Úplná uzávierka ulice Vrbovská v Meste Piešťany v dňoch 4-5.8.2020 od 8:00 hod. do 15.00 hod.

V súvislosti s odstránením poruchy na vodovodnom potrubí na ulici  Vrbovská, bude úplná uzávierka ulice Vrbovská v úseku od križovatky s ulicou Dopravná a Mudroňova.  Termín uzávierky je v dňoch 4. a 5.8.2020, pričom bude uzávierka v týchto dňoch v časoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Z uvedeného dôvodu nebude obsluhovaná prímestská zastávka Piešťany, Mlyny.

Ďakujeme za pochopenie.

 

MHD Piešťany – úplná uzávierka ulice Vrbovská v dňoch 4-5.8.2020 v čase od 8:00 – 15:00 hod.

V súvislosti s odstránením poruchy na vodovodnom potrubí na ulici  Vrbovská, bude úplná uzávierka ulice Vrbovská v úseku od križovatky s ulicou Dopravná a Mudroňova.  Termín uzávierky je v dňoch 4. a 5.8.2020, pričom bude uzávierka v týchto dňoch v časoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Z uvedeného dôvodu nebudú obsluhované na MHD zastávky Mlyny a Chirana a.s.

Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 10.8.2020

203405

Spoj c. 55 = zmena znamienka nad spojom z „X,25“ na „X,10“ ; trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 63 = „nový spoj“; znamienko nad spojom „X,68“; kópia spoju č. 55, ale trasa cez zast. Hlohovec, Priemyselná ul. a odchod zo zač. zast. Hlohovec, AS o 06:25 hod

Spoj č. 31 = posun spoju z 06:30 hod na 06:25 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Priemyselná ul.

 

 

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 20.7.2020

203405

Spoj c. 86 = skrátenie jazd. doby o 5 min; úprava čas.údajov v úseku Trnava, AS -> Bučany, mlyn; posun odchodu spoju zo zač. zast z 14:45 hod na 14:50 hod;

 

204412

Spoj č. 8 – na zast. Piešťany, ObÚ polícia doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 5/204415 do Chtelnice“

 

204415

Spoj č. 5 – na zast. Piešťany, ObÚ polícia doplnená pozn.: „čaká na spoj 8/204412 z Hlohovca max. 5 min.“

 

204416

Spoj č. 61 = posun spoju z 06:50 hod na 06:40 hod

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 22.6.2020

205420

Spoj č. 4 = nová značka;  znam.: „X,87“ (premáva školský rok a tiež v období od 22.6. do 30.6.2020)

Spoj č. 5 = nová značka;  znam.: „X,87“ (premáva školský rok a tiež v období od 22.6. do 30.6.2020)

207405

Spoj č. 103 = nový spoj; Naháč, obec 07:02 hod – 07:15 hod Smolenice, žel.st., platný len v období od 22.6. do 30.6.2020

207415
Nový spoj č.113 = kópia spoju č.13, ale so zachádzkou do Bohdanoviec a Boleráz, ZŠ, platný len v období od 22.6. do 30.6.2020

Spoj č.13 = zastavená prevádzka v období od 22.6. do 30.6.2020

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 15.6.2020

203415
Spoj č. 80 = nový spoj; znam.: „X“; Trnava,AS 20:45 hod – 21:00 hod Zavar,obec ;

207410
Spoj č. 28 = nový spoj; znam.: „X“; Zavar,obec 21:02 hod – 21:20 hod Trnava,AS; (cez zast. Zavar, PSAPeugeot)

Obnovenie cezhraničnej linky Holíč – Hodonín od 8.6.2020

Dňom 8.6.2020 bude opätovne spustená cezhraničná linka Holíč – HODONÍN v prázdninovom režime.

T.j. premávať budú spoje:

Spoj č. 1 a 7: odchody z Holíča o 6:00 a 13:05

Spoj č. 4 a 8: odchody z Hodonína o 8:50 a 14:50

 

V autobuse platí povinnosť nosiť rúško alebo inú vhodnú alternatívu.

Ďakujeme za pochopenie.

cestovný poriadok TU

MHD Piešťany – dňa 9.6.2020 uzávierka Rázusovej ulice v smere od Auparku

Z dôvodu rekonštrukcie na Rázusovej ulici bude dňa  9.6.2020 uzávierka ulice Rázusova v smere od Auparku. Počas uzávierky nebude obsluhovaná zastávka Kino na linkách  MHD č. 8 a č. 20 v smere od Auparku. Obchádzková trasa bude vedená cez ulicu Radlinského s možnosťou využitia náhradnej zastávky Teplická ulica, Vojenský kúpeľný ústav.

Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 08.6.2020

204416
Spoj č. 61 = posun spoju z 06:40 hod na 06:50 hod

205406
Spoj č. 7, 19, 12, 22 (školské spoje) = spustené do prevádzky od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“

205408
Spoj č. 15, 18 (školské spoje) = spustené do prevádzky od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“
Spoj č. 223 = nový spoj; premávka len od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“ Senica, AS 13:00 hod – Rohov, kult. dom 13:10 hod
Spoj č. 230 = nový spoj; premávka len od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“ Rohov, kult. dom 13:10 – Senica, AS 13:20 hod

207410
Spoj č. 3 = zrušená pozn. na zast. Vlčkovce, rázc. „pokračuje na spoji 4/207410 do Trnavy“
Spoj č. 4 (prázdninový spoj) = zastavenie prevádzky do 30.6.; znam. „X,17“

207413
Spoj č. 3, 20 (školské spoje) = spustené do prevádzky od 8.6. do 30.6.; znam. „X,20“