arriva bike – príprava na druhú sezónu

arriva bike - príprava na sezónu 2018

ARRIVA sa aktívne zapája do kampane Do práce na bicykli

Cieľom tejto celoslovenskej aktivity je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a motivovať obyvateľov, aby využívali aj iné spôsoby prepravy.