Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.07.2022

203401

Spoj č. 14 – posun spoja z 13:55 hod na 13:50 hod

203402

Spoj č. 56 – posun spoja z 21:00 hod na 20:50 hod

203403

Spoj č. 61, 63, 69, 73, 83, 85, 87, 62, 64, 66, 72, 76, 86, 88 – zrušené spoje

Spoj č. 55 – posun spoja z 08:25 hod na 08:30 hod

Spoj č. 57 – posun spoja z 09:05 hod na 09:40 hod

Spoj č. 59 – posun spoja z 09:45 hod na 10:35 hod

Spoj č. 65 – posun spoja z 11:45 hod na 12:05 hod

Spoj č. 67 – posun spoja z 12:25 hod na 12:35 hod

Spoj č. 71 – posun spoja z 13:05 hod na 13:15 hod

Spoj č. 77 – posun spoja z 14:45 hod na 14:35 hod

Spoj č. 56 – posun spoja z 08:20 hod na 08:25 hod

Spoj č. 58 – posun spoja z 09:00 hod na 09:15 hod

Spoj č. 60 – posun spoja z 09:40 hod na 09:50 hod

Spoj č. 68 – posun spoja z 12:20 hod na 12:25 hod

Spoj č. 74 – posun spoja z 13:40 hod na 13:20 hod

Spoj č. 78 – posun spoja z 14:40 hod na 14:30 hod

Spoj č. 80 – posun spoja z 15:00 hod na 14:40 hod

Spoj č. 82 – posun spoja z 16:00 hod na 15:50 hod

Spoj č. 84 – posun spoja z 16:40 hod na 16:30 hod

203408

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203413 

Spoj č. 37 – posun spoja z 14:35 hod na 14:45 hod

Spoj č. 24 – posun spoja z 15:15 hod na 15:25 hod

203415

Spoj č. 22 – posun spoja z 19:00 hod na 19:05 hod

205413

Spoj č. 11 – posun spoja z 5:40 hod na 5:35 hod

205420

Spoj č. 9 – posun spoja z 17:45 hod na 17:40 hod

 

204 404

Spoj č. 29: zrušená zachádzka do obce Šípkové

Pozastavené spoje:

204 408

Spoj č. 37: odchod Piešťany, AS 22:25 hod.

204 416

Spoj č. 21: odchod Piešťany, AS o 10:00 hod.

Spoj č. 25: odchod Piešťany, AS o 12:10 hod.

Spoj č. 16: odchod Chtelnica, nám. o 6:20 hod.

Spoj č. 28:  odchod Chtelnica, nám. o 11:00 hod.

Spoj č. 29: odchod Piešťany, AS z 12:55 hod. posunutý na 12:50 hod., zachádzka na Kočín-Lančár, Kočín  a Kočín -Lančár, Lančár

Spoj č. 102: zrušený – premáva v sobotu , odchod  Chtelnica, nám 9,15 hod. (doprava zabezpečená spojom 26)

Spoj č. 26: zmena znamienka z „x,79“- na „x,,6, 30“, odchod z Chtelnica, nám. o 9:15 hod.

204 419

Spoj č. 21: odchod Piešťany, AS 21:20 hod.

Spoj č. 24: odchod Pobedim, 21:45 hod.

204 426

Spoj č. 5: odchod Piešťany, AS  16:05 hod.

Spoj č. 8: odchod Nové Mesto nad Váhom, žel. st. o 17:50 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 21.06.2022

207409

Spoj č. 3 = zastavený od 21.6 do 30.6.2022, premáva iba v sobotu.

Spoj č. 103 = nový spoj,premáva od 21.6. do 30.6.2022. Zachádzanie na zast. Kočín-Lančár, Lančár a Kočín-Lančár, Kočín .

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 17.06.2022

204404

Spoj č. 29 – zapracovaný časový údaj na zástavke Šípkové cintorín, Šípkové pri zvonici, príchod na konečnú zast. Krajné, aut.st. o 15:00 hod.

 

 

Dočasné zastavenie spojov od 15.06.2022 na dobu 7 dní

Vážení cestujúci,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti našich kolegov vodičov zo strediska Piešťany prišlo k výpadkom spojov, ktoré sa dotkli šiestich liniek prímestskej dopravy. Podľa aktuálnych informácií predpokladáme, že tento stav bude trvať nasledujúcich 7 dní.

Na základe dohody s objednávateľom – Trnavským samosprávnym krajom sme preto pristúpili k dočasnej úprave cestovných poriadkov. Snažili sme sa pritom zohľadniť počet cestujúcich na jednotlivých spojoch a to, či majú možnosť využiť v krátkom časovom odstupe iný spoj.

Linka Spoj Čas odchodu Smer jazdy
204416 61 6:40 Vrbové-Chtelnica
204416 40 7:20 Chtelnica-Vrbové
204416 19 8:15 Vrbové-Chtelnica
204416 26 9:15 Chtelnica-Piešťany
204410 9 11:00 Piešťany-Krajné
204404 30 12:43 Krajné-Vrbové
204410 13 14:30 Vrbové-Krajné
 204426 3 15:15 Piešťany-Lúka
204426 6 15:45 Lúka-Piešťany
204426 5 16:05 Piešťany-NM n.Váhom
204426 8 17:50 NM n.Váhom-Piešťany
204419 21 21:20 Piešťany-Pobedim
204419 24 21:45 Pobedim-Piešťany
204408 37 22:25 Piešťany-Modrová

Našim kolegom prajeme skoré uzdravenie a cestujúcim, ktorých sa výpadky dotkli, sa ospravedlňujeme a prosíme ich o pochopenie.

ARRIVA Trnava, a.s.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 09.05.2022

207410, 207412, 207413  = návrat k pôvodným cestovným poriadkom pred uzávierkou železničného priecestia v obci Križovany nad Dudváhom

207411

Spoj č. 32 – posun spoju z 14:33 hod na 14:38 hod

207416

Spoj č. 17 – posun spoju z 13:00 hod na 12:55 hod;  zrušené čas. údaje na zast. a v úseku Modra,Štefánikova -> Pezinok, Trnavská a  v úseku Pezinok, Fándlyho  -> Pezinok, Grinava

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Pezinok, Radničné námestie -> Trnava, AS

Spoj č. 30 – úprava čas. údajov v úseku Pezinok, Radničné námestie -> Trnava, Hospodárska ul. čerp.st.;

207419

Spoj č. 45 – na zast. Suchá nad Parnou., Kostol doplnená poznámka

Spoj č. 56 – doplnené čas. údaje na zast. Suchá nad Parnou., Hoštáky; Suchá nad Parnou. ,Ružová dolina; Trnava, Orešianska ul.; Trnava, Suchovská ul.; Trnava, Hospodárska ul. čerp.st.

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 03.05.2022

 

207410

Spoj č. 1 – zrušené časové údaje v úseku Zavar, obec -> Križovany n.D.,žel.st.;zapracované časové údaje na zástavke Vlčkovce, rázc., Križovany n.D., ZŠ; Križovany n.D.,pošta.

Spoj č.  3 – zrušené časové údaje v úseku Zavar, Hlavná ul.-> Križovany n.D.,ZŠ; príchod na konečnú zástavku Vlčkovce,rázc, o 05:55 hod.

Spoj č.  5, 9, 8 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.

Spoj č.  11 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.; posun spoju z 13:20 hod na 13:15 hod.

Spoj č.  13 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany, žel.st.;zapracovaný čas. údaje na zástavke Vlčkovce,rázc.; Križovany n.D.,ZŠ; Križovany n.D.,pošta.

Spoj č.  2– zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.;príchod na konečnú zástavku Trnava,AS o 05:35 hod.

Spoj č. 20 – zrušený

Spoj č.  14 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D., žel.st.; posun spoju z 14:37 hod na 14:47 hod.

Spoj č. 120 – nový spoj; znamienko „ X“; Križovany n.D., pošta 13:00 hod – Zavar, Automobilová 13:15 hod.

207413

Spoj č. 39 – posun spoju z 06:50 hod na 06:55 hod.

Spoj č. 37 – posun spoju z 13:40 hod na 13:45 hod.

207412

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:00 hod na 07:05 hod.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.05.2022

207421 

Spoj č. 6 = úprava časových údajov po trase od zástavky Senica, Vajanského.ul. po Boleráz, rázc., príchod na konečnú zástavku bez zmeny.

205423

Spoj č. 2 = úprava časových údajov po trase od zástavky Pezinok, Radničné nám. po Dolné Orešany, Obec., príchod na konečnú zástavku bez zmeny.

205410

Spoj č. 7 = zmena časového údaju na zástavke Sološnica, pri kríži z 9:03 hod na 9:00 hod.

205425

Spoj č. 5 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

Spoj č. 4 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

205401

Spoj č. 28 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

Spoj č. 25 = zmena znamienka z „7,23“ na „7,57“

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 11.04.2022

203401

Spoj č. 18 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 18 = znam.: “X,+” = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 118 = znam.: “6” = kópia spoju č. 18, ale skrátený po zast. Leopoldov, Gojdičova ul.,žel.st.; a posun spoju z 16:30 hod na 16:15 hod; + pozn. “pokračuje na 203405/101 do Trakovíc”

203402

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203403

Spoj č. 49 – nový spoj; znam.: “X”; Hlohovec, AS 07:15 hod – Hlohovec, Hlohová ul. 07:20 hod

Spoj č. 50 – nový spoj; znam.: “X”; Hlohovec, Hlohová ul. 06:50 hod – Hlohovec, AS 06:55 hod

203405

Spoj č. 101 – nový spoj; znam.. “6”; Leopoldov, Gojdičova ul.,žel.st. 16:55 hod – Trakovice,rázc.pri kríži 17:02 hod

Spoj č. 102 – nový spoj; znam.. “6”; Trakovice,rázc. 17:05 hod – Hlohovec, HM Tesco 17:15 hod

Spoj č. 35 –  posun spoju z 14:45 hod na 14:50 hod; + pozn. “čaká vlak max 5 min”

Spoj č. 33 – posun spoju z 14:20 hod na 14:25 hod

203406

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203407

Spoj č. 9 – zmena znam. z “X,6” na “X”

Spoj č. 22 – posun spoju z 23:10 hod na 23:15 hod;

Spoj č. 34, 101 – zrušené spoje

203410

Spoj č. 25 –  posun spoju z 18:28 hod na 18:43 hod; zmena znam. z “X” na “X,6”

Spoj č. 27 – zmena znam. Z “6,+” na “+”

Spoj č. 30 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 30 = znam.: “X,+” = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 130 = znam.: “6” = kópia spoju č. 30, ale zapracovaný čas. údaj na zast. Leopoldov, liehovar; +4 min. jazd. doby, príchod na koneč. zast. Hlohovec, HM Tesco o 17:45 hod

203413

Spoj č. 19 –  posun spoju z 14:45 hod na 14:55 hod

Spoj č. 31 –  posun spoju z 22:25 hod na 22:30 hod

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203415

Spoj č. 23 –  posun spoju z 22:25 hod na 22:09 hod; zrušený čas. údaj na zast. HC, HM TESCO

Spoj č. 19 – posun spoju z 18:25 hod na 18:45 hod

Spoj č. 24 – posun spoju z 19:10 hod na 19:15 hod

Spoj č. 49 – na zast. Siladice, Jednota doplnená pozn.: “čaká spoj 19/203415 z Hlohovca”

Spoj č. 117 – posun spoju z 18:30 hod na 18:50 hod

Spoj č. 116 – posun spoju z 19:30 hod na 19:45 hod

Spoj č. 37 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 37 = znam.: “X” = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 137 (TT)= znam.: “6” = kópia spoju č. 37, ale posun spoju z 06:35 hod na 06:50 hod

Spoj č. 7 – posun spoju z 11:30 hod na 11:35 hod

Spoj č. 9 – rozdelený na 2 spoje

  1. Spoj č. 9 = znam.: “X” = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 99 = znam.: “6” = kópia spoju č. 9, ale posun spoju z 12:05 hod na 12:20 hod

Spoj č. 48 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 48 = znam.: “X” = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 148 (TT)= znam.: “6” = kópia spoju č. 48, ale posun spoju z 14:55 hod na 14:35 hod; úprava čas- údajov po trase

204401

Zmena trasy spojov 1, 7, 9 = najskôr čas. údaj na zast. Hlohovec, Priemyselna ul., následne HC, HM TESCO

Zmena trasy spojov 4, 8, 10 = najskôr čas. údaj na zast. HC, HM TESCO, následne Hlohovec, Priemyselna ul.,

Spoj č. 10 –  posun spoju z 22:30 hod na 22:40 hod; úprava čas. údajov po trase; – 5 min jazd. doby; na zast.

V.Kostoľany, OcÚ zrušená pozn.: “je možná nadväznosť 39/204415”

204412

Spoj č. 48 –  posun spoju z 22:25 hod na 22:30 hod

204414

Spoj č. 9 – posun spoju z 06:20 hod na 06:15 hod; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby; príchod na koneč.

zast. bez zmeny

204421

Spoj č. 54 –  posun spoju z 08:50 hod na 07:35 hod

Spoj č. 64 –  posun spoju z 11:38 hod na 09:40 hod

Spoj č. 58 –  posun spoju z 14:25 hod na 12:55 hod

Spoj č. 103 –  posun spoju z 05:50 hod na 04:30 hod

Spoj č. 104 –  posun spoju z 06:40 hod na 05:20 hod

Spoj č. 51 –  posun spoju z 07:50 hod na 08:30 hod

Spoj č. 4 –  posun spoju z 08:45 hod na 09:50 hod

Spoj č. 53 –  posun spoju z 09:50 hod na 12:30 hod

Spoj č. 14 –  posun spoju z 10:40 hod na 13:20 hod

Spoj č. 59 –  posun spoju z 11:55 hod na 14:27 hod

Spoj č. 8 –  posun spoju z 13:25 hod na 15:25 hod

Spoj č. 57 –  posun spoju z 15:55 hod na16:30 hod

I N F O R M Á C I E o verejnej autobusovej doprave počas rekonštrukcie mosta v Hlohovci- aktualizácia 30. 3. 2022

Vážení cestujúci,

počas rekonštrukcie mosta v Hlohovci bude od 31.3. do 18.10. 2022 prímestská autobusová doprava prevádzkovaná nasledovne:

Linky:

203401 Hlohovec-Madunice-Piešťany

203405 Hlohovec-Červeník-Trnava

203409 Hlohovec-Malženice-Jaslovské Bohunice

203410 Hlohovec-Žlkovce-Veľké Kostoľany

203412 Hlohovec-Šulekovo-Leopoldov

203414 Hlohovec-Sereď-Bratislava

203415 Hlohovec-Šúrovce-Trnava

203423 Hlohovec-Trakovice-Trnava-Senec-Bratislava

204401 Vrbové-Veľké Kostoľany-Madunice-Hlohovec

204421 Piešťany-Hlohovec-Nitra

počas rekonštrukcie mosta nebudú vychádzať zo zastávky AS Hlohovec, budú vychádzať z dočasne umiestnených zastávok pri parkovisku Tesco na ceste za čerpacou stanicou Oliva. Názov zastávky v cestovných poriadkoch je Hlohovec,HM TESCO.

Všetky spoje vychádzajúce z týchto zastávok budú zachádzať na železničnú stanicu Leopoldov.

Výstupná zastávka bude umiestnená na ceste medzi kruhovým objazdom a mostom. Všetky prichádzajúce spoje budú taktiež zachádzať na železničnú stanicu Leopoldov.

K obmedzeniam počtu spojov oproti riadnemu cestovnému poriadku nedôjde okrem linky 204421. Treba sledovať odchody spojov od HM TESCO, ktoré boli upravené kvôli času potrebnému na peší presun cez most a vlakovým prípojom. Cestové poriadky nájdete na stránke tu:  Cestovné poriadky

 Linky:

203402 Hlohovec-Šalgovce-Radošina

203403 Hlohovec-Radošina-Piešťany

203406 Hlohovec-Veľké Ripňany

203407 Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce

203408 Hlohovec-Sasinkovo

203413 Hlohovec-Lukáčovce-Nitra

204412 Piešťany-Sokolovce-Hlohovec

204421 Piešťany-Hlohovec-Nitra

204409 Topoľčany-Veľké Ripňany-Hlohovec

budú mať presunuté nástupištia na Hlohovej ulici na zastávky 1-4 pred kruhovým objazdom. Nástupištia prímestskej dopravy na Hlohovej ul. č. 5,6,7 budú v tomto období zrušené. Všetky tieto linky na AS Hlohovec majú nástupištia zachované. Linka 204421 bude vychádzať z AS Hlohovec podľa cestovného poriadku. K obmedzeniam počtu spojov oproti riadnemu cestovnému poriadku nedôjde okrem linky 204421, treba sledovať odchody, niektoré časy sú upravené k vôli peším presunom cez most.

Kyvadlová doprava bude premávať po trase AS Hlohovec-Hlohová ul.-AS Hlohovec, spoje sú doplnené na linke 203403.

Nástup kyvadlovej dopravy na AS je na zastávke č.5, výstup na zast.MHD, nástup na Hlohovej ul. je na zastávke č.10 /vedľa terajšej výstupnej zastávky/ výstup kyvadlovej dopravy na Hlohovej ulici bude na zastávke č.4.

Linky: 202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec a  202426 Sereď-Vinohrady nad Váhom-Hlohovec zostávajú na súčasných nástupištiach.

nákres nástupíšť na zastávke Hlohovec, Hlohová ul. tu: Hlohová

nákres nástupíšť na zastávke Hlohovec, HM TESCO tu: Tesco

 

Ďakujeme za pochopenie

ARRIVA Trnava, a.s.

Čiastočne zrušené spoje dňa 30.3.2022 na linke 204421

Dňa 30.3.2022 z dôvodu uzávery mostu v Hlohovci bude linka 204421/7 premávať iba v úseku od Piešťan po Šulekovo rázc., časť spoja Hlohovec – Nitra bude vynechaná a linka 204421/6 bude premávať iba v úseku Šulekovo rázc. – Piešťany, časť spoja Nitra – Hlohovec bude vynechaná.

ďakujeme za pochopenie