Vyplňte prieskum spokojnosti cestujúcich spoločností ARRIVA a vyhrajte hodnotné ceny!

Vývoj epidemickej situácie

Vzhľadom na meniaci sa vývoj epidemickej situácie a nárast infikovaných koronavírusom je naďalej nevyhnutné dodržiavať prijaté a aktuálne platné opatrenia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti.

Vyplňte ARRIVA prieskum spokojnosti cestujúcich a vyhrajte smartfón či iné hodnotné ceny!