Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.7.2019

Linka 403 468 Nitra – Vráble – Levice

  • Spoj 54 s odchodom 20.35 h z AS Levice posunutý na odchod 20.40 h

Linka 403 430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce

  • Spoj 8 s odchodom 6.45 h zo zast. Lukáčovce, kaštieľ posunutý na odchod 6.50 h zo zachovaným príchodom na ASNR

Linka 403 405 Nitra – Nové Sady – Kapince

  • Spoj 5 s odchodom 7.05 h zo zastávky Nové Sady, ZŠ, zrušený

Linka 403 407 Nitra – Lefantovce

  • Na spoji 25 s odchodom 15.30 h z AS Nitra zmena znamienka z pôvodných X31 na X32, tzn. nebude premávať cez letné prázdniny.

Linka 403 403 Nitra – Rišňovce – Kľačany

  • Spoj 36 s odchodom 18.40 h zo zast. Rišňovce, žel.s t. posunutý na odchod 18.50 h

Linka 403 463 Chyndice – Klasov – Nitra

  • Spoj 4 s odchodom 6.50 h z ASNR posunutý na odchod 6.45 h
  • Spoj 10 s odchodom 8.26 h zo zast. Klasov, Jednota posunutý na odchod 8.30 h

Linka 403 464 Vráble – Chyndice

  • Spoj 10 s odchodom 8.45 h zo zast. Malé Chyndice posunutý na odchod 8.50 h

Na linkách 403404, 403405, 403406, 403435 a 406405

  • Zastávka Zbehy, Holotka premenovaná na Lužianky, Holotka

Linka 407408 Zlaté Moravce – Nemčiňany – Levice

  • Spoje č. 40 a 44 – pridaná zastávka Levice, CTZ