Zmena cestovného poriadku na prímestských linkách od 9.12.2018

Linka 406402 Topoľčany – Solčany – Súlovce – Nitra
Pretrasovanie spojov z dôvodu výstavby JLR na novú cestu I/64, s pridaním nových zastávok Nitra, Priemyselný park, nadjazd a Nitra, JLR, rázc.
Zrušené zastávky: Nitra,Dražovce,pri kríži, Nitra,Dražovce,Belopotockého ul
Úprava tarifných kilometrov
Na spoji 13 a 19 skrátená jazdná doba o 5 minút
Na spojoch 7 a 19 úprava medzizastávkových časov

Linka 406404 Topoľčany – Bošany – Chudá Lehota
  Spoj 3 s odchodom 6.10 h z AS TO posunutý na nový odchod o 6.05 h

Linka 406405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra
Úprava tarifných kilometrov na spojoch 48,52,49,53

Linka 406412 Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany
Na spojoch  2,16,26,9, 23 úprava medzizastávkových časov
Na spoji 14 pridaná zastávka Topoľčany, Hyza
Spoj 45 zrušený

Linka 406413 Topoľčany – Jacovce – Kuzmice – Topoľčany
Spoj č. 10 – pridaná poznámka – prípoj k spoju 406414/13

Linka 406414 Topoľčany – Tesáre
Spoj č. 13 – pridaná poznámka – čaká prípoj  406413/10

Linka 406415 Topoľčany – Závada – Podhradie
Spoj č. 9 – pridaná poznámka – čaká prípoj  406415/14
Spoj č. 14 – pridaná poznámka – prípoj k spoju 406415/9

Linka 406416 Topoľčany – Prašice – Nemečky
Spoj č. 14 – pridaná poznámka – prípoj k spoju 406415/9

Linka 406420 Topoľčany – Veľké Ripňany – Radošina
Spoj č. 9 úprava jazdnej doby

Linka 406423 Topoľčany – Veľké Ripňany – Čermany
Spoj č. 10   – zmena odchodu 7:00 na 7:03 , úprava jazdnej doby

407405 Zl.Moravce-Jedľ.Kostoľany – Veľ.Lehota
Spoj č. 20 – pridaná zastávka Zlaté Moravce, Továrenská ul.

407406 Zl.Moravce-Hron.Beňadik-Nová Baňa
Zmena názvu zastávky Čaradice, RD na Čaradice, OcÚ
Zmena názvu zastávky Čaradice, OcÚ na Čaradice, most

407410 Zl.Moravce-Vieska nad Žit. – Choča – Nitra
Spoj č. 58   – zrušená zastávka Choča, rázc.
Spoj č. 52   – pridané zastávky , úprava jazdnej doby

407417  Zlaté Moravce  – Zlatno
Spoj č. 7 – zrušená  zastávka Hosťovce, RD
Spoj č. 26 – zrušená  zastávka Hosťovce, RD

403453 Vráble – Nevidzany  –  Zlaté Moravce
Spoj č. 21 – pridaná zastávka Vráble , ZŠ

403460  Vráble – Kmeťovo – Černík
Spoj č. 13   – zmena odchodu 19:20 na 19:25 z Vrábeľ do Kmeťova

403461  Vráble – Úľany n. Ž.-Šurany – Nové Zámky
Spoj č. 1    – úprava jazdnej doby, príchod 6:45
Spoj č. 4   – zmena odchodu 7:25 na 7:20 z Nových Zámkov do Vrábeľ

Linka 403407 Nitra – Lefantovce
• Pretrasovanie spojov z dôvodu výstavby JLR na novú cestu I/64, s pridaním nových zastávok Nitra, Šindolka; Nitra, Priemyselný park, nadjazd a Nitra, JLR, rázc.
Zrušená zastávka: Nitra,,Priemyselný park IV
• Úprava tarifných kilometrov
• Na vybraných spojoch doplnené znamienko,, čaká, resp. je prípojom na zast. Koniarovce, rázc. k žel. st. k linke 406405
• Spoj 23 s odchodom 14.35 h do Výčap-Opatoviec z AS Nitra posunutý na nový odchod o 14.25 h
• Spoj 8 s odchodom 5.45 h zo zastávky Výčapy-Opatovce, III posunutý na nový odchod o 5.40
• Spoj 3 s odchodom 5.30 h do Horných Lefantoviec z AS Nitra posunutý na nový odchod o 5.35 h
• Spoj 4 s odchodom 4.15 h zo zastávky Horné Lefantovce, ústav posunutý na nový odchod o 4.20 h
• Spoj 14 s odchodom zo zast. Výčapy-Opatovce IV do Nitry o 8.38 h zrušený
• Na všetkých spojoch úprava jazdnej doby

Linka 403409 Nitra – Súlovce
• Pretrasovanie spojov z dôvodu výstavby JLR na novú cestu I/64, s pridaním nových zastávok Nitra, Priemyselný park, nadjazd a Nitra, JLR, rázc.
Zrušené zastávky: Nitra,Dražovce,rázc.Priemyselný park, Nitra,Dražovce,pri kríži, Nitra,Dražovce,Belopotockého ul
• Úprava tarifných kilometrov

Linka 403410 Nitra – Podhorany
• Pretrasovanie spojov z dôvodu výstavby JLR na novú cestu I/64, s pridaním nových zastávok Nitra, Priemyselný park, nadjazd a Nitra, JLR, rázc.
Zrušené zastávky: Nitra,Dražovce,rázc.Priemyselný park, Nitra,Dražovce,pri kríži, Nitra,Dražovce,Belop. ul
• Úprava tarifných kilometrov

Linka 403468 Nitra – Vráble – Levice
• Na spoji 16 doplnené znamienko,, počká na zast. AS Vráble na linku 403461/4
• Na spoji 47 doplnené znamienko,, nadväzuje na AS Levice na linku 402412/35 a 402425/49
• Na spoji 39 doplnené znamienko,, počká na zast. V.Lapáš, Jednota na linku 403416/38 z Golianova
• Spoj 71 s odchodom 5.15 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 5.20 h
• Spoj 17 s odchodom 7.50 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 8.00 h
• Spoj 76 s odchodom 6.55 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 6.50 h
• Spoj 16 s odchodom 7.45 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 7.50 h
• Spoj 24 s odchodom 11.10 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 11.15 h
• Spoj 36 s odchodom 14.50 h z AS Levice posunutý na nový odchod o 14.55 h
• Optimalizácia jazdných časov na celej linke

Linka 403415 Nitra – Vráble
• Spoj 28 s odchodom 20.20 h z AS Vráble posunutý na nový odchod o 20.30 h
• Spoj 42 s odchodom 16.30 h z AS Vráble posunutý na nový odchod o 16.25 h
• Spoj 23 s odchodom 16.30 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 16.35 h a doplnená poznámka, počká na zast. V.Lapáš, Jednota na spoj 403416/40 z  Golianova
• Na spojoch 26 a 29 predĺžená jazdná doba o 5 minút
• Na spoji 13 úprava medzizastávkových časov

Linka 403426 Nitra – Jarok
• Spoj 39 s odchodom 11.45 h každú sobotu z AS Nitra zo zmenenou prevádzkou. Spoj bude premávať aj v nedeľu a vo sviatok. Na spoji bude zmenená poznámka 6-40 na 6+ 34
• Spoj 41 s odchodom 13.30 h z AS Nitra zo zmenenou prevádzkou. Spoj bude premávať iba v sobotu . Zmenená poznámka 6+ 34 na 6 40

Linka 403435 Nitra – Nové Sady – Radošina
• Spoj 7 s odchodom 14.45 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 14.50 h

Linka 403422 Nitra – Veľká Dolina
• Na spojoch  12,46,5,45 a 17 zrušená zastávka Veľká Dolina, Hydinárska farma

Linka 403414 Nitra – Čeľadice
• Na spoji  16 s odchodom 7.45 h zo zast. Čeľadice, rybník predĺžená jazdná doba o 10 minút.

Linka 403417 Nitra – Paňa
• Spoj 23 zrušený (náhrada spoj 403418/5)

Linka 403418 Nitra – Mojzesovo
• Nový spoj 5 do Černíka s odchodom z AS Nitra 14.50 h cez obec Paňa. Spoj je na dobu skúšobnú do konca februára 2018

Linka 403423 Nitra – Šaľa
• Spoj 5 s odchodom 6.50 h z AS Nitra posunutý na nový odchod o 6.55 h a skrátená jazdná doba o 5 minút
• Na spoji  3 s odchodom 5.20 h z AS Nitra skrátená jazdná doba o 5 minút.

Zmena názvu zastávok
• Žirany, obalovačka starý názov – Žirany, pod Vinohradom nový názov
• Žirany, OcÚ starý názov – Žirany, pri Tržnici nový názov

Linka 403431 Nitra – Kolíňany – Jelenec
• Na spojoch  5 a 6 úprava tkm medzi zastávkami Kolíňany, konečná a Jelenec, Jednota z pôvodných 4 tkm na 5 tkm

Linka 403412 Nitra – Kostoľany pod Tríbečom
• Na spojoch  13 a 24 úprava tkm medzi zastávkami Kolíňany, konečná a Jelenec, Jednota z pôvodných 2 tkm na 5 tkm

Linka 403430 Nitra-Alekšince-Lukáčovce
• Spoj 23 s odchodom zo zast. Rišňovce, ráz. Rumanová o 4.45 h zrušený

Linka 403416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín
• Spoj 2 s odchodom 4.40 h zo zastávky Golianovo posunutý na nový odchod o 4.50 h
• Spoj 38 s odchodom 16.25 h zo zastávky Golianovo posunutý na nový odchod o 16.20 h, a pridanie poznámky – nadväzuje v nedeľu v zastávke V.Lapáš, Jednota na spoj 39 linky 403468 do Levíc
• Spoj 44 s odchodom 19.25 h zo zastávky Golianovo posunutý na nový odchod o 19.20 h
• Spoj 40 s odchodom 16.55 h zo zastávky Golianovo posunutý na nový odchod o 16.45 h a pridanie poznámky – nadväzuje v zastávke V.Lapáš, Jednota na spoj 23 linky 403415 do Vrábel

Linka 403463 Chyndice – Klasov – Nitra
• Spoj 10 s odchodom 8.15 h zo zastávky Klasov, Jednota posunutý na nový odchod o 8.26 h
• Spoj   5 s odchodom 7.45 h zo zastávky Malé Chyndice posunutý na nový odchod o 7.50 h

Linka 403464 Vráble – Chyndice
• Spoj   10 s odchodom 8.40 h zo zastávky Malé Chyndice posunutý na nový odchod o 8.45 h