Uzavretie mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi

Vážení cestujúci,

Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.

Z toho dôvodu sa mení od 1.3.2019 cestovný poriadok liniek 403402 a 403452, s platnosťou do odvolania (predpoklad uzavretia mosta je 9 mesiacov).

Na linkách dochádza k predĺženiu jazdných dôb o 5 minút a k nárastu tarifných kilometrov o 6 km, čo bude mať pre cestujúcich prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu (Dolná Streda) za následok navýšenie cestovného.

Výpis zmien:

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava

•             Na linke zapracovaná obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, z dôvodu uzavretia mosta v Seredi

•             Zrušené zastávky Sereď, Progres a Sereď, Pečivárne

•             Nová zastávka – Sereď, Cukrovarská

•             Navýšenie TKM – 6 km/spoj

•             Časovo sa predlžuje jazdná doba spojov o 5 minút

Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou – Vráble – Nitra – Trnava

•             Na spojoch 3, 11, 8, 14 zapracovaná obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, z dôvodu uzavretia mosta v Seredi

•             Na spojoch 3, 11, 8, 14 zrušené zastávky Sereď, Progres a Sereď, Pečivárne

•             Na spojoch 3, 11, 8, 14 nová zastávka – Sereď, Cukrovarská

•             Na spojoch 3, 11, 8, 14 navýšenie TKM – 6 km/spoj

•             Na spojoch 3, 11, 8, 14 sa časovo predlžuje jazdná doba spojov o 5 minút

•             Na spojoch 8, 14 posun odchodu z AS Trnava o 5 minút skôr na 8.55 h resp. 12.40 h

Z dôvodu krátkeho času na realizáciu nových cestovných poriadkov budú spoje od 25.2.2019 po 28.2.2019 jazdiť podľa pôvodných cestovných poriadkov, avšak už cez spomínanú obchádzkovú trasu.

Ďakujeme za pochopenie