MHD Trnava – ukončenie uzávierky Veternej ulice

Z dôvodu ukončenia uzávierky na Olympijskej a Veternej ulici v Trnave budú linky MHD 6, 14 a 22 od 15.11.2019 (piatok) premávať po pôvodných trasách, t.j. obsluhovať zastávku Olympijská a linka 14 aj zastávku TESCO.

Náhradné zastávky Saleziánska (linky 6, 14 a 22) a Veterná (linka 14) budú zrušené.

 

Cestovné poriadky platné od 15.11.2019:

cestovný poriadok linky 6

cestovný poriadok linky 14

cestovný poriadok linky 22

schéma liniek MHD Trnava počas uzávierky

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 27.10.2019

Na základe oznámenia Okresného riaditeľstva PZ v Trnave bude z dôvodu konania sa futbalového zápasu dňa 27.10.2019 v čase od 16.30 do približne 18.00 a od 19:30 do približne 21:00 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka č.16 nebude obsluhovať navyše zastávku Sladovnícka.

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 10.10.2019

Z dôvodu konania sa futbalového zápasu bude dňa 10.10.2019 v čase od 14.00 do 16.00 a od 18.00 do 24.00 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 12, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka 12 nebude obsluhovať navyše zastávku Hlboká a linka 16 zastávku Sladovnícka.

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 5.10.2019

Z dôvodu konania sa futbalového zápasu bude dňa 05.10.2019 v čase od 14.30 do približne 19.30 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka č.16 nebude obsluhovať navyše zastávku Sladovnícka.

MHD Trnava – uzávierka Veternej ulice – predĺženie

Z dôvodu výstavby kruhovej križovatky na uliciach Veterná a Olympijská v Trnave, bude dočasne zrušená zastávka MHD Olympijská.

Linky 6, 14 a 22 budú v období od 15.7.2019 do 15.11.2019 premávať po zmenených trasách.

Linky 6 a 22 nebudú stáť na zastávke Olympijská, ale zastavia na zastávke Saleziánska.

Linka 14 nebude stáť na zastávkach Olympijská a Tesco, ale zastaví na zastávkach Saleziánska a Veterná.

 

Cestovné poriadky platné od 15.7.2019:

dočasný cestovný poriadok linky 6

dočasný cestovný poriadok linky 14

dočasný cestovný poriadok linky 22

schéma liniek MHD Trnava počas uzávierky

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 1.10.2019

S platnosťou od 01.10.2019 sa menia cestovné poriadky prímestských liniek nasledovne:

Linka 205407 = zavedenie nových spojov = “spoje na zavolanie”
Spoj č. 9 = znam.: “6” Senica,AS 10:00 hod – Rovensko, OcÚ 10:08 hod
Spoj č. 23 = znam.: “+” Senica,AS 15:30 hod – Rovensko, OcÚ 15:38 hod
Spoj č. 12 = znam.: “6” Rovensko, OcÚ 10:10 hod –Senica,AS 10:18 hod
Spoj č. 26 = znam.: “+” Rovensko, OcÚ 15:40 hod – Senica,AS 15:48 hod

Linka 205414 = zavedenie nových spojov = “spoje na zavolanie”
Spoj č. 9 = znam.: “6” Senica,AS 07:45 hod – Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 08:06 hod
Spoj č. 15 = znam.: “6,+” Senica,AS 10:45 hod – Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 11:06 hod
Spoj č. 19 = znam.: “6,+” Senica,AS 14:45 hod – Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 15:06 hod
Spoj č. 21 = znam.: “+” Senica,AS 16:45 hod – Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 17:06 hod
Spoj č. 8 = znam.: “6” Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 08:10 hod – Senica,AS 08:30 hod
Spoj č. 14 = znam.: “6,+” Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 11:10 hod – Senica,AS 11:30 hod
Spoj č. 22 = znam.: “6,+” Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 15:10 hod – Senica,AS 15:30 hod
Spoj č. 26 = znam.: “+” Prietrž, Dolné Paseky, rázc. 17:10 hod – Senica,AS 17:30 hod

Linka 207405
Spoj č. 2 – úprava jazd. doby od zast. Horné Orešany, Rajčianka->Smolenice, žel.st. = skrátená jazd. doba o 6 min; príchod na zast. Smolenice, žel.st. o 15:44 hod; nad spoj doplnená pozn.: „možnosť prestupu na spoj 29/207415 do Bukovej“; zrušený čas. údaj na zast. Smolenice, Chemolak

Linka 207415
Spoj č. 29 – posun spoju zo zast. Smolenice, žel.st. o 5 min neskôr = z 15:40 hod na 15:45 hod (predĺžené čakanie na zast. Smolenice, žel.st.)

Uzávierka Kollárovej ulice v Trnave 6.9.2019

Z dôvodu konania sa futbalového zápasu bude dňa 06.09.2019 v čase od 17.30 do približne 24.00 uzatvorená Kollárova ulica v Trnave. Linky MHD Trnava č. 3, 4, 12, 16 a prímestské linky nebudú v čase uzatvorenia obsluhovať zastávku Kollárova. Linka č.12 nebude obsluhovať navyše zastávku Hlboká a linka č.16 zastávku Sladovnícka.

MHD Trnava – uzávierka Kukučínovej ulice

Z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky Kukučínovej ulice v Trnave budú od 2.9.2019 do 23.12.2019 presmerované linky MHD číslo 1 a 12 po obchádzkovej trase a dočasne zrušené zastávky Kukučínova,Obch.akadémia a Kukučínova.

Linky 1 a 12 v smere na konečnú zastávku Kopánka,Nám.SUT budú premávať po ulici J.Hajdóczyho a Slnečnej s dočasne zriadenými náhradnými zastávkami HajdóczyhoSlnečná.

V smere do mesta sa budú linky 1 a 12 po zastavení na zastávke J.Hlubíka otáčať späť na ulicu J.Hlubíka a pokračovať po Špačinskej ulici. Náhradná zastávka v tomto smere bude len Špačinská,Obch.akadémia.

 

Cestovné poriadky platné od 2.9.2019:

dočasný cestovný poriadok linky 1

dočasný cestovný poriadok linky 12

schéma liniek MHD Trnava počas uzávierky

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 2.9.2019

S platnosťou od 02.9.2019 sa menia cestovné poriadky prímestských liniek nasledovne:

Linka 203401
Spoj č. 2 = predĺžený = začína zo zast. Leopoldov,park o 07:30 hod; posun spoja zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul. zdrav.str. z 07:20 hod na 07:32 hod; príchod na zast. Hlohovec, AS o 07:45 hod; úprava čas. údajov po trase; (žiadosť = vratný spoj k 1/203412)

Linka 203412
Spoj č. 1 – nový spoj; znam.: “X,10”; Hlohovec, Hlohová ul. 07:12 hod – Leopoldov, park 07:25 hod (trasa cez Hlohovec, Šulekovo)

Linka 205414

Spoj č. 24 – posun spoja z 15.45 na 16:00

Spoje č. 17 a 23 sú v označených zastávkach na zavolanie. Zo zastávky Prietrž,OcÚ zabiehajú do 3 častí obce Prietrž nasledovne:

  1. predĺženie spojov od zastávky Prietrž, OcÚ cez zastávku Prietrž, Dol.Paseky rázc. a späť na zastávku Prietrž, OcÚ
  2. predĺženie spojov od zastávky Prietrž, OcÚ na Prietrž, Podhorie, horný koniec; Prietrž, Podhorie, dolný koniec a späť na zastávku Prietrž, OcÚ
  3. predĺženie spojov od zastávky Prietrž, OcÚ na Prietrž, Dolný Deberník; Prietrž, Horný Deberník a späť na zastávku Prietrž, OcÚ

Na zastávkach je uvedený symbol telefónu s poznámkou:

“Prepravu  je nutné objednať zavolaním najskôr 48 hod. a najneskôr 30 min. pred odchodom spoja zo zastávky na tel.č. +421 917 095 167”

Linka 207405
Do linky vložené zastávky:
– Smolenice, potaviny
– Lošonec, cintorín
– Horné Orešany, píla
– Horné Orešany, Majdánske
Spoj č. 5 – predĺžený spoj o úsek Naháč,obec 13:10 hod-> Smolenice, žel.st. 13:20 hod + zlúčený so spojom č.50 z linky 207419;
Spoj č. 6 – nový spoj; znam.: “X,10”; Smolenice,žel.st. 13:55 hod – Naháč, obec 13:08 hod

Linka 207415
Spoj č. 23, 32 – zrušené

Linka 207416
Spoj č. 16 = posun spoju z 13:20 hod na 13:35 hod

Linka 207419
Spoj č. 50 – zrušený spoj = presunutý pod spoj č.5 linky 207405

Linka 207421
Spoj č. 22 – zapracovaný čas. údaj 11:20 hod na zast. Trnava, Trstínska cesta (žiadosť)
Spoj č. 6 – úprava jazd. doby po trase o -5 min; posun spoja zo zač. zast. z 12:20 hod na 12:25 hod, prichod spoju na koneč. zast. bez zmeny

Čiastočná uzávierka Hospodárskej ulice v Trnave v dňoch 27. a 29.7.2019

Dňa 27.07.2019 (sobota) od 8:00 do 11:00 a dňa 29.07.2019 (pondelok) od 8:00 do 14:00 bude z dôvodu opravy časti cesty uzatvorená Hospodárska ulica v Trnave (pri Zelenom kríčku) len v smere na železničnú/autobusovú stanicu.

Obmedzenia pre mestskú autobusovú dopravu Trnava

Bez náhrady budú počas uzávierky zrušené zastávky:

  • Hospodárska,Bernolákova brána pre linky 1, 2, 6 a 14 v smere Dohnányho/Študentská,
  • Vansovej,cintorín Zelený kríčok pre linku 2 v smere Dohnányho,
  • Študentská,Orion aŠtudentská,ZŠ pre linku 6 v smere Prednádražie.

Linky 1 a 14 budú premávať po obchádzkovej trase cez ulice: T.Vansovej, J.Bottu, Študentskú späť na Hospodársku, linka 2 po obchádzkovej trase cez ulice: J.Bottu, Študentskú späť na Hospodársku a linka 6 po obchádzkovej trase cez ulice: T.Vansovej a J.Bottu.

Obmedzenia pre prímestskú dopravu

Linky prímestskej dopravy stojace na Šrobárovej ulici budú premávať po obchádzkovej trase cez ulice: T.Vansovej, J.Bottu, Študentská a späť na Hospodársku.

Linky prímestskej dopravy stojace na vystupovanie na zastávke Trnava, Hospodárska ul. čerp. st. túto zastávku vynechajú, pôjdu po obchádzkovej trase a v smere od Suchej nad Parnou a Šelpíc budú na vystupovanie zastavovať na zastávke T.Vansovej,cintorín a v smere od Bieleho Kostola na zastávke T.Vansovej,Okružné nám.