Ako postupovať pri neprecestovanom kredite na starej karte ?

Vážení cestujúci,

Keďže v súčasnosti prebieha v rámci prímestskej dopravy v Nitrianskom, Topoľčianskom a v Zlatomoraveckom okrese výmena kariet, informujeme cestujúcich , že nemusia mať obavy o svoje kredity na pôvodných kartách.

Zostatkový kredit so starej karty je možné preniesť na novú kartu alebo vyplatiť v hotovosti minimálne do konca Augusta 2022.

Túto službu môžete využiť na ktoromkoľvek našom zákazníckom mieste našej spoločnosti ARRIVA NITRA.

Upozorňujeme však, že so zostatkom na starej karte môže manipulovať výlučne vlastník karty, zákonný zástupca, resp. žiadateľ s potvrdeným notárskym splnomocnením.