Zmena cestovných poriadkov od 11.03.2023

203402

Spoj č. 10 – posun spoju z 04:45 hod na 04:40 hod

Spoj č. 22 – posun spoju z 07:30 hod na 07:40 hod

203415

Spoj č. 13 – úprava čas. údajov na zast. v úseku Zavar, obec-> Zavar, Automobilová

204412                                                                            

Spoj č. 10 – posun spoju z 06:25 hod na 06:30 hod

205403

Spoj č. 5 – posun spoju z 07:55 hod na 08:00 hod; -5 jazd. doby; čas. údaje v úseku  Kúty,žel.st. – >Brodské,žel.st. zostávajú bez zmeny

Spoj č. 13 – predĺžený po zástavku Brodské,žel.st. príchod na konečnú zástavku 15:30 hod

207402

Spoj č. 19 – na zast. Špačince,ZŠ zrušená poznámka „len na nástup“

 

 

 

Zmena cestovných poriadkov od 06.03.2023

203401

Spoj č. 23 – posun spoju z 18:30 hod na 18:35 hod

203402

Spoj č. 5 – posun spoju z 05:25 hod na 05:30 hod

Spoj č. 7, 9 – posun spoju z 06:30 hod na 06:35 hod

Spoj č. 41 – posun spoju z 18:30 hod na 18:35 hod

Spoj č. 56 – posun spoju z 21:00 hod na 20:55 hod

Spoj č. 26 – posun spoju z 08:45 hod na 08:35 hod

203403

Spoj č. 1 – posun spoju z 05:35 hod na 05:30 hod

Spoj č. 2 – posun spoju z 06:25 hod na 06:20 hod

203406

Spoj č. 1 – posun spoju z 05:20 hod na 05:25 hod

Spoj č. 6, 8  – zrušený čas. údaj na zast. Hlohovec,Hlohová ul. a doplnená pozn. : „pokračuje na spoji 63 (55)/203405 do Trnavy“

203407

Spoj č. 1 – posun spoju z 05:25 hod na 05:30 hod

Spoj č. 4 – posun spoju z 05:45 hod na 05:50 hod

Spoj č. 21 – posun spoju z 20:35 hod na 20:30 hod

203410

Spoj č. 15 – zapracovaný čas. údaj na zast. Leopoldov, Gojdičova ul.zdrav.str. a  Leopoldov,Gojdičova ul.žel.st.

203413

Spoj č. 2 – posun spoju z 05:10 hod na 05:05 hod; na zast. Rišňovce, rázc.Rumanová zrušená pozn.: „čaká 3/403403..“

Spoj č. 34 – posun spoju z 20:45 hod na 20:40 hod

203415

Spoj č. 17 – posun spoju z 17:35 hod na 17:30 hod; úprava čas. Údajov po trase; príchod na konečnú zast. Trnava, AS o 18:27 hod

Spoj č. 22 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Šulekovo rázc.obec ->Hlohovec, AS; príchod na konečnú zast. Hlohovec, AS o 20:00 hod

204404

Spoj č. 22 – posun spoju z 11:06 hod na 11:08 hod; na zast. Krajné, aut.st. doplnená pozn.: „čaká spoj 9/304421 zo Starej Turej“

204408

Spoj č. 23, 29, 31, 15, 30,26, 34, 40 – nad spojom zrušená značka “preprava bicyklov”

Spoj č. 4 – posun spoju z 04:27 hod na 04:32 hod

204412                                                                            

Spoj č. 19 – posun spoju z 11:20 hod na 11:10 hod

Spoj č. 16 – posun spoju z 09:20 hod na 09:30 hod

Spoj č. 20 – posun spoju z 10:00 hod na 10:05 hod

204413

Spoj č. 22 – posun spoju z 17:55 hod na 18:00 hod

204415

Spoj č. 38 – posun spoju z 17:53 hod na 17:40 hod

204416

Spoj č. 57 – posun spoju z 18:50 hod na 18:40 hod

204421

Spoj č. 7 – posun spoju z 15:05 hod na 15:15 hod

205402

Spoj č. 3 – posun spoju z 09:15 hod na 09:00 hod

205403

Spoj č. 5 – posun spoju z 08:00 hod na 07:55 hod

Spoj č. 3 – posun spoju z 12:45 hod na 12:40 hod

Spoj č. 16, 4 – na zast. Kúty, žel.st. doplnená pozn.: „čaká vlak zo Skalice max. 5 min.“

205414

Spoj č. 2, 10 – v úseku Prietrž, OcÚ-> Prietrž, Podhorie zrušené značka “na zavolanie”

205420

Spoj č. 2 – nový spoj; znam.: „X,43“; Sekule Žel.stanica 14:47 hod – Borský Sv. Jur, Kostol 14:52 hod; poznámka  na zast. Sekule, Žel.stanica „čaká na vlak z Bratislavy“;

Spoj č. 1 – nový spoj; znam.: „X,43“; Borský Sv. Jur Kostol 16:10 hod – Sekule Žel.stanica 16:15 hod;

205422

Spoj č. 1 –zapracovaný čas. údaj na zast. Dojč,kolónia

205424

Spoj č. 4 – posun spoju z 11:20 hod na 11:15 hod

 

 

 

Zmena cestovných poriadkov v MAD Piešťany od 20.02.2023

Linka 1

Spoj 2 – posun času odchodu zo zastávky Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand; +5 min. na 5:53

Spoj 7 – posun času odchodu zo zastávky Poliklinika; -5 min. na 8:55

Linka 2

Spoj 10 – posun času odchodu zo zastávky Autobusová stanica; +15 min. na 15:00

Spoj 13 – posun času odchodu zo zastávky Adam Trojan, Otoč; +10 min. na 15:20

Spoj 14 – posun času odchodu zo zastávky Autobusová stanica; +10 min. na 16:00

Spoj 17 – posun času odchodu zo zastávky Adam Trojan; +10 min. na 16:20

Spoj 18 – posun času odchodu zo zastávky Autobusová stanica; +10 min. na 17:00

Spoj 30 – posun času odchodu zo zastávky Autobusová stanica; -5 min. na 15:05      

Linka 3

Spoj 13 – posun času odchodu zo zastávky Poliklinika; +3 min. na 14:25

Linka 4

zmena poradia zastávok: Sĺňava, Lodenica, Sĺňava, Školský majetok, Sĺňava, RS Javor

Spoj 5 – posun času odchodu zo zastávky Poliklinika; -5 min. na 07:40

Linka 8

Spoj 93 – posun času odchodu zo zastávky N. Tesla sídl., rázc. pri Kríži; +10 min. na 13:50

Spoj 99 – posun času odchodu zo zastávky N. Tesla sídl., rázc. pri Kríži; +20 min. na 16:00

Spoj 105 – posun času odchodu zo zastávky N. Tesla sídl., rázc. pri Kríži; +10 min. na 17:50

Spoj 109 – posun času odchodu zo zastávky N. Tesla sídl., rázc. pri Kríži; -10 min. na 18:40      

Linka 13

Spoj 11 – posun času odchodu zo zastávky Adam Trajan, otoč; -15 min. na 15:23

Linka 20

Spoj 3 – posun času odchodu zo zastávky N. Tesla sídl., rázc. pri Kríži; -5 min. na 07:20

Predĺženie otváracích hodín na predpredaji v Piešťanoch do konca februára

Z dôvodu zavedenie nových predplatných lístkov od 1.1.2023 a s tým spojený zvýšený nápor na informácie a zákaznícku podporu bude mať predpredaj na autobusovej stanici predĺžené stránkové hodiny nasledovne:

PO: 7:30 – 15:30 hod.

UT: 7:30 – 15:30 hod.

ST: 7:30 – 16:00 hod.

ŠT: 7:30 – 15:30 hod.

PI: 7:30 – 15:00 hod.

Obedová prestávka od 11:30 do 12:00 hod.

Zmena cestovných poriadkov v MAD Trnava od 30.01.2023

Zoznam zmien cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy Trnava od 30.01.2023:

 

Linka 1

Spoj 31 – posun odchodu zo zastávky Strojárenská,SACHS z 14:36 na 14:41

 

Linka 2

Spoj 1 – posun odchodu zo zastávky Linčianska z 5:43 na 5:33

 

Linka 3

Nový spoj 52 – premáva v pracovných dňoch, odchod zo zastávky Kopánka,Nám.SUT 4:11, príchod na zast. Prednádražie,G.Dusíka 4:36

 

Linka 4

Spoj 8 – posun odchodu Kopánka,Nám.SUT z 5:19 na 5:14

 

Linka 12

Nový spoj 32 – premáva v pracovných dňoch, odchod zo zastávky Kopánka,Nám.SUT 4:35, príchod na zastávku Linčiansku 4:59

 

Linka 13

Spoj 25 – posun odchodu zo zastávky TESCO z 4:57 na 4:39

Spoj 1 – posun odchodu zo zastávky TESCO z 5:53 na 5:35

Spoj 3 – posun odchodu zo zastávky TESCO z 6:53 na 6:35

Spoj 5 – posun odchodu zo zastávky TESCO z 8:05 na 7:35

Spoj 2 – posun odchodu zo zastávky Kočišské z 5:13 na 4:58

Spoj 4 – posun odchodu zo zastávky Kočišské z 6:13 na 5:58

Spoj 6 – posun odchodu zo zastávky Kočišské z 7:13 na 6:58

Spoj 14 – zmena premávania – spoj premáva v pracovné dni cez školské prázdniny – znamienko„x 68“

Nový spoj 30 – premáva v pracovných dňoch školského vyučovanie, odchod zo zastávky Kočišské 13:38, príchod na zastávku TESCO 13:59

 

Linka 16

Spoj 18 – posun odchodu zo zastávky Nová,OC OBI z 14:06 na 14:11

Spoj 34 – posun odchodu zo zastávky Belgická z 22:08 na 22:13

Predĺženie otváracích hodín na predpredaji v Piešťanoch do konca januára

Z dôvodu zavedenie nových predplatných lístkov od 1.1.2023 a s tým spojený zvýšený nápor na informácie a zákaznícku podporu bude mať predpredaj na autobusovej stanici predĺžené stránkové hodiny nasledovne:

PO: 7:30 – 15:30 hod.

UT: 7:30 – 15:30 hod.

ST: 7:30 – 16:00 hod.

ŠT: 7:30 – 15:30 hod.

PI: 7:30 – 15:00 hod.

Obedová prestávka od 11:30 do 12:00 hod.

Zmena otváracích hodín na predpredaji v Piešťanoch od 2.1. do 13.1.2023

Z dôvodu zavedenie nových predplatných lístkov od 1.1.2023 a s tým spojený zvýšený nápor na informácie a zákaznícku podporu bude mať predpredaj na autobusovej stanici predĺžené stránkové hodiny nasledovne:

PO: 7:30 – 15:30 hod.

UT: 7:30 – 15:30 hod.

ST: 7:30 – 16:00 hod.

ŠT: 7:30 – 15:30 hod.

PI: 7:30 – 15:00 hod.

Obedová prestávka od 11:30 do 12:00 hod.

Zmena cestovných poriadkov od 1.10.2022

Uplná uzávierka cesty II/514 bude ukončená  30.9.2022.

S platnosťou od 1.10.2022 budú cestovné poriadky liniek 203406, 203407, 203413 platné ako pred uzávierkou.

Zároveň dochádza k zmene cestovných poriadkov nasledovných liniek:

204406  = spoj č. 17 = posun z 12:40 hod na 12:45 hod

207413 = spoj č. 23 = posun z 05:40 hod na 05:35 hod

207413 = spoj č. 49 = skrátená jazd. doba  o 3 min. medzi zast. Hoste, Jednota a Abrahám, kostol; príchod na koneč. zast. Abrahám, kostol o 16:22 hod