Uzávierka cesty I/64 Dražovce – Čakajovce

Vážení cestujúci,

V súvislosti s výstavbou závodu Jaguar Land Rover dochádza s platnosťou od 28.4.2018 k uzavretiu cesty I/64 v úseku Dražovce – Čakajovce.

Z toho dôvodu sa pristupuje k  zmene cestovného poriadku na linke 403 407 Nitra – Lefantovce.

Z dôvodu pretrasovania linky cez novovybudovanú komunikáciu popri rieke Nitra, nebudú zastávky:

  •  Nitra, Dražovce, pri kríži
  •  Nitra, Dražovce, Belopotockého ul.

od danému dátumu obsluhované.

Súčasne sa zastávka Nitra, Dražovce, Rázc. Priemyselný park presúva na ulicu Dolné hony k čerp. stanici  REAL-K.

Linka 403410 Nitra – Podhorany ostáva zatiaľ bez zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.