NAŠE MESTO

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku, pôsobiace v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, spojili svoje sily, aby sa zapojili do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia v strednej Európe pod názvom Naše Mesto. V spolupráci s objednávateľmi verejnej dopravy a organizáciami z neziskového sektora sa zamestnanci stretli 11. júna, aby pomohli spraviť z miest, v ktorých pracujú a žijú, lepšie miesta pre život.

Cieľom dobročinnosti je zamerať pohľad na ľudí a svet okolo nás, kde je potrebná pomoc. Zároveň je to možnosť vyjsť z uzavretých bublín a upriamiť pozornosť aj na ľudí a veci, ktoré sa dejú v našom okolí. O tom, že dobrovoľníctvo nie je vôbec také ťažké, ak má človek srdce na správnom meste, svedčí aj podujatie Naše Mesto. Tisícky dobrovoľníkov dokazujú, že pomáhanie prispieva k zdraviu, šťastiu a spokojnosti nielen jednotlivcov, ale aj organizácií, ktoré v súčasnej situácii potrebujú pomoc viac ako kedykoľvek predtým.

Poslaním spoločnosti ARRIVA je dlhodobo udržateľný rozvoj verejnej dopravy s pozitívnym dopadom na kvalitu životného prostredia. Dobrovoľníctvom potvrdzujeme, že nám záleží na regiónoch a mestách, v ktorých žijeme a pracujeme v súlade s našimi hodnotami – Robíme správne veci a Myslíme za hranice bežného. Sme hrdí, že aj vďaka našim kolegyniam a kolegom zo spoločností ARRIVA môžeme postupne meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život. Tento rok sa takmer 150 kolegýň a kolegov zo spoločností ARRIVA na Slovensku prihlásilo na dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto 2021, ktoré už 15. rok organizačne zabezpečuje Nadácia Pontis a spoločne sme dokázali, že aj my v ARRIVA máme srdce na správnom meste.