TECHNIK SPRÁVY MAJETKU A SLUŽIEB

Pre našu spoločnosť:ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Miesto výkonu práce:Nové Zámky
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Termín nástupu:dohodou
Ponúkaný plat (brutto):1 000 EUR/mesiac + mesačné prémie, príplatky a odmeny podľa platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o pracovnom mieste – Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • správa budov, pozemkov a majetku v správe zamestnávateľa, zadeľovanie a organizácia práce podriadeným pracovníkom,
 • vykonávanie dohľadu pri servisných, údržbárskych a stavebných prácach realizovanými externými dodávateľmi,
 • navrhovanie plánu a realizácia údržby budov, sledovať čerpanie nákladov a výnosov na dodávky a služby spojené so správou nehnuteľností,
 • zabezpečovanie činností vyplývajúcich z platnej legislatívy pre vyhradené technické zariadenia budov, strojov,
 • zodpovednosť za prevádzkovanie inžinierskych sietí ( trafostanice, vodné stavby),
 • vedenie aktuálnej dokumentácie k nehnuteľnostiam – pre stavby a zariadenia (projektová dokumentácia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia na prevádzku,…),
 • riadenie energetiky v spoločnosti, evidovanie meradiel a vyhodnocovanie spotrieb vrátane prípravy podkladov k fakturácii (elektrina, voda, plyn),
 • zodpovednosť za dodržiavanie noriem z oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, v oblasti vôd a ochrany ovzdušia,
 • príprava podkladov k uzatváraniu zmlúv na prenájom a ich administrácia,
 • poskytovanie podkladov pre realizáciu tendrov pre výber najvýhodnejších dodávateľov, realizovať prieskumy trhu,
 • report výsledkov, porovnávanie, analýza a v prípade potreby implementácia nápravných opatrení.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti
 • regeneračné kúpeľné pobyty
 • jubilejné odmeny pri pracovných a životných výročiach
 • poskytovanie príspevku zamestnávateľa na dôchodkové doplnkové sporenie
 • zľavnené cestovné
 • ďalšie zamestnanecké benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • technické zameranie (stavebné)

Vodičský preukaz:

 • B  

Počet rokov praxe

 • 3 roky

Ostatné znalosti

 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • SAP – základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • schopnosť analýzy a riešenia problémov
 • vedenie ľudí, tímová práca
 • informačná, technická, digitálna a ekonomická gramotnosť
 • organizačné schopnosti
 • samostatnosť, rozhodnosť, tvorivosť
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • odborné vedomosti z manažmentu rizík, manažmentu kvality, technického zariadenia budov, environmentálneho manažmentu

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky, zašlite svoj profesný životopis na adresu praca.nz@arriva.sk. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o túto pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky.

Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na účely a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Bližšie informácie nájdete v informačnom memorande pre uchádzačov o zamestnanie tu.