ARRIVA sa aktívne zapája do kampane Do práce na bicykli

Začiatkom mája štartuje už piaty ročník kampane Do práce na bicykli.

Cieľom tejto celoslovenskej aktivity je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a motivovať obyvateľov, aby na svoju prepravu využívali alternatívy osobných motorových vozidiel – pešiu chôdzu, bicykle či mestskú hromadnú dopravu. Súčasťou kampane, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy  a výstavby SR, je aj cyklistická súťaž určená pre 2 – 4 členné tímy zamestnancov rovnakej spoločnosti, ktoré budú v termíne od 1. do 31. mája dochádzať do práce na bicykli. Tímy budú hodnotené na základe spoločne najazdených kilometrov za danú dobu a na základe počtu jázd.

Do kampane sa tento rok zapája aj spoločnosť ARRIVA. Naši zamestnanci po celom Slovensku sa tak môžu aktívne zapojiť do kampane a v máji dochádzať do práce na bicykli.

Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke www.dopracenabicykli.eu.

Do práce na bicykli