun spoja z 19:45 hod na 19:50 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. P.Úľany,Jednota zostáva bez zmeny