Zmeny cestovných poriadkov od 1.9.2019

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1.septembra 2019

OJ Komárno:

401003 MHD Komárno – linka č. 3
Zapracovaná nová zastávka Tabaková ul. – Dohány u.
Zrušená zastávka Elektrárenská cesta, Pevnosť – Villanytelepi út, Erőd
sp. č. 01 – úprava trasovania v úseku Lehárov park – Tabaková ul. s príchodom o 6:25 h. na zastávku Tabaková ul.
14 – úprava odchodu z 15:25 h. na 15:30 h.

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta
sp. č. 13 – zmena trasovania

401412 Komárno – Nové Zámky
úprava medzičasov na linke
sp. č. 07 – úprava odchodu z 04:05 hod. na 04:00 hod
sp. č. 08 – nový spoj s odchodom o 07:05 hod., ošetrený znamienkom „X“
sp. č. 12 – úprava odchodu z 07:20 hod. na 07:05 hod., ošetrený znamienkom „6+“
sp. č. 17 – zmena trasovania
sp. č. 26 – úprava odchodu z 14:50 hod. na 14:45 hod.
sp. č. 29 – úprava odchodu z 15:28 hod. na 15:25 hod.

OJ Štúrovo:
404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce
sp. č. 16 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
19 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
21 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
23 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
24 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
25 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc., zapracovaná poznámka ▲ spoj pokračuje na spoji č. 10 linky 404442
26 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
27 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
28 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
29 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
32 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
34 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
36 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.

404456 Štúrovo – Obid
sp. č. 11 – úprava odchodu zo 7:50 h. na 7:45 h.

OJ Levice

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská
č. 06 – úprava medzičasov a doplnená poznámka
26 – doplnená poznámka

402404 Levice – Žemberovce – Pukanec
č. 2 – nový spoj s odchodom 12:05 hod. v X10,ktorý bude vedený cez obec Horša(zapracovaná zachádzka za linku 402407)
16 –  nový spoj s odchodom 12:10 hod. v X11
18 –  zmena znamienka na ,6+,
28 –  doplnená poznámka

402407 Levice – Žemberovce – Dudince
č. 04 – úprava medzičasov
08 –  zrušená zachádzka do obce Horša,úprava medzičasov(požiadavka návševníkov Kúpeľov Dudince-prípoj na rychlik)

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce
Na linke upravené tarifné vzdialenosti medzi zastávkami: Mýtne Ludany,Pošta-Hontianska-Vrbica,most,Kukučínov,Jednota-Sikenica,Veľký Pesek,Jednota

 

Zmeny cestovných poriadkov od 1.8.2019

OJ Komárno

401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
– úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

404 417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
sp. č. 29, 39, 43, 49, 32, 40, 46, 52 – úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1. júla 2019

OJ Nové Zámky:
404 407 Nové Zámky – Vinodol – Nitra
sp. č. 29 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa
sp. č. 36 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa

OJ Levice:
402103/ MHD 3
sp. č.05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.
sp. č.20 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 22:07 hod.

Zmeny cestovných poriadkov od 15.7.2019

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 15. júla 2019

402 449 Želiezovce – Nové Zámky – Komárno

Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 410 Nové Zámky – Veľké Lovce
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.
sp.č. 04 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.

404 411 Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
nový spoj č. 02 – s odchodom o 5:45 hod. , ošetrený znamienkom „x41“ vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 26 – vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 32 – ošetrený znamienkom „x46“

404 415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 419 Nové Zámky – Dedinka – Bardoňovo – Pozba
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:30 hod. na 04:25 hod.

Zmeny cestovných poriadkov od 1.7.2019

Z dôvodu posunu termínu úplnej uzávierky mosta v časti Hurbanovo, Veľký Vék budú na linkách 401416 a 404417 zmeny až od 8.7.2019:
OJ Komárno
401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
– úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

404 417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
sp. č. 29, 39, 43, 49, 32, 40, 46, 52 – úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1. júla 2019

OJ Nové Zámky:
404 407 Nové Zámky – Vinodol – Nitra
sp. č. 29 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa
sp. č. 36 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa

OJ Levice:
402103/ MHD 3
sp. č.05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.
sp. č.20 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 22:07 hod.

402105 / MHD 5
sp. č. 07 – odchod spoja je upravený na 13:23 hod. a spoj je vedený po zastávku Levice,Géňa,Globo
sp. č. 08 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Globo s odchodom 22:15 hod.

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce
sp. č. 16 – odchod spoja je upravený na 12:20 hod. (prípoj na MHD 3)
sp. č. 21 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod. (turnusový obeh)
sp. č. 25 – nový spoj s odchodom 6:50 hod. zo zastávky Levice,AS v ,60,
sp. č. 31 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X61

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok – Tehla – Beša/Lula
sp. č. 02 – odchod spoja je upravený na 06:44 hod.
sp. č. 03 – doplnená zastávka Levice,Ku Bratke,Billa
sp. č. 09 – odchod spoja je upravený na 12:25 hod.

402423 Levice – Kalná nad Hronom,Mochovce
sp. č. 03 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 04 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 06 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 09 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 22 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 27 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače
sp. č. 07 – úprava medzičasov v TČ 15
sp. č. 09 – zmena znamienka na ,X10,
sp. č. 10 – odchod spoja je upravený na 06:13 hod.
sp. č. 11 – zmena znamienka na ,X,
sp. č. 14 – zmena znamienka na ,X10,
sp. č. 16 – zmena znamienka na ,X,
sp. č. 17 – nový spoj s odchodom 06:30 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X11,(požiadavka ObÚ Starý Tekov,)
sp. č. 20 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (požiadavka ObÚ Starý Tekov,)
sp. č. 29 – odchod spoja je upravený na 06:45 hod.
sp. č. 33 – nový spoj s odchodom 06:40 hod. zo zastávky Levice,AS v ,6+,(požiadavka obcí Starý Tekov, Hr.Kľačany,V.Kozmálovce,Tlmača)
sp. č. 36 – nový spoj s odchodom 07:05 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník v ,X11,(turnusový obeh)
sp. č. 38 – odchod spoja je upravený na 07:05 hod.
sp. č. 44 – nový spoj s odchodom 07:15 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník v ,6+

402425 Levice – Čajkov – Tlmače – Kozárovce
sp. č. 43 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod. ( požiadavka zamestnancov ŽSR)