Uzavretie cesty II/514 v úseku Dolné Trhovište – Merašice

Dňa 15.10.2019 od 9.00 h došlo k úplnému uzavretiu cesty III/514 v úseku  Dolné Trhovište – Merašice s dôvodu opravy mostnej konštrukcie a taktiež opravy priepustu.

Tieto obmedzenia sa dotýkajú linky 406409 Topoľčany – Veľké Ripňany – Hlohovec.

Obchádzková trasa je vedená cez obce Dolné Otrokovce, Horné Otrokovce a Tepličky.

Po trase nebudú obsluhované zastávky v obci Dolné Trhovište a Pastuchov, rázc.

Na spojoch prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu dochádza k predĺženiu jazdných dôb o 7 minút.

Uzávierka je naplánovaná do 27.12.2019

ARRIVA  NITRA a.s.  Štúrova 72  949 44 Nitra, www.arriva.sk