Zmena cestovných poriadkov od 15.3.2021

203402

Spoj č. 9, 44 – posun spoju z 06:30 hod na 06:15 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a zapracovaný čas. údaj; +25 až 18 min jazd.doby;

Spoj č. 7, 19, 23, 29, 27, 31, 21, 41, 49, 26 – Vložená zast. D.Otrokovce, obec a Radošina,ZŠ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +25 až 18min jazd.doby;

Spoj č. 17, 2, 20  – zrušený úsek Tekoľdany,rázc. -> Tekoľdany, obec;

Spoj č. 13- zrušený úsek Tekoľdany,rázc. -> Tekoľdany, obec; zapracované čas. údaje v úseku Otrokovce, háj -> D. Otrokovce, obec a späť

Spoj č. 15, 3, 22, 18, 28, 38 – zrušený

Spoj č. 23, 27 – Vložená zast. D.Otrokovce, obec a Radošina,ZŠ; zapracované čas. údaje na ložených zast.; +20 min jazd.doby

Spoj 35 – posun spoju z 16:20 jod na 16:30 hod; Vložená zast. D.Otrokovce, obec  Radošina,ZŠ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +23 min jazd.doby;

Spoj č. 6 – posun spoju z 04:45 hod na 04:20 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +25 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 05:23 hod

Spoj č. 10 – posun spoju z 04:45 hod na 04:25 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ; zapracovaný čas. údaj na vloženej zast.; +13 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 05:23 hod

Spoj č. 14 – posun spoju z 04:50 hod na 04:30 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +20 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 05:25 hod

Spoj č. 16 – posun spoju z 05:30 hod na 05:10 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +25 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 06:15 hod

Spoj č. 4 – posun spoju z 12:45 hod na 12:20 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +24 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 13:29 hod

Spoj č. 36 – posun spoju z 13:10 hod na 12:45 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +24 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 13:39 hod

Spoj č. 40 – zmema znam. z „X,20“ na „X, 68“ posun spoju z 13:45 hod na 13:50 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ; zapracovaný čas. údaj na vloženej zast.; +13 min jazd. doby; prichod na zast. HC,AS 14:48 hod

Spoj č. 52 – posun spoju z 16:40 hod na 16:20 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ; zapracovaný čas. údaj na vloženej zast.; +14 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 17:16 hod

Spoj č. 54 – posun spoju z 16:55 hod na 16:30 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +17 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 17:22 hod

Spoj č. 56 – posun spoju z 21:00 hod na 20:35 hod; Vložená zast. Radošina,ZŠ a D.Otrokovce, obec ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +25 min jazd.doby; prichod na zast. HC,AS 21:35 hod

203403

Spoj č. 1 – zrušený úsek H.Orokovce->Tekoľdany,rázc.; posun spoju o 10 min skôr zo zast. Orešany, Jednota z 05:42 na 05:32 (posun je po celej trase spoju)

Spoj č. 5 – Vložená zast. D.Otrokovce, obec a Radošina,ZŠ; zapracované čas. údaje na vložených zast.; +6 min jazd.doby; zrušené čas. údaje v úseku Tekoľdany, rázc. -> Ardanovce

Spoj č. 2 – posun spoju o 10 min skôr zo zač. zast., z 06:25 hod na 06:15 hod, vložená zast. D.Otrokovce, obec a Radošina,ZŠ, +25 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. HC,AS o 07:45 hod

Spoj č. 6 – zrušený úsek H.Orokovce->Tekoľdany,rázc.;

 

203406

Spoj c. 20 = zrušený

 

203413

Spoj c. 27 = rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 27 = znam. „X,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

b) Spoj č. 47 = znam. „6,33“ trasa a čas. údaje bez zmeny, ale bez značky pokračuje na spoji 20/203407

Spoj č. 4 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. Hlohovec, Bernolákova ul., a Hlohovec,Bernolákova ul.pešia lávka; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Hlohová ul. (+1 km)

 

203415

Spoj č. 103 – úprava čas. údajov v úseku Šúrovce, Varov Šúr ->Trnava, AS; +5 min jazd.doby; príchod na koneč.zast. Trnava, AS o 16:05 hod

Spoj č. 17 – posun spoja z 17:30 hod na 17:35 hod; -15 min jazd. doby;  úprava čas.údajov po trase

Spoj č. 22 – úprava čas. údajov v úseku Trnava, Bernolákova ul. Kriváň ->Hlohovec, AS; -5 min jazd. doby; príchod na koneč.zast. Hlohovec, AS o 19:55 hod

 

 

 

 

Obchádzka uzavretej cesty v úseku Horné Otrokovce-Tekolďany rázcestie.

V dňoch od 15.3. do 5.4.2021 bude cesta III/315 v úseku Horné Otrokovce-Tekolďany rázc. úplne uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie priepustu na ceste.

Z tohto dôvodu bude trasa linky 203402 Hlohovec-Šalgovce-Radošina a 203403 Hlohovec-Radošina-Piešťany upravená a presmerovaná na cestu cez Veľké Ripňany, Merašice, Dolné Otrokovce.

Dĺžka obchádzky spôsobila časový posun odchodov spojov o 20-25min. skôr z obcí Ardanovce, Šalgovce, Orešany, Tekolďany v smere do Hlohovca, preto sa treba v týchto dňoch riadiť dočasnými cestovnými poriadkami, ktoré nájdete na stránke www.arriva.sk/trnava, v autobusoch, na obecných úradoch a na dotknutých zastávkach.

 

Zmena nástupíšť na AS v Piešťanoch od 23.2.2021

Od 23.02.2021 bude z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice zmena v organizácií dopravy a zmena autobusových nástupíšť. Autobusové nástupištia sú zaznačené v orientačnom pláne v priloženom odkaze.

orientačný plán AS PN_23.02.2021

Ďakujeme za pochopenie.

 

MHD Senica – od 17.2.2021 premávka opäť v plnom režime

Z rozhodnutia Mesta Senica bude MHD Senica premávať od stredy 17.2.2021 v plnom režime ako počas dní školského vyučovania. T.j. opäť budú premávať školské spoje linky 4 a spoj č. 17 na linke 1 s odchodom z AS o 14:25.

Vždy  v stredu a piatok je na regionálnej úrovni prehodnocované, či sa od najbližšieho pondelka otvoria školy v Senici a tomu bude prispôsobené aj premávanie MHD.

Za pochopenie ďakujeme.

MHD Senica – od 9.2.2021 premávka opäť v prázdninovom režime

Z rozhodnutia Mesta Senica bude MHD Senica premávať od utorka 9.2.2021 opäť v prázdninovom režime. Nebudú premávať školské spoje linky 4 a spoj č. 17 na linke 1 s odchodom z AS o 14:25.

Vždy  v stredu bude na regionálnej úrovni prehodnocované, či sa od najbližšieho pondelka otvoria školy v Senici a tomu bude prispôsobené aj premávanie MHD.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Zmena cestovných poriadkov od 8.2.2021

205404

Spoj č. 7, 15, 2, 18 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

205408

Spoj č. 13, 12, 27, 28, 15, 18, 16, 17, 43, 23, 32, 30, 14, 9 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

Spoj č. 3 = zastavená prevádzka od 8.2.2021; spoj je prevádzkovaný len cez „oficiálne prázdniny“ (keď nepremávajú školské/posilové spoje)

205411

Spoj č. 1, 8, 14 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

Spoj č. 3, 10 = zastavená prevádzka od 8.2.2021; spoje sú prevádzkované len cez „oficiálne prázdniny“ (keď nepremávajú školské/posilové spoje)

205418

Spoj č. 1, 11, 12 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

 

 

 

 

Zmena cestovných poriadkov od 1.2.2021

203409

Spoj c. 28 = na zast. Trakovice, PD zapracovaný čas. údaj 14:24 hod

 

203413

Spoj c. 5 = na zast. Nitra, Štúrova ul. zapracovaný čas. údaj 07:25 hod

 

204402

Spoj č. 1 – posun spoju z 05:35 hod na 05:40 hod

Spoj č. 11 – oprava čas. údajov v úseku Brezová p.B., aut.st. -> Brezová p.B., žel.st.

Spoj č. 10 – oprava čas. údajov v úseku Prašník u Fajnorov->Vrbové, ev.a.v.kostol

Spoj č. 6 – na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 2/207409 do Chtelnice a Trnavy“

 

204406

Spoj č. 2 –  zrušený = zlúčený so spojom č. 12

Spoj č. 12 – zmena znam. z „X,68“ na „X,25“ (zlúčený so spojom č. 2)

Spoj č. 8 – oprava čas. údajov v úseku Piešťany, letisko, podjazd ->Piešťany, nákup.str.

 

204408

Spoj č. 21 – posun spoju z 14:45 hod na 14:55 hod; uprava čas. údajov po trase; na zast.Modrová,pošta doplnená pozn.: „čaká spoj 19/304418 z N.Mesta n.V.“

Spoj č. 12 – oprava čas. údajov v úseku Hubina,OcÚ->Moravany n.V., depo a Banka,štadión–> Piešťany, AS; -5 min jazd. doby

 

204410

Spoj č. 1 – posun spoju z 08:50 hod na 08:25 hod; na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 4/207409 do Chtelnice a Trnavy“, nad spojom zrušená pozn. „pokračuje…..“

 

204413

Spoj č. 5 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 5 = znam.: „X,10“ = trasa a čas. údaje bez zmeny;

b) Spoj č. 7 = znam.: „X,68“ = čas. údaje bez zmeny ale zmena trasy = na zast. Kočin-Lančár, Kočín a Kočin-Lančár,Lančár zapracované čas. údaje;

 

204414

Spoj č. 7 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 7 = znam.: „X,+,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny; spoj pokračuje na spoji 17/204414

b) Spoj č. 37 = znam.: „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny; spoj pokračuje na spoji 27/204414

 

204416

Spoj č. 61 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 61 – znam.: „X,10“ – posun spoju z 6:45 hod na 06:40 hod; -5 min jazd.doby; trasa spoju bez zmeny; na zast. Chtelnica,nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 2/207409 do Trnavy“

b) Spoj č. 71 – znam.: „X,68“ – posun spoju z 6:45 hod na 06:50 hod; -5 min. jazd.doby; trasa spoju bez zmeny

Spoj č. 21 – oprava čas. údajov na zast. Krakovany, žel.zast.; Vrbové, žel.st.; Kočín-Lančár,Lančár rázc.; Dolný Lopašov

Spoj č. 63 – posun spoju z 22:35 hod na 22:40 hod

Spoj č. 40 – oprava čas. údajov v úseku Kočín-Lančár, Lančár-> Vrbové,nám.; -5 min. jazd. doby

Spoj č. 28 – oprava čas. údajov v úseku Kočín-Lančár, Lančár rázc.->Piešťany, Mlyny; -5 min. jazd. doby

Spoj č. 36 – oprava čas. údaju na zast. Piešťany, Kocurice, rázc. z 13:59 hod na 14:00 hod

Spoj č. 66 – posun spoju z 21:30 hod na 21:35 hod

 

204419

Spoj č. 29 – posun spoju z 13:10 hod na 14:45 hod

Spoj č. 17, 19 – oprava čas. údajov v úseku Piešťany, Bratislavská ul.-> Pobedim; +5 min. jazd. doby

Spoj č. 2 – oprava čas. údajov v úseku V.Orvište, nadjazd-> Piešťany,AS; +2 min. jazd. doby

Spoj č. 18 – posun spoju z 13:35 hod na 15:20 hod

Spoj č. 22 – posun spoju z 20:30 hod na 20:10 hod; +4 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; na zast. Ostrov, Malé Orvište a Ostrov,obec zapracované čas. údaje;  v cenniku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce  Ostrov

 

204425

Spoj č. 4 – posun spoju z 17:05 hod na 17:00 hod

 

204428

Spoj č. 2 – oprava čas. údajov na zast. Piešťany,Kláštorská ul.Vŕšok a Piešťany,nákup.str.
Spoj č. 10 – posun spoju z 16:55 hod na 16:50 hod

 

205405

Spoj č. 30 = posun spoju zo zast. Gbely, nám. z 16:18 hod na 16:40 hod, príchod na koneč.zast. Senica, AS o 17:20 hod

 

205415

Spoj č. 31 – posun spoju z 17:00 hod na 16:30 hod

Spoj č. 35 – posun spoju z 18:35 hod na 18:30 hod

 

207409

Spoj č. 2 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn,: „ čaká spoj 6/204404 z Myjavy a spoj 6/204402 z Brezovej p.B.“  a na zast. Chtelnica,nám. pozn,: „ čaká spoj 61/204416 z Kočín-Lančár“

Spoj č. 4 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn,: „ čaká spoj 1/204410 z Piešťan“

 

 

MHD Piešťany – zastávka NÚRCH

Od 10.11.2020 do 20.1.2021 na linke 204108 spojoch 11 a 13 nebude obsluhovaná zastávka NÚRCH z dôvodu zhustenej premávky a neprejazdnosti úseku pre autobus. V danej lokalite je zriadené dočasné odberové miesto pre COVID19.

Od 21.1.2021 bude odberové miesto pre COVID19 zrušené, od uvedeného dátumu bude zástavka na spojoch 11 a 13 linky 204108 opäť obsluhovaná.

Za pochopenie ďakujeme.

 

MHD Trnava – po 18.1.2021 pokračuje premávanie v prázdninovom režime

Mestská autobusová doprava v Trnave  aj naďalej premáva v prázdninovom režime. Pôvodný termín bol stanovený do 18. januára 2021, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia C0VID-19 a v zmysle nariadení Vlády SR o obmedzení mobility obyvateľstva sa predlžuje až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.