NAŠE MESTO 2022

Základom dobrovoľníckej činnosti je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti. Dobrovoľníctvo sa vykonáva bez nároku na finančnú odmenu, no zároveň predstavuje príležitosť na osobný a profesionálny rast, získanie cenných skúseností či jednoducho „len“ dobrého pocitu.

Sme radi, že aj tento rok, sme sa 10. júna zúčastnili celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia pod názvom NAŠE MESTO, kde si každoročne tisíce dobrovoľníkov obliekli rovnaké tričká a zapojili sa do množstva aktivít. Aj my sme mali v tento deň možnosť dokázať, že robíme správne veci a že nám záleží na našom okolí.

Zo spoločností ARRIVA na Slovensku sa do 16. ročníka podujatia prihlásilo spolu až 200 kolegov – dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli vlastnoručne prispieť k vyčisteniu, skrášleniu a viditeľnému zlepšeniu miest, v ktorých žijeme a pracujeme. Aktivity boli realizované v lokalitách, v ktorých spoločnosť ARRIVA pôsobí a zabezpečuje pre obyvateľov a návštevníkov verejnú autobusovú dopravu – Bratislava, Dolný Kubín, Komárno, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Piešťany, Šaľa, Trnava a Zlaté Moravce.

 

“Mám preto veľkú radosť, že stále viac kolegýň a kolegov zo spoločností ARRIVA na Slovensku sa zapája do tohto podujatia – v tomto roku je nás už 200.“

László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku