Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného prostriedku

ARRIVA NITRA a.s.  informuje verejnosť o získaní  nenávratného finančného prostriedku s Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu  Integrovaný regionálny operačný program s cieľom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy.  Hlavnými aktivitami projektu je zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému.