Zmeny cestovných poriadkov od 15.7.2019

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 15. júla 2019

402 449 Želiezovce – Nové Zámky – Komárno

Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 410 Nové Zámky – Veľké Lovce
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.
sp.č. 04 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.

404 411 Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
nový spoj č. 02 – s odchodom o 5:45 hod. , ošetrený znamienkom „x41“ vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 26 – vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 32 – ošetrený znamienkom „x46“

404 415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 419 Nové Zámky – Dedinka – Bardoňovo – Pozba
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:30 hod. na 04:25 hod.