Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.02.2020

203405

Spoj č. 49 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec, Hlohová ul. z 14:20 hod na 14:18 hod; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

203410

Spoj č. 1 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje v úseku Hlohovec, Šulekovo,rázc. obec-> Hlohovec, Šulekovo, elektr.rozvodňa; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Šulekovo, rázc.; úprava čas. údajov po trase; – 10 min jazd. doby, príchod na koneč,.zast. V.Kostoľany, OcÚ o 05:50 hod

Spoj č. 6 – posun spoja od zast. Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. z 05:21 hod na 05:24 hod, a zároveň na zast. Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. doplnená pozn.: „ čaká vlak Os 3001 max. 2 min.“; príchod na koneč. zast. Hlohovec, AS o 05:38 hod

 

203415

Spoj č. 105 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hlohová ul. -> Šúrovce, žel.st.

 

204404

Spoj č. 41 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, žel.st. -> Poriadie, u Vlčkov; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

204423

Spoj č. 30 – zapracovaný čas. údaj 08:05 hod na zast. Trnava, Nitrianska ul.; predĺžená jazd. doba o 5 min; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 08:15 hod

 

204426

Spoj č. 2 – posun spoju z 06:30 hod na 06:35 hod; úprava čas. údajov po trase

 

205403

Spoj č. 7 – posun spoju od zast. Kúty,žel.st.  z 11:00 hod na 10:55 hod; úprava čas. údajov v úseku Kúty,žel.st. -> Brodské,žel.st.

Spoj č. 12 – posun spoju od zast. Brodské,žel.st.->Kúty,žel.st.  z  11:20 hod na 11:15 hod, a zároveň úprava čas. údajov v tomto úseku; ostatné čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 16 – na zast. Dojč, OMS zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205405

Spoj č. 29 = oprava čas. údaju na zast. Gbely, kolónia z 17:25 hod na 17:21 hod.

Spoj č. 24 – na zast. Dojč, OMS zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205410

Spoj č. 14 – posun spoju z 10:15 hod na 10:10 hod

 

205411

Spoj č. 40 – posun spoju z 11:10 hod na 11:05 hod

 

205414

Spoj č. 10 –  predĺžená jazd. doba o 5 min; posun spoju len zo zač. zast. zast. Prietrž, OcÚ z 07:05 hod na 07:00 hod; úprava čas. údajov v úseku Prietrž, Podhorie, horný koniec a Prietrž, Podhorie, dolný koniec

 

205415

Spoj č. 21 – na zast. Hradište p.Vrátnom,Babina zapracovaný čas. údaj 14:42 hod

Spoj č. 12 – na zast. Senica, Horné Suroviny zapracovaná pozn.: „len na výstup“

 

205426

Spoj č. 2, 4 – na zast. Trnava, Kollárova ul. zapracovná pozn. „len na výstup“

 

207406

Spoj č. 35 – zapracované čas. údaje na zast. J.Bohunice, A1  a J,Bohunice, nám.

 

207419

Spoj č. 11 – posun spoju z 04:55 hod na 04:50 hod

Spoj č. 16 – posun spoju z 05:40 hod na 05:35 hod

 

207423

Spoj č. 23 – posun odchodu zo zač. zast. Trnava,G.Dusíka z 04:55 hod na 04:58 hod; úprava čas. údajov v úseku Trnava,J.G.Tajovského -> Trnava, V.Clementisa poliklinika; ostatné čas. údaje bez zmeny

 

207424

Spoj č. 25 – posun spoja z 19:45 hod na 19:50 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. P.Úľany,Jednota zostáva bez zmeny

 

 

Zmeny otváracej doby na predajných miestach ARRIVA Trnava počas vianočných sviatkov

MHD Trnava – ukončenie uzávierky Veternej ulice

Z dôvodu ukončenia uzávierky na Olympijskej a Veternej ulici v Trnave budú linky MHD 6, 14 a 22 od 15.11.2019 (piatok) premávať po pôvodných trasách, t.j. obsluhovať zastávku Olympijská a linka 14 aj zastávku TESCO.

Náhradné zastávky Saleziánska (linky 6, 14 a 22) a Veterná (linka 14) budú zrušené.

 

Cestovné poriadky platné od 15.11.2019:

cestovný poriadok linky 6

cestovný poriadok linky 14

cestovný poriadok linky 22

schéma liniek MHD Trnava počas uzávierky

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 27.10.2019

Na základe oznámenia Okresného riaditeľstva PZ v Trnave bude z dôvodu konania sa futbalového zápasu dňa 27.10.2019 v čase od 16.30 do približne 18.00 a od 19:30 do približne 21:00 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka č.16 nebude obsluhovať navyše zastávku Sladovnícka.

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 10.10.2019

Z dôvodu konania sa futbalového zápasu bude dňa 10.10.2019 v čase od 14.00 do 16.00 a od 18.00 do 24.00 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 12, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka 12 nebude obsluhovať navyše zastávku Hlboká a linka 16 zastávku Sladovnícka.

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 5.10.2019

Z dôvodu konania sa futbalového zápasu bude dňa 05.10.2019 v čase od 14.30 do približne 19.30 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka č.16 nebude obsluhovať navyše zastávku Sladovnícka.

MHD Trnava – uzávierka Veternej ulice – predĺženie

Z dôvodu výstavby kruhovej križovatky na uliciach Veterná a Olympijská v Trnave, bude dočasne zrušená zastávka MHD Olympijská.

Linky 6, 14 a 22 budú v období od 15.7.2019 do 15.11.2019 premávať po zmenených trasách.

Linky 6 a 22 nebudú stáť na zastávke Olympijská, ale zastavia na zastávke Saleziánska.

Linka 14 nebude stáť na zastávkach Olympijská a Tesco, ale zastaví na zastávkach Saleziánska a Veterná.

 

Cestovné poriadky platné od 15.7.2019:

dočasný cestovný poriadok linky 6

dočasný cestovný poriadok linky 14

dočasný cestovný poriadok linky 22

schéma liniek MHD Trnava počas uzávierky