arriva bike – príprava na druhú sezónu

arriva bike - príprava na sezónu 2018

Premávka MHD Nitra počas sviatku Cyrila a Metoda

Vážení cestujúci, počas štátneho sviatku 5. júla bude MHD v Nitre premávať ako v sobotu.

Premávka MHD Nitra počas letných školských prázdnin

Vážení cestujúci, počas letných mesiacov bude MHD Nitra premávať v prázdninovom režime.

Úprava otváracích hodín na zákazníckom centre na AS Nitra počas leta

Vážení cestujúci, počas letných prázdnin sa otváracie hodiny v zákazníckom centre na AS Nitra dočasne zmenia.

Zákaznícke centrum vo Vrábľoch bude mimoriadne zatvorené

Vážení cestujúci, vo štvrtok dôjde k plánovanému krátkodobému výpadku dobíjania kariet v trafikách.

Obmedzenie služby dobíjania čipových kariet v trafikách 20.6.2019

Vážení cestujúci, vo štvrtok dôjde k plánovanému krátkodobému výpadku dobíjania kariet v trafikách.

Dobíjanie čipových kariet znova v plnom rozsahu

Vážení cestujúci, po odstránení poruchy sú vám znova k dispozícii naše zákaznícke centrá ako aj zmluvné trafiky.

Prerušená možnosť dobíjania čipových kariet (aktualizované ut 15:45)

Vážení cestujúci, pre technickú poruchu momentálne nie je možné dobíjať čipové karty v zákazníckych centrách našej spoločnosti ani v zmluvných trafikách.

Obmedzenie služby dobíjania čipových kariet v trafikách 27.5.2019

Vážení cestujúci,z dôvodu plánovanej údržby sieťovej infraštruktúry na strane ARRIVA NITRA a.s. môže byť v pondelok 27. mája 2019 prechodne obmedzená dostupnosť dobíjania čipových kariet v trafikách spoločnosti Royal Press.

Pripomienka: Premávka počas polročných a jarných prázdnin

Cieľom tejto celoslovenskej aktivity je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a motivovať obyvateľov, aby využívali aj iné spôsoby prepravy.