Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 15.12.2019

Linka 406 402 Topoľčany – Solčany – Súlovce – Nitra

 • Na spojoch 7 a 19 úprava jazdnej doby medzi Oponicami a Dolnými Lefantovcami

Linka 406 403 Topoľčany – Chrabrany – Súlovce

 • Spoj 9 s odchodom z AS Topoľčany o 12.40 h posunutý na odchod 12.45 h

Linka 406 405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra

 • Nový spoj 13 v nedeľu a vo sviatok s odchodom z AS TO o 6.15 h po Koniarovce. Spoj bude premávať cez letné prázdniny.
 • Nový spoj 54 v nedeľu a vo sviatok s odchodom zo zast. Koniarovce, rázc. k žel .st. o 11.35 h do TO. Spoj bude prípojovým k spoju 403407/15 a bude premávať cez letné prázdniny.
 • Na spoji 52 doplnená poznámka,, uprednostňuje cestujúcich do vzdialenejších zastávok“
 • Spoj 6 a 8 zrušený
 • Spoj 20 s odchodom zo zastávky Koniarovce, rázc.k žel.st. o 6.10 h zmenené obmedzenie prevádzky. Pridané znamienko X31.
 • Úprava jazdných dôb na všetkých spojoch

Linka 406 406 Topoľčany – Horné Obdokovce – Čermany

 • Spoj 27,29 a 30 zrušený
 • Spoj 41 s odchodom z AS Topoľčany o 14.30 h zmenené obmedzenie prevádzky. Pridané znamienko X.
 • Spoj 31 s odchodom zo zast. Ludanice o 15.50 h bude začínať z AS Topoľčany o 15.35 h

Linka 406 410 Topoľčany – Bojná – Blesovce

 • Spoj 18 a 25 upravená jazdná doba
 • Na spojoch 9,29,33,53 pridaná poznámka o prípoji

Linka 406 411 Topoľčany – Šalgovce – Radošina

 • Spoj 13 s odchodom zo zast. Radošina, rázc.k žel.st. o 17.20 h posunutý na odchod 17.25 h
 • Spoj 19 s odchodom zo zast. Radošina, rázc.k žel.st. o 23.00 h posunutý na odchod 23.05 h a zrušená zastávka Radošina, rázc.k žel.st.. Spoj bude končiť na zastávke Radošina, ZŠ
 • Spoj 7 s odchodom z AS Topoľčany o 12.35 h posunutý na odchod 12.25 h
 • Na spoji 9 s odchodom z AS Topoľčany o 14.35 h doplnená poznámka, počka na zast. Radošina, rázc. k žel. st. príchod spoja 26 linky 406412 od Piešťan
 • Na spoji 6 s odchodom zo zast. Ardanovce o 12.25 h doplnená poznámka, nadväzuje v sobotu na zastávke Radošina, rázc.k žel.st spoj 20 linky 406412 do Topoľčian

Linka 406 412 Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany

 • Na spoji 18 s odchodom z AS Piešťany o 9.30 h doplnená poznámka,, počká na zastávke Bojná, ZŠ na prípoj linky 406410/30
 • Spoj 20 s odchodom z AS Piešťany o 12.15 h posunutý na odchod 12.20 h a doplnená poznámka, počká v sobotu na zast. Radošina, rázc. k žel. st. príchod spoja 6 linky 406411 od Ardanoviec
 • Spoj 23 s odchodom z AS Topoľčany o 13.10 h posunutý na odchod 13.15 h a doplnená poznámka, počká na zast. Radošina, ZŠ príchod spoja 12 a 16 linky 406427 od Ardanoviec
 • Spoj 5 s odchodom z AS Topoľčany o 5.40 h posunutý na odchod 5.45 h
 • Na spoji 26 s odchodom z AS Piešťany o 14.45 h doplnená poznámka, nadväzuje na zast. Radošina, rázc. k žel. st. spoj 9 linky 406411 do Ardanoviec
 • Úprava jazdných dôb na všetkých spojoch

Linka 406413 Topoľčany- Jacovce – Kuzmice

 • Spoje č. 6 a 17  – úprava poznámky

Linka 406414 Topoľčany – Tesáre

 • Spoj . 2 – zmena odchodu 5:00 na 4:55 – prípoj k rýchliku do BA
 • Spoj č. 9  – úprava poznámky
 • Spoj č. 7 – úprava jazdnej doby

Linka 406415 Topoľčany – Závada – Podhradie

 • Spoje č. 2, 3, 12, 15, 20, 33, 36, 39 ,40   – úprava poznámky
 • Spoj č. 28 – úprava poznámky
 • Spoje č. 33, 37, 39 a 45  – úprava jazdnej doby

Linka 406416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

 • Spoje č. 3, 5, 10, 16, 21, 33,  43 ,46   – úprava poznámky
 • Spoj č. 34   – úprava poznámky
 • Spoj č. 40 – úprava poznámky
 • Spoj č. 11 zmena odchodu z 11:00 na 11:15

Linka 406418 Topoľčany – Krnča – Čeľadince

 • Spoje č. 15, 20   – úprava poznámky

Linka 406421 Topoľčany – Prašice , Duchonka

 • Spoje č. 17, 26   – úprava poznámky

Linka 406422 Topoľčany – Solčany

 • Spoje č. 9, 12   – úprava poznámky

Linka 406423 Topoľčany – Veľké Ripňany – Čermany

 • Spoje č. 9, 21   – úprava poznámky

Linka 403453 Vráble – Nevidzany – Zlaté Moravce

 • Spoje č. 11 a 13  – úprava poznámky
 • Spoj č. 24 – zrušený
 • Spoj č. 15 – pridaná poznámka – prípoj
 • Spoj č. 43 – zmena odchodu 15:30 na 15:35 – čaká prípoj z NR

Linka 403458 Vráble –Maňa – Trávnica – Podhájska – Dolný Ohaj

 • Spoj č. 23 – pridaná poznámka –čaká na  prípoj

Linka 403465 Vráble – Beladice – Zlaté Moravce

 • Spoj č. 18   – úprava poznámky
 • Spoj č. 30 – úprava jazdnej doby

Linka 407401 Zlaté Moravce – Topoľčianky – Skýcov

 • Spoj č. 11   – úprava poznámky

Linka 407403 Zlaté Moravce – Topoľčianky – Hostie

 • Spoje č. 11, 16   – úprava poznámky
 • Spoj č. 1 – zrušený
 • Spoj č. 4 –  zrušený
 • Spoj č. 2 zmena odchodu 4:50 na 5:00 z Hostí
 • Spoj č. 8 zmena odchodu 6:55 na 6:53 z Hostí

Linka 407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota

 • Spoj č. 2 – zrušená zastávka Malá Lehota , rázc.
 • Spoj č. 10   – zmena odchodu 14:45 na 14:50
 • Spoj č. 19   – zmena odchodu 14:10 na 14:15
 • Spoj č. 31   – zmena odchodu 14:20 na 14:15
 • Spoj č. 42   – zmena odchodu 14:55 na 14:50
 • Spoj č. 47   – zmena odchodu 16:05 na 16:10

Linka 407408 Zlaté Moravce – Nemčiňany – Tlmače – Levice

 • Spoje č. 2, 16, 24   – úprava poznámky
 • Spoj č. 16   – zmena odchodu 8:00 na 8:10
 • Spoj č. 25 – zrušené zastávky tč 18 , 19 , pridaná poznámka , čaká na prípoj

Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra

 • Spoj č.  29   – úprava poznámky
 • Spoj č. 34   – zmena   odchodu 10:10 na 9:55 z Vrábeľ
 • Spoj č. 40 – zrušený

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra

 • Spoje č. 4 a 31   – úprava časov
 • Spoj č. 55   – zmena odchodu 7:30 na 7:40

Linka 407411 Žikava – Velčice – Jelenec  – Nitra

 • Spoj č. 2   – úprava časov

Linka 407413 Zlaté Moravce – Velčice – Nitra

 • Spoje č. 2, 3, 11, 14   – úprava poznámky

Linka 407414 Zlaté Moravce – Choča – Kostoľany pod Tribečom

 • Spoje č. 5, 6, 8   – úprava poznámky

Linka 407416 Zlaté Moravce – Velčice – Zlaté Moravce

 • Spoje č.  11, 14, 16, 18, 41   – úprava poznámky
 • Spoj č. 38   – zmena   odchodu 18:40 na 18:25 z Velčíc

Linka 407417 Zlaté Moravce – Zlatno

 • Spoj č. 12 – zrušený
 • Spoj č.  17   – pridaná poznámka –„ spoj zastavuje na požiadanie na zastávke Martin nad Žitavou, rázc.“

Linka 407419 Zlaté Moravce – Žikava – Topoľčianky – Zlaté Moravce

 • Spoj č.  17   – úprava poznámky

Linka 407424 Zlaté Moravce – Žitavany – Machulince

 • Spoje č.  9, 11, 12, 14, 19, 26   – úprava poznámky
 • Spoj č.  13   – úprava poznámky
 • Nový spoj č.  21 s odchodom o 12:45 zo Zlatých Moraviec v pracovných dňoch
 • Spoj č. 14 – spoj presmerovaný vedľa polikliniky

Linka 403 468 Nitra – Vráble – Levice

 • Spoj 67 s odchodom z AS NR o 22.40 h zrušená zastávka Golianovo, pridané zastávky Golianovo, ZŠ a Golianovo, na Priehone
 • Na spojoch 35,13,71,11,31,23,37,25,27,29,39,53,45 doplnená poznámka „p“ – spoj zastavuje na požiadanie, len na výstup na zastávke Levice, pri Bille
 • Na spoji 36 s odchodom z AS LV o 14.50 h , predĺžená jazdná doba o 5 minút.
 • Na spoji 5 s odchodom z AS NR o 5.00 h úprava jazdnej doby a skorší príchod na AS LV o 5 minút.

Linka 403 416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín

 • Spoj 2 s odchodom zo zast. Golianovo o 4.50 h posunutý na odchod 4.45 h
 • Spoj 19 s odchodom z AS NR o 12.00 h s pridanou obsluhou obce Malý Lapáš
 • Spoj 37 s odchodom z AS NR o 16.00 h s pridanou obsluhou obce Malý Lapáš

Linka 403 434 Nitra – Radošina – Piešťany

 • Spoj 6 s odchodom z AS PN o 10.20 h, doplnená zastávka Nitra , Braneckého

Linka 403 404 Nitra – Zbehy – Alekšince – Lukáčovce

 • Spoj 14 s odchodom zo zastávky Lukáčovce, kaštieľ  o 8.00 h, doplnená zastávka Nitra , Štúrova ul.

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Levice

 • Spoj 24 s odchodom z AS Trnava o 16.15 h s pridanou obsluhou obce Vlčkovce
 • Na spoji 5 s odchodom z AS Nitra o 4.30 h pridaná poznámka,, počká na zast. Báb, rázc.spoj 403403/6 od Rišňoviec max. 5 minút “

Linka 403 418 Nitra – Mojzesovo

 • Na spojoch 3 a 36 predĺžená jazdná doba o 5 minút
 • Spoj 32 s odchodom zo zast. Veľký Cetín, ZŠ smer Nitra o 7.00 h zrušený
 • Spoj 8 s pridaním zastávok Veľký Cetín,ZŠ, Veľký Cetín,rázc, Veľký Cetín,zdrav. stredisko a Veľký Cetín,mlyn, s odchodom zo zast. Veľký Cetín,ZŠ, o 6.55 h.

Linka 403 407 Nitra – Lefantovce

 • Na spojoch 8 a 18 predĺžená jazdná doba o 5 minút
 • Spoj 16 s odchodom zo zast. Ľudovítová, OcÚ smer Nitra o 6.50 zrušený
 • Na spoji 12 s odchodom zo zast. Horné Lefantovce, ústav o 6.30 h doplnená zast. Čakajovce, Jednota a úprava jazdnej doby
 • Na spoji 20 s odchodom zo zast. Výčapy-Opatovce, IV o 6.50 h umožnenie nástupu cestujúcich na zast. Jelšovce, OcÚ

Linka 403 417 Nitra – Paňa

 • Na spojoch 6,10,13,25 predĺžená jazdná doba

Linka 403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol – Nitra

 • Na spoji 32 s odchodom zo zastávky Paňa, rázc. o 7.15 h, doplnená zast. Vráble, Dyčka, pož. Zbrojnica

Linka 403 410 Nitra – Podhorany

 • Spoj 28 s odchodom zo zast. Bádice, OcÚ o 16.10 h posunutý na odchod 16.35 h

Linka 403 409 Nitra – Súlovce

 • Spoj 7 s odchodom z AS Nitra o 8.00 h posunutý na odchod 7.55 h

Linka 403 406 Nitra – Horné Obdokovce

 • Na spoji 12 predĺžená jazdná doba o 5 minút
 • Spoj 8 s odchodom zo zast. Šurianky, Jednota smer Nitra o 6.25 zrušený

Linka 403 427 Nitra – Dolné Obdokovce

 • Spoje 1 s odchodom z AS Nitra o 5.20 zrušený
 • Spoj 4  s odchodom zo zast. Dolné Obdokovce smer Nitra o 5.45 zrušený

Linka 403 414 Nitra – Dolné Obdokovce – Čeľadice

 • Spoj 10 s odchodom zo zast. Čeľadice, rybník smer Nitra o 5.50 zrušený
 • Spoj 40 s odchodom zo zast. Čeľadice, rybník smer Nitra o 5.45 zmena v obmedzený prevádzky. Spoj bude premávať cez pracovný deň a v sobotu, a to počas celého roka (X6 – 20). Na spoji predĺžená jazdná doba o 5 minút.
 • Spoj 3 s odchodom z AS Nitra o 5.20 h posunutý na odchod 5.15 h

Linka 403 403 Nitra – Rišňovce – Kľačany

 • Spoj 45 s odchodom v sobotu zo zast. Báb, Veľký Báb, OcÚ smer Rišňovce o 5.10 zrušený
 • Spoj 2 s odchodom 4.40 h zo zast. Rumanová, obchod, skrátený od zast. Hájske, Mladý Háj, Jednota

Linka 403 413 Nitra – Zlaté Moravce

 • Spoj 10 s odchodom z AS Zlaté Moravce o 15.55 h posunutý na odchod 16.00 h